AN TOÀN LAO ĐỘNG

Điều kiện để làm giảng viên tham gia huấn luyện an toàn lao động

Các điều kiện để làm giảng viên tham gia huấn luyện an toàn lao động

An toàn lao động đã và đang là vấn đề “nóng” trong xã hội trong suốt thời gian qua. Vì tầm quan trọng của nó, do đó, việc huấn luyện an toàn lao động cũng phải đáp ứng nhiều điều kiện khắt khe. Theo thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH, giảng viên tham gia huấn luyện an toàn lao động cần có các điều kiện sau:

Đối với giảng viên phụ trách huấn luyện các kiến thức chung thì phải là người có trình độ đại học trở lên và thỏa mãn một trong các điều kiện:

– Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm tại các cơ quan quản lý Nhà nước, các hội ban, đoàn thể, cơ quan nghiên cứu và làm công việc về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

– Có tối thiểu 7 năm kinh nghiệm làm công việc về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và có Giấy chứng nhận Giảng viên huấn luyện được cấp tại Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện có đủ năng lực do Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định lựa chọn.

 

Đối với giảng viên phụ trách huấn luyện chuyên ngành thì phải là người có trình độ đại học trở lên và thỏa mãn một trong các điều kiện:

+ Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc có liên quan đến công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các cơ quan nghiên cứu, các hội, đoàn thể hoặc làm công tác quản lý Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

+ Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và có Giấy chứng nhận Giảng viên huấn luyện được cấp tại Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện có đủ năng lực do Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định lựa chọn.

Đối với giảng viên phụ trách huấn luyện thực hành thì phải là người có trình độ cao đẳng trở lên, phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và phải thông thạo công việc thực hành đối với các loại máy, thiết bị, hóa chất, công việc được áp dụng thực hành theo Chương trình khung huấn luyện nhóm 2 được ban hành kèm theo Thông tư này;

+ Huấn luyện thực hành nhóm 3: Giảng viên phải có trình độ trung cấp trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện; có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động, hoặc làm công việc có liên quan đến công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở phù hợp với công việc huấn luyện.

+ Huấn luyện thực hành nhóm 4: Giảng viên có trình độ trung cấp kỹ thuật trở lên hoặc người có kinh nghiệm làm việc thực tế ít nhất 5 năm.

Vậy cũng theo thông tư này, giảng viên huấn luyện an toàn lao động cần có giấy chứng nhận giảng viên huấn luyện an toàn lao động mới có thể tham gia giảng dạy. Bạn có thể lấy giấy chứng nhận giảng viên huấn luyện bằng cách nào? Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam đang tổ chức các lớp học giảng viên nguồn an toàn lao động với mức học phí ưu đãi 4.000.000 đ/1 học viên tại Hà Nội và 4.500.000 đ/1 học viên tại Đà Nẵng và HCM. Bạn có thể tham gia khóa học bằng cách đăng ký tại văn phòng:Khai giảng lớp học giảng viên nguồn an toàn lao động.

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen