Đào tạo sơ cấp nghề

Khóa học sơ cấp nghề chế biến và bảo quản thủy sản

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Nhận dạng và gọi được tên và tên thương mại các loài động vật thuỷ sản có giá trị kinh tế bằng tiếng Việt và tên tiếng Anh thương mại. Đánh giá được chất lượng nguyên liệu ban đầu. Nêu được thành phần và tính chất của nguyên liệu thuỷ sản và những biến đổi chính của nguyên  liệu  thuỷ sản sau khi chết, giải thích nguyên nhân và các biện pháp khắc;

+ Trình bày được nguyên lý của các phương pháp bảo quản sống, tươi nguyên liệu thuỷ sản. Phân tích được hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của nguyên liệu thuỷ sản và các biện pháp khắc phục trong quá trình bảo quản;

+ Nêu được nguyên tắc vận chuyển nguyên liệu Thuỷ sản sống, tươi;

+ Trình bày và giải thích được các bước tiến hành quy trình chế biến các sản phẩm thuỷ  sản  như lạnh đông, đồ hộp, khô, nước mắm. Nêu được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy và thiết bị chế biến và những dụng cụ thường dùng để theo dõi, kiểm tra trong quá trình chế biến và bảo quản thủy sản. Nêu được nguyên nhân và cách khắc phục những sự cố xảy ra;

+ Trình bày được các phương pháp kiểm tra, đánh giá được chất lượng nguyên liệu và chất lượng sản phẩm thuỷ sản. Xây dựng được chương trình quản lý chất lượng sản phẩm theo quy định;

+ Trình bày được nguyên tắc và đặc điểm quá trình vệ sinh công nghiệp trong các xí nghiệp chế biến thuỷ sản. Nêu được nguyên tắc đảm bảo an toàn lao động trong quá trình sản xuất;

+ Nêu được cách tổ chức và quản lý sản xuất trong doanh nghiệp chế biến thuỷ sản.

- Kỹ năng:

+ Phân loại được nguyên liệu thủy sản theo loài, chất lượng và cỡ;

+ Thực hiện được công việc bảo quản tươi, sống nguyên liệu thuỷ sản đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật cho từng loại nguyên liệu;

+ Thực hiện được các thao tác trong qui trình chế biến sản phẩm thủy sản.

Đề xuất các biện pháp và khắc phục được sự cố xảy ra trong quá trình chế biến;

+ Sử dụng được các thiết bị đo, lắp đặt và vận hành được một số máy và thiết bị trong quá trình chế biến;

+ Tham gia xây dựng kế hoạch kiểm tra. Triển khai áp dụng được chương trình  kiểm tra vào trong thực tế sản xuất;

+ Kiểm tra được một số chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm. Đánh giá được chất lượng sản phẩm;

+ Tổ chức thực hiện được các hoạt động của một ca sản xuất tại cơ sở chế biến Thuỷ sản, bao gồm cả hoạt động tuyên truyền và triển khai công tác vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp.

Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức.

+ Nhận thức lý luận: Nêu được đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ, phương châm đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công nhân kỹ thuật, phương hướng phát triển của ngành;

+ Phẩm chất đạo đức: Có đức tính cần cù, giản dị, khiêm tốn, trung thực, có kỷ luật, tinh thần tập thể, yêu nghề, hăng hái rèn luyện và học tập, có khả năng lao động sáng tạo, không ngừng vươn lên hoàn thiện nhân cách.

- Thể chất quốc phòng:

+ Có đủ sức khoẻ để làm việc lâu dài theo yêu cầu của nghề;

+ Nêu được kiến thức cơ bản và thực hiện được các kỹ năng quốc phòng phổ thông. Có khả năng chiến đấu và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự để bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm:

Sau khi học xong, sinh viên có thể tham gia vào các hoạt động chế biến các mặt hàng thuỷ sản hoặc quản lý xí nghiệp ở các cơ sở chế biến Thuỷ sản thuộc mọi thành phần kinh tế.

 

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

 

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng- An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Các môn học, mô đun đào tạo nghề  bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Hoá đại cương

4

Quá trình và thiết bị công nghệ thực phẩm

2

Hoá sinh học thực phẩm

5

Kỹ thuật lạnh cơ sở

3

Vi sinh vật thực phẩm

 

 

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Máy và thiết bị

8

Chế biến lạnh đông thuỷ sản

2

Vệ sinh xí nghiệp chế biến thủy sản

9

Chế biến khô thuỷ sản

3

Bao bì thực phẩm

10

Chế biến nước mắm

4

An toàn lao động

11

Chế biến đồ hộp thuỷ sản

5

Phụ gia thực phẩm

12

Kiểm tra chất lượng thuỷ sản

6

Quản lý doanh nghiệp

13

Thực tập sản xuất tại cơ sở

7

Thu mua, bảo quản, vận chuyển nguyên liệu thuỷ sản

14

Quản lý chất lượng thuỷ sản

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Hoá dinh dưỡng

6

Hoá lí hoá keo

2

Sản xuất sạch hơn

7

Chế biến Surimi

3

Môi trường và bảo vệ nguồn lợi

8

Chế biến chả cá

4

Kỹ thuật điện

9

Chế biến thuỷ sản tẩm gia vị

5

Chế biến sản phẩm ăn liền

10

Chế biến Agar-agar

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen