Đào tạo sơ cấp nghề

Khóa học sơ cấp nghề quản lý kinh doanh điện

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp.

- Kiến thức:

+ Kiến thức về các hệ thống đo đếm điện năng, các thiết bị điện;

+ Kiến thức về cung cấp điện và an toàn điện;

+ Kiến thức về giao tiếp cơ bản và giao tiếp khách hàng, kỹ năng tin học và văn phòng;

+ Kiến thức về thống kê ứng dụng, kế toán, tài chính và dự báo trong kinh doanh điện năng;

+ Kiến thức cơ bản về Kinh doanh điện năng:

Xử lý yêu cầu cung cấp điện;

Quản lý hệ thống đo đếm điện năng;

Lập và ký kết hợp đồng mua bán điện;

Quản lý hợp đồng mua bán điện;

Qui trình ghi chỉ số công tơ và xử lý các vấn đề liên quan;

Lập và quản lý hoá đơn tiền điện;

Thu và theo dõi nợ tiền điện;

Giao tiếp và chăm sóc khách hàng.

+ Các kiến thức về Kinh doanh điện năng:

Khảo sát thị trường kinh doanh điện;

Kiểm tra, xử lý các vi phạm trong sử dụng điện (nâng cao);

Áp giá và kiểm soát giá bán điện (nâng cao);

Lập báo cáo kinh doanh điện năng;

Phân tích, tổng hợp tình hình kinh doanh điện năng.

- Kỹ năng:

+ Đọc hiểu bản vẽ điện và thực hiện một số kỹ năng cơ bản về điện;

+ Đánh giá phụ tải hệ thống;

+ Giao tiếp khách hàng và nghiệp vụ văn thư;

+ Tin học văn phòng;

+ Ứng dụng luật pháp trong qui trình kinh doanh điện năng;

+ Phân tích các thông tin kế toán kinh doanh điện;

+ Xử lý toàn bộ các nhiệm vụ trong hệ thống qui trình kinh doanh điện năng;

+ Phân tích tổng hợp, đánh giá hiệu quả công tác kinh doanh điện năng;

+ Tổ chức và lập kế hoạch làm việc cho một đơn vị;

+ Hướng dẫn và truyền đạt kiến thức cho đồng nghiệp.

Chính trị đạo đức;  Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hiến pháp và Pháp luật. Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành Điện Việt Nam;

+ Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và công nhân ngành Điện nói riêng;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Yêu nghề, có kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;

+ Luôn có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;

+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất.

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm

Tốt nghiệp cao đẳng nghề người học có thể làm việc ở các vị trí thực hiện hoặc liên quan trực tiếp đến công việc quản lý kinh doanh điện ở các đơn vị điện lực hoặc các đơn vị kinh doanh điện tương đương.

Các vị trí điển hình:

- Trưởng, phó phòng kinh doanh;

- Tổ trưởng các tổ tổng hợp, tổ thu, tổ áp giá, tổ hoá đơn.

- Nhân viên:

            + Giao dịch và quản lý khách hàng;

            + Tổng hợp;

            + Quản lý biên bản, quyết toán công tơ;

            + Tổng hợp và phúc tra công tơ;

            + Thu ngân viên, chấm xoá nợ;

            + Quản lý giao nhận hoá đơn, phân tích số thu;

            + Áp giá, tổng hợp áp giá;

            + Kiểm tra hoá đơn, chấm xoá nợ tư gia;

            + Kiểm tra giao nhận hoá đơn cơ quan, tư gia.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

 

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục Quốc phòng- An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Vẽ điện

8

Kỹ năng giao tiếp cơ bản

2

Kinh tế học

9

Kỹ thuật an toàn điện

3

Pháp luật chuyên ngành

10

Cơ sở kỹ thuật điện

4

Thống kê ứng dụng

11

Thiết bị điện

5

Cơ sở quản lý tài chính

12

Cung cấp điện

6

Kế toán đại cương

13

Đo lường điện

7

Tin học văn phòng

 

 

Các môn học/mô đun chuyên môn nghề

1

Kỹ năng văn phòng cơ bản

11

Lập và quản lý hóa đơn tiền điện

2

Kế toán doanh nghiệp kinh doanh điện

12

Thu và theo dõi nợ tiền điện

3

Thực hành kế toán

13

Kiểm tra, xử lý các vi phạm trong sử dụng điện

4

Dự báo trong kinh doanh điện năng

14

Áp giá và kiểm soát giá bán điện

5

Khảo sát thị trường kinh doanh điện

15

Giao tiếp và chăm sóc khách hàng

6

Xử lý yêu cầu cung cấp điện

16

Lập báo cáo kinh doanh điện năng

7

Ký kết hợp đồng mua bán điện

17

Phân tích và tổng hợp tình hình kinh doanh điện năng

8

Quản lý hợp đồng mua bán điện

18

Thực tập điện cơ bản

9

Quản lý hệ thống đo đếm điện

19

Thực tập tốt nghiệp

10

Quy trình ghi chỉ số công tơ và xử lý các vấn đề liên quan

 

 

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị hạ thế

9

Lắp đặt hệ thống đo đếm điện năng

2

Vận hành đường dây và Trạm biến áp

10

Kiểm tra thực hiện kinh doanh điện năng

3

Quản lý vận hành hệ thống phân phối điện

11

Quản lý mua điện đầu nguồn

4

Qui chế quản lý tài chính ngành điện

12

Văn hoá doanh nghiệp

5

Quản lý lưới điện hạ áp

13

Các quy định nội bộ của đơn vị (xử lý hồ sơ giấy tờ, trách nhiệm của các bộ phận, các qui chế , quy trình)

6

Quản trị doanh nghiệp

14

Tin học kế toán

7

Hệ thống thông tin quản lý

15

Tiếng Anh chuyên ngành

8

Lập và duyệt kế hoạch kinh doanh điện năng

 

 

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen