An toàn vận hành nồi hơi

Xem thêm: Khóa học an toàn lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP

Ngoài những kiến thức về “Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động” cũng như những “Kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động” được quy định tại phụ lục IV của nghị định số 44/2016NĐ-CP. Khóa học này sẽ  đi sâu về các kiến thức chuyên nghành “An toàn vận hành nồi hơi” với các vấn đề sau:

I. Văn bản pháp quy:

– Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến việc sản xuất, mua bán, sử dụng các nồi hơi, nồi đun nước nóng

– Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, quy trình kiểm định, thử nghiệm và vận hành nồi hơi, đường ống dẫn hơi – nước nóng

II. Kiến thức chuyên ngành:

  1. Các khái niệm cơ bản:

– Khái niệm về hơi bão hòa, hơi quá nhiệt. Nguyên lý của quá trình biến từ nước thành hơi trong nồi hơi.

– Khái niệm về sự cháy: cháy hoàn toàn, cháy không hoàn toàn

  1. Cấu tạo và các thông số đặc trưng của nồi hơi

– Khái niệm về các loại nồi hơi cơ bản: nồi hơi ống lò, ống lửa; nồi hơi ống nước; nồi hơi ống nước đứng công suất nhỏ.

– Các thông số kỹ thuật đặc trưng của nồi hơi: công suất, áp suất thiết kế, áp suất làm việc cho phép, diện tích truyền nhiệt.

– Khái niệm cơ bản về: vật liệu chế tạo, kiểm soát quá trình chế tạo, kiểm tra chất lượng mối hàn khi chế tạo nồi hơi, nồi đun nước nóng.

– Cấu tạo chi tiết, công dụng của các bộ phận trên nồi hơi

– Đặc tính an toàn của nhiên liệu sử dụng và hơi nước bảo hòa

  1. Các thiết bị phụ, cơ cấu đo kiểm:

3.1 Van an toàn:

– Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, vị trí lắp đặt, áp suất mở của các van an toàn.

– Quy trình kiểm tra, thử tác động van trong quá trình sử dụng

3.2 Áp kế:

– Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của áp kế.

– Yêu cầu của tiêu chuẩn an toàn về số lượng, vị trí lắp đặt, thang đo, chế độ kiểm định áp kế.

– Quy trình bảo dưỡng, kiểm tra áp kế trong quá trình sử dụng

3.3 Ống thủy:

– Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các ống thủy

– Quy trình kiểm tra, bảo dưỡng

3.4 Rơ le áp suất:

– Nguyên lý hoạt động, áp suất tác động của rơ le áp suất.

– Quy trình kiểm tra, bảo dưỡng

3.5 Van xả đáy:

– Sơ đồ nguyên lý của hệ thống xả đáy nồi hơi

– Cấu tạo của van xả

– Ảnh hưởng của việc xả đáy nồi hơi đến chất lượng nước lò.

– Quy trình xả đáy, trông coi, bảo dưỡng hệ thống xả đáy.

3.6 Hệ thống kiểm soát mức nước

– Phân loại, nguyên lý hoạt động của rơ le mức nước

– Yêu cầu kiểm soát mức nước trong nồi hơi

– Quy trình bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống kiểm soát mực nước

3.7 Các van khóa, van xả, van một chiều

– Vai trò, quy trình sử dụng, bảo dưỡng các van

  1. Hệ thống cấp nước

– Sơ đồ, nguyên lý hoạt động của hệ thống cấp nước.

– Yêu cầu về số lượng, công suất, áp suất của bơm cấp nước. Quy trình vận hành, bảo dưỡng bơm cấp nước.

– Quy trình vận hành, quy trình kiểm tra khả năng bảo vệ của hệ thống tự động bảo vệ cạn nước.

  1. Hệ thống đốt nhiên liệu

Giúp người học nắm được đặc tính an toàn của loại nhiên liệu đang sử dụng (than, củi, dầu, gas), quy trình vận hành, bảo dưỡng các hệ thống cung cấp nhiên liệu, buồng đốt, hệ thống kiểm soát ngọn lửa, hệ thống thải tro xỉ đang vận hành. Cụ thể:

– Nồi hơi đốt dầu: đặc tính của dầu (điểm bắt cháy, độ nhớt, các nguyên lý tán sương, yêu cầu gia nhiệt) ; hệ thống cung cấp và đốt dầu: bơm dầu, bộ gia nhiệt, lọc dầu, bộ đốt

– Nồi hơi đốt nhiên liệu rắn: nguyên lý cấu tạo, quy trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống đốt nhiên liệu rắn (thủ công, ghi xích, than bột, tầng sôi v.v.)

– Nồi hơi đốt nhiên liệu khí: hệ thống cấp khí, vòi đốt khí.

  1. Hệ thống thông gió – khói thải

– Nguyên lý của hệ thống cung cấp không khí và thải khói: tự nhiên hay cưỡng bức, công dụng của quạt gió, quạt hút, ống khói.

– Nguyên lý cấu tạo, quy trình trông coi, kiểm tra và bảo dưỡng quạt gió, quạt khói, ống khói, van gió, van khói.

– Nguyên nhân, tác hại, các biện pháp phòng tránh hiện tượng ăn mòn, mài mòn trong buồng đốt, đường khói.

  1. Nước cấp và hệ thống xử lý nước

Giúp người học nắm được yêu cầu chất lượng nước cấp cho nồi hơi, ảnh hưởng của chất lượng nước cấp , nước lò đến an toàn và chất lượng vận hành nồi hơi, cấu tạo và quy trình vận hành hệ thống xử lý nước cấp. Cụ thể:

– Nguyên nhân tồn tại và ảnh hưởng của các tạp chất trong nước cấp , nước lò.

– Hiện tượng và tác hại, các biện pháp phòng tránh cáu cặn, ăn mòn bên trong lò hơi.

– Nguyên lý, sơ đồ hệ thống xử lý nước trong lò, ngoài lò

– Quy trình vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước.

  1. Các yêu tố nguy hiểm, quy trình và sử lý sự cố:

– Các yếu tố nguy hiểm như: Nổ nồi hơi, bỏng, ăn mòn, cạn nước, xì hở các bộ phận chịu áp lực, ….và các biện pháp ngăn ngừa, xử lý sự cố

– Các thao tác thông rửa ống thủy, áp kế, xả đáy, thao tác kiểm tra hệ thống tự động bảo vệ cạn nước.

– Quy trình cụ thể trong việc khởi động, ngừng nồi và trông coi trong quá trình vận hành kể cả tuần tự đóng mở các van, thao tác các thiết bị phụ, kiểm soát và điều chỉnh nhiên liệu, không khí, nước và áp suất. Yêu cầu về ghi chép nhật ký vận hành, bảo dưỡng sửa chữa nồi hơi.

– Nắm được hiện tượng, nguyên nhân, nguyên tắc xử lý, quy trình xử lý các sự cố: thiếu nước, đầy nước, quá áp, tắt lửa, nổ buồng đốt, xì hở các bộ phận chịu áp lực, hư hỏng hệ thống cấp nước.

– Nắm được quy trình cô lập, làm vệ sinh, bảo quản nồi hơi khi dừng lò trong thời gian dài.

– Nắm được các công việc cần thiết để chuẩn bị, phục vụ kiểm tra, kiểm định: nội dung tài liệu kỹ thuật, công tác vệ sinh, yêu cầu thử thủy lực.