Đào tạo sơ cấp nghề

Lớp học sơ cấp nghề bảo đảm an toàn hàng hải

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Nắm được những kiến thức cơ bản về Pháp luật; Kinh tế; Ngoại ngữ và Tin học;

+ Nêu lên được các biện pháp kỹ thuật khảo sát, đo đạc khảo sát thuỷ;

+ Trình bày được việc quy hoạch, khảo sát, thiết kế, thi công, khai thác và quản lý các công trình cải tạo đường sông, đảm bảo an toàn đường thủy, phao tiêu báo hiệu luồng lạch, kênh chạy tàu;

+ Trình bày được công tác lập luận chứng kinh tế kỹ thuật xây dựng mạng lưới giao thông đường thuỷ;

+ Phân biệt được thành lập bản đồ địa hình ven bờ, trên sông và biển;

+ Mô tả được công tác khảo sát địa chất đáy sông, đáy biển và các công trình xa bờ;

+ Hiểu được các nguyên lý sinh thái học cơ bản duy trì sự tồn tại và phát triển của hệ thống sinh thái; các dạng ô nhiễm do hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người.           

- Kỹ năng:

+ Đo đạc địa hình mặt đất, đáy biển;

+ Đo đạc thuỷ văn;

+ Khảo sát địa chất đáy sông, đáy biển;

+ Tổ chức, quản lý, lập các biện pháp kỹ thuật khảo sát, đo đạc khảo sát thuỷ;

+ Thiết kế, thi công, tổ chức và quản lý tuyến luồng và các công trình đường thuỷ;

+ Thực hiện được công tác bảo vệ môi trường biển;

+ Tổ chức tìm kiếm cứu nạn và trục vớt cứu hộ;

+ Tổ chức và hướng dẫn được tổ, nhóm lao động thực hiện công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động;

+ Phối kết hợp với các phòng ban chức năng có liên quan;

+ Vận dụng những kiến thức được đào tạo vào thực tế công tác và tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở vị trí công tác của mình.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

+ Có lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;

+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác;

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số

môn thể dục, thể thao như: Thể dục; Điền kinh;Bóng chuyền;

+ Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;

+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng trực tiếp làm việc tại:

+ Doanh nghiệp xây dựng thuỷ;

+ Công ty an tòan đường thủy và hàng hải;

+ Công ty tư vấn xây dựng thuỷ;

+ Cơ quan quản lý về hàng hải, đường thủy;

+ Cơ quan nghiên cứu khoa học - công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực an toàn đường thuỷ.

 

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

 

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, m ô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Toán cao cấp

6

Sức bền vật liệu

2

Vật lý

7

An toàn lao động

3

Vẽ kỹ thuật

8

Lý thuyết tàu

4

Cơ học

9

Lý thuyết bình sai

5

Luật hàng hải

 

 

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Trắc địa 1

8

Thiết kế luồng tàu và hệ thống báo hiệu

2

Khí tượng, thủy, hải văn

9

Tin học ứng dụng

3

Tìm kiếm cứu nạn và trục vớt cứu hộ 1

10

Thiết kế công trình đường thủy

4

Trắc địa 2

11

Đo đạc biển

5

Thành lập bản đồ địa hình dưới nước

12

Tìm kiếm cứu nạn và trục vớt cứu hộ 2

6

Công trình báo hiệu đường thủy

13

Khảo sát địa chất đáy biển

7

Anh văn chuyên ngành

14

Thực tập tốt nghiệp

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Luật hàng  hải

10

Kết cấu bê tông cốt thép

2

Máy tàu thủy

11

Bảo vệ môi trường biển

3

Sức bền vật liệu

12

Cơ học đất, nền và móng

4

Máy vô tuyến điện hàng hải

13

Động lực học sông biển

5

Máy điện hàng hải

14

Khu nước cảng sông, cảng biển và công trình bảo vệ cảng

6

Hình họa

15

Máy vô tuyến điện hàng hải

7

Thủy lực

16

Máy điện hàng hải

8

Máy tàu thủy

17

Xây dựng công trình đường thủy và nạo vét

9

Vật liệu xây dựng

18

Tổ chức và quản lý thi công

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen