Đào tạo sơ cấp nghề

Khai giảng khóa học sơ cấp quản trị kinh doanh vận tải đường bộ

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Có thế giới quan và phương pháp luận khoa học, kiến thức cơ bản về giáo dục đại cương để tiếp thu tốt kiến thức chuyên môn nghề;

+ Nắm vững đường lối, chủ trương và chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, vận dụng trong quản lý kinh tế, khai thác kỹ thuật phương tiện vận tải an toàn, hiệu quả điều kiện của nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa;

+ Có các kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị kinh doanh đủ để tiếp thu các kiến thức chuyên môn nghề: Nguyên lý cơ bản của hoạt động kinh tế và quản trị kinh doanh, những tác nhân chi phối hoạt động kinh tế và quản trị kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Nắm vững được những kiến thức cơ bản về hoạch định, tổ chức, kiểm tra, kiểm soát và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vận tải đường bộ.

- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lập được kế hoạch nhân sự trung hạn, tham mưu bố trí nhân sự tại các bộ phận sản xuất kinh doanh, tham mưu cho lãnh đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý lao động phù hợp với thực tế;

+  Lập được các kế hoạch sử dụng vốn, tham mưu hoạch định kế hoạch tài chính trung và dài hạn, tổ chức thực hiện các biện pháp sử dụng vốn hiệu quả; Tham mưu hoạch định chính sách phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp;

+ Tổ chức điều tra, nghiên cứu thị trường, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch vận chuyển; Đề xuất các biện pháp khai thác hiệu quả phương tiện vận tải, vật tư kỹ thuật của doanh nghiệp vận tải;

+ Đề xuất và tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, thoả mãn nhu cầu vận tải của nền kinh tế quốc dân;

+ Tham mưu và tổ chức thực hiện các kế hoạch đầu tư, phát triển doanh nghiệp trong dài hạn;

+ Tổ chức thu thập, xử lý và phân phối thông tin quản lý kinh doanh; Ứng dụng được công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý kinh doanh của doanh nghiệp vận tải.

+ Cập nhật được tiến bộ khoa học kỹ thuật, tham gia đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Nắm được kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam;

+ Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, nắm vững vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam;

+ Có thế giới quan khoa học, có nhận thức đúng về Chủ nghĩa Xã hội để từ đó tin tưởng vào đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, chấp hành tốt chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của đơn vị;

+ Tôn trọng và làm theo Hiến pháp, Pháp luật, có nếp sống lành mạnh, giản dị, trong sạch và tinh thần đoàn kết sẵn sàng bảo vệ thành quả xã hội chủ nghĩa;

+ Có tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật cao, trung thực, yêu nghề, tích cực học tập và rèn luyện không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Đủ sức khoẻ đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được giao;

+ Có kiến thức cơ bản về giáo dục quốc phòng, an ninh;

+ Có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp người học làm việc được trong những doanh nghiệp kinh doanh vận tải hoặc các đơn vị vận tải trực thuộc các doanh nghiệp sản xuất. Những vị trí có thể làm việc: Cán bộ quản lý đội xe, cán bộ điều độ chuyên trách, cán bộ phòng kế hoạch vận tải, phòng kinh doanh, quản lý nhân sự.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Kinh tế chính trị

7

Nguyên lý kế toán

2

Toán kinh tế

8

Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải

3

Quản trị học

9

Kinh tế vận tải

4

Kinh tế vi mô

10

Marketing căn bản

5

Nguyên lý thống kê

11

Định mức kinh tế kỹ thuật

6

Lý thuyết tài chính

12

Tâm lý học trong quản lý

Các môn học chuyên môn nghề

1

Thống kê doanh nghiệp

8

Quản trị dự án

2

Quản trị tài chính doanh nghiệp

9

Quản trị chất lượng

3

Quản trị sản xuất

10

Phân tích hoạt động kinh doanh

4

Tổ chức vận chuyển

11

Hệ thống thông tin quản lý

5

Tổ chức xếp dỡ

12

Thực tập nghề nghiệp

6

Quản trị marketing

13

Thực tập tốt nghiệp

7

Quản trị lao động - tiền lương

 

 

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Kinh tế vĩ mô

10

Chiến lược và kế hoạch phát triển doanh nghiệp

2

Luật kinh tế

11

Logistics

3

Lý thuyết tiền tệ - tín dụng

12

Thương vụ vận tải ô tô

4

Điều tra kinh tế - kỹ thuật vận tải ô tô

13

Tin học ứng dụng trong quản lý kinh doanh vận tải đường bộ

5

Kế toán doanh nghiệp

14

Khởi tạo doanh nghiệp

6

Thư ký văn phòng

15

Giáo dục sử dụng tiết kiệm năng lượng

7

Bảo vệ môi trường giao thông vận tải

16

Kinh tế quốc tế

8

Bảo hiểm trong giao thông vận tải

17

Luật vận tải

9

Vận tải đa phương thức

 

 

 
cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen