Đào tạo sơ cấp nghề

Lớp học sơ cấp công nghề sản xuất ván nhân tạo

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức

- Giải thích được các đặc điểm và yêu cầu của nguyên liệu gỗ dùng trong sản xuất ván nhân tạo (ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh, ván dán…)

 - Giải thích được công dụng, sơ đồ cấu tạo, qui trình sử  dụng và phương pháp  bảo dưỡng  máy dùng trong sản xuất ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh

- Trình bày được các bước công nghệ trong quá trình sản xuất các loại ván nhân tạo

- Trình bày được qui trình và các yếu tố trong kiểm định chất lượng của sản phẩm theo các tiêu chuẩn hiện hành

- Trình bày được phương pháp tính toán nguyên liệu, chất kết dính để sản xuất 1m3 ván nhân tạo

- Kỹ năng:

- Nhận biết và đánh giá được ưu, nhược điểm của một số loại gỗ chủ yếu dùng trong sản xuất ván nhân tạo

- Chọn và sử dụng được đúng loại keo cho sản xuất ván nhân tạo

- Sản xuất được ván nhân tạo (ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh…) theo một đơn đặt hàng cụ thể

- Kiểm tra được chất lượng của ván, các thông số của keo dùng trong sản xuất ván nhân tạo

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức

+ Chấp hành chủ trương, đường lối và pháp luật của Nhà nước

+ Trong lao động có lương tâm nghề nghiệp

+ Thái độ nghề nghiệp đúng đắn, yêu nghề

- Thể chất và quốc phòng

+ Học sinh phải đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực cấp I

+ Học sinh phải đạt được tiêu chuẩn quốc phòng

+ Có ý thức rèn luyện, tu dưỡng bản thân

 

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

 

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun  nghề đào tạo bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

An toàn lao động

5

Cơ kỹ thuật

2

Điện kỹ thuật

6

Gỗ và bảo quản gỗ

3

Quản lý sản xuất

7

Keo dán

4

Vẽ kỹ thuật

 

 

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Kiểm tra thông số kỹ thuật của keo

7

Xử lý sau ép ván sợi

2

Sản xuất dăm

8

Sản xuất thanh ghép

3

ép ván dăm

9

ép ván ghép thanh

4

Xử lý sau ép ván dăm

10

Xử lý sau ép ván ghép thanh

5

Sản xuất sợi

11

Kiểm tra chất lượng ván

6

ép ván sợi

 

 

Danh mục môn học,  môđun đào tạo nghề tự chọn

1

Mài lưỡi cắt

6

Sản xuất ván lạng

2

Trang sức ván nhân tạo

7

Sản xuất ván  dăm định hướng (OSB)

3

Sản xuất ván mỏng

8

Sản xuất ván sợi xi măng (CFB)

4

ép ván dán

9

Sản xuất ván ghép thanh lõi rỗng (VSL)

5

Sấy gỗ