Đào tạo sơ cấp nghề

Mở lớp sơ cấp nghề điều khiển tàu biển

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức:

+ Đáp ứng được các yêu cầu về chuẩn kiến thức của thuyền viên được quy định tại các điều: A-II/1; A-II/2; A-II/3; A-II/4 – Bộ luật STCW 95.

+ Nhận dạng được các loại dây được sử dụng trên tàu biển và vận dụng được kiến thức thuỷ nghiệp để sử dụng, bảo quản và bảo dưỡng các loại dây đó.

+ Vận dụng được kiến thức về sơn tàu biển, kỹ thuật gõ gỉ, kỹ thuật bảo quản thiết bị trên boong để thực hiện tốt công việc bảo quản vỏ tàu.

+ Vận dụng được kiến thức về hỗ trợ điều động để làm tốt công tác chuẩn bị trước khi điều động tàu, công tác lái tàu và công tác cảnh giới trong khi điều động tàu.

+ Vận dụng được kiến thức về trực ca để duy trì ca trực an toàn.

+ Vận dụng được kiến thức về địa văn hàng hải để xác định phương hướng trên biển, vị trí tàu và lập kế hoạch tuyến đường.

+ Vận dụng được kiến thức về thiên văn hàng hải để xác định sai số la bàn và xác định vị trí tàu.

+ Vận dụng được kiến thức về hàng hoá vận tải biển để lập sơ đồ xếp, dỡ hàng, tính toán ổn định tàu, triển khai việc làm hàng, giám định mớn nước.

+ Vận dụng được kiến thức về khí tượng hải dương để phân tích bản đồ thời tiết và các thông tin khí tượng từ đó đưa ra được các giải pháp phù hợp để dẫn tàu an toàn.

+ Vận dụng được kiến thức về pháp luật hàng hải và các công ước hàng hải quốc tế để khai thác tàu an toàn.

+ Đưa ra được các phương án phù hợp để điều động tàu trong điều kiện đặc biệt.

+ Đưa ra được các biện pháp ứng phó phù hợp khi gặp tình hướng nguy cấp xảy ra.

+ Vận dụng được tiếng Anh chuyên ngành trong thông tin liên lạc và trong công việc.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được các quy định về an toàn phương tiện, an toàn lao động và bảo vệ môi trường;

+ Thực hiện được công việc hỗ trợ điều động tàu;

+ Thực hiện tốt công tác thuỷ nghiệp.

+ Thực hiện được công việc dẫn tàu trên biển trong điều kiện ngoại cảnh bình thường;

+ Vận hành và khai thác được các trang thiết bị ngành boong đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;

+ Đưa ra được các hành động phù hợp khi tàu gặp tình huống nguy cấp;

+ Đưa ra được các hành động phù hợp khi gặp tàu khác đang gặp nạn;

+ Lựa chọn được thông tin và tài liệu để lập được kế hoạch tuyến đường;

+ Quản lý, tu chỉnh, ghi chép được các ấn phẩm hàng hải, hải đồ, các loại nhật ký ngành boong;

+ Quản lý được chứng chỉ, bằng cấp của thuyền viên trên tàu;

+ Thực hiện được công việc giám sát làm hàng theo kế hoạch;

+ Thực hiện được công việc chằng buộc, bảo quản hàng hoá;

+ Lập được kế hoạch chuyến đi;

+ Lập được sơ đồ chất xếp hàng hoá;

+ Lập được kế hoạch xếp, dỡ hàng hoá;

+ Quản lý được giấy tờ, hồ sơ tàu;

+ Lập được kế hoạch công việc cho bộ phận boong;

+ Có khả năng dẫn tàu trong các điều kiện ngoại cảnh đặc biệt;

+ Có khả năng xử lý được các tình huống nguy cấp;

+ Có khả năng tổ chức và quản lý được nhân sự trên tàu;

+ Triển khai được Hệ thống quản lý an toàn của chủ tàu;

+ Thực hiện được Kế hoạch an ninh trên tàu;

+ Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong công việc.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức:

+ Có tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc;

+ Có đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân;

+ Có lương tâm nghề nghiệp, có tinh thần tập thể và sáng tạo trong lao động;

+ Có tác phong lao động công nghiệp, có kỷ luật và trách nhiệm trong công việc;

+ Làm việc tốt trong môi trường lao động đa quốc gia;

- Thể chất, quốc phòng:

+ Có sức khoẻ tốt và có bản lĩnh của người đi biển để có thể công tác lâu dài trên tàu biển;

+ Nhận biết được tinh thần cơ bản của đường lối quân sự của Đảng và truyền thống cách mạng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Có tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ tổ quốc.

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Tiếng Anh cơ sở

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Toán hàng hải ứng dụng

7

Tiếng Anh chuyên ngành hàng hải 2

2

Cơ sở vô tuyến điện

8

Tiếng Anh chuyên ngành hàng hải 3

3

Điện tàu thủy

9

Toán cao cấp

4

Máy tàu thủy

10

Vật lý

5

Lý thuyết tàu 1

11

Lý thuyết tàu 2

6

Tiếng Anh chuyên ngành hàng hải 1

 

 

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Thủy nghiệp

21

Máy điện hàng hải 1

2

Thông hiệu hàng hải

22

Máy điện hàng hải 2

3

An toàn lao động hàng hải 1

23

Luật hàng hải 1

4

An toàn lao động hàng hải 2

24

Luật hàng hải 2

5

An toàn lao động hàng hải 3

25

COLREG 72 1

6

Bảo vệ môi trường biển 1

26

COLREG 72 2

7

Bảo vệ môi trường biển 2

27

Trực ca

8

Thiết bị trên boong

28

Điều động tàu 1

9

Bảo quản vỏ tàu

29

Điều động tàu 2

10

La bàn từ 1

30

Điều động tàu 3

11

La bàn từ 2

31

Hàng hoá VTB 1

12

Địa văn hàng hải 1

32

Hàng hoá VTB 2

13

Địa văn hàng hải 2

33

Hàng hóa VTB 3

14

Địa văn hàng hải 3

34

Công ước quốc tế

15

Thiên văn hàng hải 1

35

Nghiệp vụ sỹ quan vận hành

16

Thiên văn hàng hải 2

36

Nghiệp vụ sỹ quan quản lý

17

Khí tượng hải dương 1

37

Thực tập thủy thủ

18

Khí tượng hải dương 2

38

Thực tập tại xưởng

19

Máy VTĐ hàng hải 1

39

Thực tập tốt nghiệp

20

Máy VTĐ hàng hải 2

 

 

Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Hàn thực hành

6

Hội thoại VHF + Tiếng Anh thương vụ

2

Khai thác máy tàu biển

7

Quản lý nhân lực buồng lái

3

Sửa chữa thiết bị điện tàu biển

8

Tin học hàng hải

4

Thông tin liên lạc hàng hải

9

Địa lý hàng hải

5

Khai thác thương vụ

10

Bảo hiểm hàng hải

 
cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen