Đào tạo sơ cấp nghề

Lớp học sơ cấp nghề chế biến rau quả

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

* Kiến thức

- Trình bày được nguyên lý cấu tạo và hoạt động của một số loại thiết bị chính thường được sử dụng trong chế biến rau quả.

- Mô tả được các thao tác, cách hiệu chỉnh, vận hành các thông số kỹ thuật, chế độ vệ sinh và bảo dưỡng các thiết bị.

- Trình bày được một số nguyên lý cơ bản của quá trình chế biến rau quả.

- Phân tích được quy trình công nghệ chế biến các sản phẩm rau quả phổ biến như: đồ hộp rau quả, nước quả, quả nước đường, rau quả sấy khô, rau quả  lạnh đông ...

- Nêu được các bước và yêu cầu của từng bước thực hiện các công việc trong qui trình chế biến đối với một sản phẩm rau quả cụ thể.

- Trình bày được nội dung công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng các sản phẩm chế biến từ rau quả.

- Đề ra đ­ược giải pháp xử lý các tình huống thường xảy ra trong quá trình thực hiện các công việc của nghề chế biến rau quả.

- Trình bày đ­ược các nội dung tổ chức quản lý sản xuất trong  các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.

- Trình bày được các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình thực hiện các thao tác.

* Kỹ năng

- Vận hành và sử dụng thành thạo các loại máy, thiết bị được sử dụng trong quá trình chế biến rau quả.

- Thực hiện các thao tác vận hành, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng máy, thiết bị chế biến theo đúng trình tự qui định, đảm bảo an toàn.

- Làm thành thạo các thao tác đối với từng công đoạn trong quá trình chế biến các sản phẩm rau quả: đồ hộp rau quả, nước quả, quả nước đường, rau quả sấy khô, rau quả  lạnh đông ...

- Chế biến được sản phẩm rau quả  theo qui trình công nghệ đạt các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm yêu cầu, đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm và năng suất lao động.

- Thực hiện đầy đủ, đúng trình tự các nội dung kiểm tra, đánh giá chất l­ượng  sản phẩm ở từng công đoạn sản xuất trên dây chuyền chế biến rau quả có các điều kiện khác nhau.

- Tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất một phân xư­ởng; một ca hoặc một tổ sản xuất.

- Giải quyết được công việc một cách độc lập, đồng thời phối hợp được với đồng nghiệp trong phân x­ưởng, ca sản xuất và tổ sản xuất khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- H­ướng dẫn, kiÓm tra và giám sát được về chuyên môn đối với công nhân trình độ trung cấp và sơ cấp nghề trong quá trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động.

- Phân tích, đánh giá và xử lý được các sự cố thường xảy ra trong quá trình sản xuất. Đề ra được những quyết định kỹ thuật có tính chuyên môn sâu và có năng lực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực chuyên môn chế biến rau quả.

- Thực hiện đúng qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động trong toàn bộ quá trình sản xuất.

* Thái độ:

 - Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

 - Tuân thủ những yêu cầu qui định trong quá trình chế biến thực phẩm, trung thực, chính xác, khoa học.

 - Đảm  bảo  an toàn  cho người  lao động  và  thiết  bị.

 - Chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện, tổ chức, quản lý điều hành công tác kỹ thuật của mình.

Chính trị, đạo đức,Thể chất và quốc phòng

* Chính trị, đạo đức

- Có phẩm chất chính trị tốt, tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân, có đạo đức tốt, có ý thức vươn lên trong  trong nghề nghiệp.

 - Khiêm tốn, cần cù, giản dị, có ý thức kỷ luật tốt, có tinh thần làm chủ tập thể, yêu nghề, hăng say học tập, rèn luyện để trở thành người thợ bậc cao, tay nghề giỏi.

* Thể chất và quốc phòng

- Có hiểu biết về phương pháp rèn luyện thểA chất và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 - Thường xuyên rèn luyện thân thể để có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun  kỹ thuật cơ sở

1

Điện kỹ thuật

7

Các quá trình công nghệ cơ bản trong chế biến thực phẩm

2

Hoá sinh thực phẩm

8

Bao bì thực phẩm

3

Vi sinh vật thực phẩm

9

Máy và thiết bị thực phẩm

4

Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm

10

Quản lý chất lượng thực phẩm

5

An toàn và bảo hộ lao động

11

Phân tích thực phẩm

6

Tổ chức sản xuất

 

 

Các môn học, mô đun chuyên  môn nghề

1

Tiếp nhận nguyên liệu

8

Chế biến rau quả đông lạnh

2

Xử lý nguyên liệu trước khi chế biến

9

Đóng gói, dán nhãn sản phẩm đã chế biến

3

Chế biến rau quả đóng hộp

10

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

4

Sấy khô rau quả

11

Kiểm tra chất lượng sản phẩm

5

Chế biến nước quả uống liền

12

Quản lý sản xuất

6

Chế biến nước quả cô đặc

13

Thực hiện sản xuất và an toàn lao động

7

Bảo quản lạnh rau quả tươi

14

Thực tập tốt nghiệp

Các môn học, mô đun  đào tạo nghề tự chọn

1

Bồi dưỡng chuyên môn nâng cao trình độ

5

Sản xuất rượu vang từ quả

2

Chế biến rau dầm dấm

6

Kiểm tra, bảo dưỡng máy mãc, thiết bị sản xuất

3

Chế biến rau muối chua

7

Tiếng anh chuyên ngành

4

Chế biến bột rau quả và pure

8

Chiên sấy rau quả

 
cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen