Đào tạo sơ cấp nghề

Khai giảng khóa học sơ cấp vẽ và thiết kế trên máy tính

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Hiểu rõ quá trình vẽ và thiết kế trên máy tính;

+ Hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các chi tiết máy cần thiết kế;

+ Xác định được yêu cầu kỹ thuật của các chi tiết,cơ cấu máy của các máy công nghiệp;

+ Hiểu rõ phương pháp sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị đo lường trong thiết kế và gia công chi tiết máy;

+ Hiểu được nguyên lý làm việc, phương pháp sử dụng các máy công cụ hỗ trợ cho việc gia công sản phẩm;

+ Đọc và hiểu nội dung các bản vẽ kỹ thuật;

+ Phán đoán, nhận diện được sản phẩm thiết kế;

+ Sử dụng thành thạo máy tính, các phần mềm thiết kế cơ bản và trang thiết bị hỗ trợ;

+ Hiểu rõ phương pháp bảo quản các trang thiết bị, dụng cụ;

+ Tổng hợp, thiết lập được hồ sơ thiết kế;

+ Khả năng sử dụng và cập nhật các phần mềm vẽ và thiết kế nâng cao;

+ Hiểu được phương pháp lập kế hoạch, tổ chức, điều hành, kiểm tra giám sát, cải tiến các công việc được giao của cá nhân, tổ và nhóm;

+ Trình bày được các quy trình, quy phạm an toàn lao động, bảo vệ môi trường;

+ Hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc cách sử dụng của các phương tiện cấp cứu thường dùng.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo máy tính và các thiết bị hỗ trợ cho quá trình vẽ và thiết kế;

+ Thực hiện thành thạo từng công đoạn trong qui trình vẽ và thiết kế;

+ Có khả năng gia công chế tạo sản phẩm mẫu;

+ Xử lý được các sự cố xảy ra trong quá trình vẽ thiết kế, chế tạo sản phẩm mẫu;

+ Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh cơ bản;

+ Lập được tài liệu thiết kế; thực hiện được việc tính toán cho các chỉ tiêu thiết kế khác và chọn thông số tối ưu;

+ Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm;

+ Quản lý, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện công việc của cá nhân, tổ và nhóm. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện các công việc;

+ Kèm cặp và hướng dẫn được người có trình độ thấp hơn.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin,Hiến pháp, Pháp luật và Luật lao động. Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, định hướng phát triển của ngành, giữ gìn và phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam;

+ Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, sáng tạo ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, giải quyết các tình huống kỹ thuật phức tạp trong thực tế;

+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp nhằm tạo điều kiện sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, có thói quen rèn luyện thân thể, đạt tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định nghề đào tạo;

+ Có những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết theo chương trình giáo dục quốc phòng; Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm được việc làm ở các công ty xí nghiệp, nhà máy sản xuất cơ khí. Với vị trí làm việc ở các phòng kỹ thuật đảm nhận nhiệm vụ vẽ và thiết kế sản phẩm, giám sát và gia công chế tạo sản phẩm mẫu; tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

 

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

 

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng-An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Dung sai lắp ghép

5

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

2

Hình học họa hình

6

Điện kỹ thuật

3

Vẽ kỹ thuật

7

Vật liệu cơ khí

4

Cơ kỹ thuật

8

Toán ứng dụng

Các môn học, mô đun kỹ thuật chuyên môn nghề

1

Ngoại ngữ chuyên ngành

11

Autocad

2

Nguyên lý máy

12

Mechanical Desktop

3

Nguyên lý cắt gọt kim loại

13

Mô hình hóa sản phẩm cơ khí

4

Máy cắt kim loại

14

CAD/CAM

5

Tin học văn phòng

15

Chi tiết máy

6

Lắp ráp và cài đặt máy tính

16

Đồ án chi tiết máy

7

Thực hành kỹ thuật đo lường

17

Công nghệ chế tạo

8

Thực hành nguội cơ bản

18

Tổ chức và quản lý sản xuất

9

Thực hành tiện cơ bản

19

Thực tập chuyên ngành

10

Thực hành phay cơ bản

20

Thực tập tốt nghiệp

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Thiết kế qui trình công nghệ

8

Khí nén thủy lực

2

Gia công trên máy tiện CNC

9

Autocad Mechanical

3

Gia công trên máy tiện CNC nâng cao

10

Thiết kế đồ họa bitmap

4

Gia công trên máy phay CNC

11

Thiết kế đồ họa vector

5

Gia công trên máy phay nâng cao

12

Internet

6

Thực hành điện

13

Tin học đại cương

7

Các phương pháp gia công đặc biệt

14

Lập trình căn bản

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen