Đào tạo sơ cấp nghề

Khai giảng lớp học sơ cấp nghề vận hành máy và thiết bị hóa chất

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: LỚP HỌC VẬN HÀNH MÁY VÀ THIẾT BỊ HÓA CHẤT

Kiến thức,  kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Giải thích được các quy trình công nghệ, dây chuyền sản xuất trong các công đoạn, phân xưởng và toàn nhà máy trong công nghiệp hóa chất;

+ Giải thích được nội dung các công việc trong qui trình vận hành thiết bị hóa chất cơ bản như các thiết bị gia công và vận chuyển, các thiết bị thủy lực, thiết bị phân chia, truyền nhiệt, chuyển khối, đóng gói thành phẩm, thiết bị phản ứng;

+ Trình bày được cấu tạo, phân biệt được các chủng loại, phạm vi ứng dụng, nguyên lý hoạt động và quy trình vận hành của các thiết bị cơ bản trong dây chuyền sản xuất hóa chất;

+ Hiểu được các đặc tính, đánh giá được hiện trạng và trình bày được quy trình vận hành các thiết bị phụ trợ;

+ Phân tích được các đặc điểm nhiệt động học của phản ứng xảy ra trong thiết bị, trạng thái pha của hỗn hợp phản ứng, tác dụng của chất xúc tác, công suất dây chuyền, cấu tạo thiết bị phản ứng;

+ Trình bày được các tính chất và đặc trưng cơ bản của các loại xúc tác, ảnh hưởng của các điều kiện nhiệt độ, áp suất đến tốc độ và hiệu suất của phản ứng;

+ Vận dụng được các kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong công nghiệp hóa chất;

+ Đọc được các tài liệu kỹ thuật kèm theo thiết bị và công nghệ sản xuất.

- Kỹ năng:

+ Tính được cân bằng vật liệu vào, ra trong thiết bị và hệ thống;

+ Phân tích, đánh giá được những chỉ tiêu chính của nguyên liệu và sản phẩm trong sản xuất;

+ Vận hành được các thiết bị cơ bản của ngành công nghệ hoá học theo đúng quy trình như các thiết bị gia công đập, nghiền, sàng và vận chuyển, các thiết bị thủy lực, thiết bị phân chia, truyền nhiệt, chuyển khối, đóng gói thành phẩm;

+ Phát hiện được các sự cố và giải quyết được một số sự cố thông thường trong quá trình vận hành các thiết bị cơ bản;

+ Thực hiện đúng công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ theo qui định;

+ Có khả năng tiếp cận, ứng dụng các công nghệ mới trong quá trình sản xuất.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Trình bày được một số vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư­ tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam;

+ Vận dụng những hiểu biết cơ bản về truyền thống của dân tộc, giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam vào quá trình rèn luyện bản thân để trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

+ Có ý thức thực hiện nghiêm túc đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đ­ược giao;

+ Có ý thức tôn trọng đồng nghiệp, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình làm việc theo nhóm, tổ, đội để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc;

+ Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn;

+ Có ý thức cẩn thận, tuân thủ các quy trình công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Vận dụng được một số kiến thức cơ bản về phương pháp tập luyện một số môn thể dục thể thao phổ biến vào quá trình tự luyện tập thành thói quen bảo vệ sức khỏe, phát triển thể lực chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp;

+ Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản của các môn thể dục thể thao phổ biến như: thể dục buổi sáng, điền kinh, xà đơn, xà kép, bóng chuyền và các môn thể thao bổ trợ cho hoạt động nghề nghiệp;

+ Trình bày được những nội dung chính về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và các âm mưu thủ đoạn "diễn biến hoà bình" bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam;

+ Kế thừa truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, lịch sử và truyền thống vẻ vang của các lực lượng vũ trang; có ý thức làm tốt công tác quốc phòng, an ninh ở cơ sở và sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang;

+ Thực hiện được một số kỹ năng quân sự cần thiết như: đội ngũ, bắn súng, ném lựu đạn, biết vận dụng vào phòng vệ cá nhân và tham gia bảo vệ an toàn đơn vị, cơ sở.

Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đầy đủ điều kiện thi tuyển vào các công việc vận hành thiết bị thuộc ngành công nghiệp hóa học như  sau:

- Các nhà máy, phân  xưởng sản xuất hóa chất cơ bản;

- Các xưởng có vận hành thiết bị trong công nghệ xử lý môi trường;

- Các phân xưởng chế tạo các sản phẩm như phân bón, xà phòng, hữu cơ, polyme, nhựa hay các nhà máy khác có các máy và thiết bị hóa chất cơ bản;

- Có khả năng nâng cao kiến thức để thi tuyển vào các trường Đại học cộng đồng hay Đại học thực hành.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

 

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục Quốc phòng -An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Đại cương kỹ thuật hóa học

3

Kỹ thuật phân tích

2

Kỹ thuật đo

 

 

Các môn học, mô đun  chuyên môn nghề

1

Vận hành hệ thống khí

13

Vận hành thiết bị chưng cất

2

Vận hành các thiết bị vận chuyển

14

Vận hành thiết bị trích ly

3

Vận hành hệ thống khí động

15

Vận hành thiết bị hấp phụ

4

Vận hành các thiết bị gia công vật liệu rắn

16

Vận hành thiết bị kết tinh

5

Vận hành các thiết bị thuỷ lực

17

Vận hành thiết bị sấy

6

Vận hành thiết bị lắng

18

Kỹ thuật phản ứng

7

Vận hành thiết bị lọc

19

Vận hành thiết bị phản ứng

8

Vận hành thiết bị li tâm

20

Xúc tác công nghiệp

9

Vận hành thiết bị keo tụ

21

Kỹ thuật an toàn và môi trường

10

Vận hành thiết bị trao đổi nhiệt

22

Thực tập sản xuất

11

Vận hành thiết bị bốc hơi (đun sôi)

23

Thực tập tốt nghiệp

12

 Vận hành thiết bị hấp thụ

 

 

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Đường ống bể chứa

8

Tiếng Anh chuyên ngành

2

Vận hành hệ thống điện

9

Vẽ kỹ thuật

3

Vận hành hệ thống nước

10

Kỹ thuật lạnh đại cương

4

Vận hành hệ thống lò hơi

11

Điều khiển tự động cơ bản

5

Vận hành thiết bị  chiết chai

12

Xử lý nước cấp và nước thải

6

Vận hành thiết bị  đóng gói

13

Xử lý chất thải rắn

7

Tin học ứng dụng trong công nghệ hóa học

 

 

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen