KHÓA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG BẰNG TIẾNG ANH

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và tuân thủ pháp luật Việt Nam của các đối tượng là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cán bộ và người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Căn cứ chức năng của Viện ESC Việt Nam, đã được các bộ ngành chức năng cấp phép trong lĩnh vực Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Quan trắc môi trường lao động.

Được sự hỗ trợ của các Cán bộ, Chuyên gia đầu ngành có nhiều kinh nghiệm trong giải thích Luật, kinh nghiệm trong thực tế và thường xuyên làm việc với các đối tác Quốc tế đến từ Bộ Lao động, Bộ Y tế, Bộ Khoa học công nghệ.

Viện ESC Việt Nam, thường xuyên mở các lớp Bổ sung kiến thức an toàn, vệ sinh lao động theo Luật An toàn, vệ sinh lao động và nghị định 44/2016/NĐ-CP cũng như các Nghị định, Thông tư đi kèm khác. Khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Để biết thêm chi tiết Kính mong Quý Đơn vị, Doanh nghiệp, Học viên liên hệ theo thông tin sau: