NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG

Khóa học Kỹ sư định giá xây dựng năm 2023

KHÓA HỌC KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG HỌC ONLINE TỪ XA

- Để giúp các đơn vị, doanh nghiệp cập nhật, nắm vững các kỹ năng trong việc tham gia hoạt động quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng, công tác thanh quyết toán cho các dự án, công trình xây dựng, quản lý thuế...

Viện ESC Việt Nam với sự cộng tác của các Giáo sư, Tiến sĩ và các chuyên gia đầu ngành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Các trường Đại học danh tiếng…. thường xuyên tổ chức lớp học kỹ sư định giá xây dựng với những nội dung chính như sau.
 

 

Chuyên đề 1 Tổng quan về định giá xây dựng

 •  Các đặc điểm của sản xuất và sản phẩm xây dựng

 •  Nội quy, quy tắc thi trắc nghiệm và đánh giá kết quả

 •  Triết học và Kinh tế học liên hệ định giá xây dựng

 •  The Six Professionals in the Construction Value Chain

 •  Tình huống Định giá xây dựng Chuyên đề 1

 •  Bài thi sát hạch số 1 Khóa định giá xây dựng

Chuyên đề 2 Quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành

 •  Hệ thống văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng

 •  Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

 •  Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

 •  Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

 •  Điều kiện năng lực tham gia hoạt động xây dựng

 •  Tình huống Định giá xây dựng Chuyên đề 2

 •  Bài thi sát hạch số 2 Khóa định giá xây dựng

Chuyên đề 3 Tổng mức đầu tư và hiệu quả dự án đầu tư xây dựng

 •  Phương pháp xác định Tổng mức đầu tư dự án

 •  Phương pháp xác định Hiệu quả đầu tư dự án

 •  Giới thiệu phương pháp xác định suất vốn đầu tư

 •  Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng

 •  Giới thiệu phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng

 •  Sát hạch các nội dung về Hiệu quả dự án

 •  Tình huống Định giá xây dựng Chuyên đề 3

 •  Bài thi sát hạch số 3 Khóa định giá xây dựng

Chuyên đề 4 Định mức, đơn giá xây dựng công trình

 •  Phương pháp lập định mức xây dựng công trình

 •  Phương pháp xác định đơn giá xây dựng công trình

 •  Phương pháp xác định giá ca máy, giá thuê máy, thiết bị thi công công trình

 •  Phương pháp xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình

 •  Tình huống Định giá xây dựng Chuyên đề 4

 •  Bài thi sát hạch số 4 Khóa định giá xây dựng

Chuyên đề 5 Đo bóc khối lượng và Kiểm soát chi phí

 •  Phương pháp đo bóc khối lượng

 •  Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

 •  Tình huống Định giá xây dựng Chuyên đề 5

 •  Bài thi sát hạch số 5 Khóa định giá xây dựng

Chuyên đề 6 Dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu

 •  Khái niệm, nội dung, vai trò của dự toán xây dựng công trình

 •  Khái niệm, nội dung, vai trò dự toán gói thầu xây dựng

 •  Phương pháp xác định dự toán chi phí xây dựng

 •  Phê duyệt dự toán xây dựng công trình

 •  Thẩm định, thẩm tra dự toán xây dựng công trình

 •  Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

 •  Tình huống Định giá xây dựng Chuyên đề 6

 •  Bài thi sát hạch số 6 Khóa định giá xây dựng

Chuyển đề 7 Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

 •  Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

 •  Tùy biến mẫu tính chi phí "đuôi" trong đơn giá dự thầu

 •  Tính giá dự thầu cho hợp đồng trọn gói

 •  Tình huống Định giá xây dựng Chuyên đề 7

 •  Bài thi sát hạch số 7 Khóa định giá xây dựng

Chuyên đề 8 Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng

 •  Những vấn đề chung về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

 •  Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng

 •  Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

 •  Tạo danh mục nghiệm thu công việc và nghiệm thu vật liệu từ biểu giá hợp đồng

 •  Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng

 •  Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng

 •  Điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng

 •  Các nội dung khác của hợp đồng

 •  Tạm ngừng, chấm dứt, thưởng phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng

 •  Khiếu nại và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

 •  Các thông tin hợp đồng xây dựng cần quan tâm để làm thanh quyết toán

 •  Tình huống Định giá xây dựng Chuyên đề 8

 •  Bài thi sát hạch số 8 Khóa định giá xây dựng

Chuyên đề 9 Thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng

 •  Trình tự, thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành

 •  Quy trình làm thanh toán khối lượng hoàn thành

 •  Cập nhật tiến độ & hệ thống quản lý “giá trị đạt được” (Earned Value)

 •  Quyết toán hợp đồng, quyết toán A-B

 •  Tình huống Định giá xây dựng Chuyên đề 9

 •  Bài thi sát hạch số 9 Khóa định giá xây dựng

Chuyên đề 10 Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

 •  Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư

 •  Quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng

 •  Đánh giá hiệu quả tài chính của dự án (các chỉ tiêu đánh giá)

 •  Phân tích rủi ro của dự án bằng phương pháp định lượng

 •  Xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng

 •  Tình huống Định giá xây dựng Chuyên đề 10

 •  Bài thi sát hạch số 10 Khóa định giá xây dựng

 

 • Khóa học Định giá xây dựng Kỹ sư định giá online

 • I. NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

 • Khóa học sẽ cung cấp cho các học viên các kiến thức (không giới hạn việc mở rộng) về:
  - Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình;
  - Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình;
  - Đo bóc khối lượng công trình;
  - Xác định định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình;
  - Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình;
  - Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
  - Xác định giá dự thầu, giá gói thầu, giá hợp đồng;
  - Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;
  - Các công tác khác có liên quan đến chi phí đầu tư xây dựng công trình.

 • II. ĐỐI TƯỢNG CỦA KHÓA HỌC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

 • - Khóa học chỉ dành cho người đi làm, cần học để làm thực sự, coi trọng chuyên môn.

 • - Khóa học chỉ dành cho những người xác định đầu tư nghiêm túc cho sự nghiệp.

 • - Khóa học chỉ dành cho những người có tinh thần học tập thật cao, quyết tâm và sẵn sàng "vật vã" với các nội dung khóa học từ chuyên đề đầu tiên đến chuyên đề cuối cùng. Làm tất cả các bài học, bài luận được giao.

 • III. VAI TRÒ, Ý NGHĨA CỦA KHÓA HỌC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

 • Dù bạn đã có chứng chỉ Kỹ sư định giá, đã tham gia và có kinh nghiệm nhất định trong công việc định giá. Nhưng việc hệ thống hóa lại kiến thức, nâng cấp - cập nhật kiến thức thường xuyên là rất cần thiết với người làm công việc lập và quản lý chi phí.

 • Các khóa học Offline tại ESC Việt Nam vẫn tổ chức đều đặn. Với lượng học viên ít, kinh phí hạn chế khó có thể tổ chức các khóa học hoành tráng và quy mô được. Khóa học Định giá xây dựng, kỹ sư đinh giá Online ra đời mục tiêu là để bổ sung kiến thức và nội dung cho Khóa học Định giá xây dựng Kỹ sư định giá Offline. Nếu có điều kiện về (thời gian, đi lại, chỗ ở...) thì bạn nên học đồng thời cả 2.

 • Với Khóa học Định giá xây dựng, kỹ sư đinh giá Online ESC có thể chia sẻ với các bạn thật nhiều nội dung kiến thức, thậm chí là không giới hạn nữa. Nhiều tâm nguyện chia sẻ, đào tạo để các học viên ESC học được thật tốt, thật sâu về kiến thức chuyên môn, tham gia vào các dự án đầu tư xây dựng, góp phần xây dựng đất nước thật đẳng cấp.

 • IV. GIẢNG VIÊN

 • Ths Nguyễn Thường, giảng bài về định giá xây dựng với độ nhiệt tình số 1, sự sáng tạo trong giảng dạy và chia sẻ với các học viên + đồng nghiệp...

 •  

 • PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

  • Áp dụng tình huống thực tế ngay trong lớp học: Học viên sẽ tiếp cận ngay công việc thực tế ngay trong lớp học, các bài thực hành là các tình huống thực tế mà doanh nghiệp đang triển khai.
  • Phát huy tư duy giải quyết vấn đề: Học viên được đặt trong một tình huống có tính thử thách để từ đó tìm cách giải quyết vấn đề thông qua các kiến thức và kỹ năng đã được học.
  • Sử dụng công nghệ hiện đại: Với hệ thống việc trang bị hiện đại kết hợp phương tiện dạy học mới sẽ giúp học viên phát huy hiệu quả ý tưởng sáng tạo.
  1. HỌC PHÍ: 1.000.000 đồng/ học viên; bao gồm: đầy đủ tài liệu các môn học, đĩa CD-ROM của khóa học; trang thiết bị học tập đầy đủ, tiện nghi
  2. CHỨNG CHỈ: Chứng chỉ Viện ESC Việt Nam cấp.
  3. THỦ TỤC NHẬP HỌC
   Hồ sơ nhập học bao gồm: 02 ảnh 3 x 4cm, 1 CMND photo và học phí
   Khai giảng: vào 7h30 phút ngày.
   Học viên có thể đăng ký qua điện thoại, hoặc email trước ngày khai giảng lớp học đấu thầu.
  4. Chứng chỉ: Sau khi kết thúc khóa chỉ huy trưởng, các Học viên đạt yêu cầu kiểm tra sát hạch được cấp Chứng chỉ Khóa học Định giá xây dựng do Viện Quản Lý Xây Dựng cấp có giá trị toàn quốc.
  5. Sau đào tạo → Các học viên sau khi kết thúc khóa học Chứng chỉ Khóa học Định giá xây dựng trình sẽ được:
  6. Cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật, chứng chỉ có dấu nổi theo quy định của Bộ Công An chống giả mạo.
  7. Cung cấp, hướng dẫn và giải đáp các văn bản pháp luật mới nhất ngành xây dựng.
  8. Được tư vấn miễn phí về các công tác đấu thầu, quản lý dự án, nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán công trình xây dựng…
  9. Được tư vấn làm chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát, khảo sát, kỹ sư định giá, kiến trúc sư… tại bộ xây dựng và sở xây dựng.
  10. Hiện nay, do nhu cầu và mong muốn tiết kiệm thời gian mà rất nhiều người tìm mua chứng chỉ Kỹ sư định gía xây dựng qua mạng với giá cao, trong khi chất lượng lại không đảm bảo (có thể bị làm giả). Để được tư vấn, đào tạo và cấp Chứng chỉ Khóa học Địngiá xây dựng thật, theo đúng form chuẩn của Bộ Xây Dựng vui lòng liên hệ với Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam theo hotline 0912.668000 để được ưu tiên tư vấn miễn phí
  11. Mọi chi tiết về khóa học này xin liên hệ:
  12. Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam
   Tòa nhà Rainbow Bán Đảo Linh Đàm - TP.Hà Nội
   Hotline: 0912.668000
  13. Zalo: 0912.668000
   Email:  daotaoesc@gmail.com
cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen