Đào tạo sơ cấp nghề

Khai giảng khóa học sơ cấp nghề lái tàu đường sắt

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Nắm vững cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các hệ thống và thiết bị trên các loại đầu máy;

+ Phân tích được các bản vẽ  cấu tạo đầu máy; cách thức lập bản vẽ phác, bản vẽ tách chi tiết; 

+ Nêu được đầy đủ các bước kiểm tra đối với  mỗi loại đầu máy;

+ Nêu được nội dung: Luật giao thông đường sắt, Quy trình tác nghiệp, Ban lái tàu, Quy trình tín hiệu đường sắt, Quy trình chạy tàu và công tác dồn, Quy phạm khai thác kỹ thuật đường sắt. Các thông tư, chỉ thị phục vụ chạy tàu;

+ Nắm được các phương pháp và kỹ thuật lái tàu;

+ Tính toán được hãm đoàn tàu, phương trình chuyển động của đoàn tàu;  

+ Nắm vững các quy trình bảo dưỡng sửa chữa đối với từng loại đầu máy;

+ Chỉ ra được các bước của quy trình bảo dưỡng đầu máy.

- Kỹ năng :

+ Đọc, vẽ được bản vẽ  kỹ thuật cơ khí: bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp;

+ Lập được bản vẽ phác, bản vẽ tách chi tiết; 

+ Thực hiện được các thao tác kiểm tra, chỉnh bị đầu máy theo đúng quy trình;

+ Phát hiện và khắc phục được các sai sót kỹ thuật khi kiểm tra đầu máy, các hư hỏng phát sinh khi đầu máy đang vận hành;

+ Quản lý, bảo dưỡng, đảm bảo chất lượng đầu máy tốt;

+ Thao tác lái tàu thành thạo; chấp hành đúng các quy phạm, quy trình chạy tàu và  các công lệnh, chỉ thị về chạy tàu;

+ Tổ chức và hướng dẫn được Đội lái máy, tổ lái máy  thực hiện công việc đảm bảo kỹ thuật, an toàn lao động.   

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Nắm được kiến thức cơ bản về chư nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam;

+ Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước;

+ Trung thực trong học tập và kiểm tra;

+ Có tính kiên trì, cẩn thận;

+ Có ý thức tiết kiệm trong việc sử dụng nhiên liệu, đảm bảo thời gian chạy   tàu;

+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp;

+ Có tinh thần cầu thị, không ngừng học hỏi để năng cao trình độ;

+ Luôn hợp tác và tuân thủ sự phân công trong học tập, lao động, thực hành;

+ Có tinh thần khiêm tốn giúp đỡ người khác;

+ Có tinh thần trách nhiệm cao, biết hỗ trợ nhau trong công việc;

- Thể chất và quốc phòng:

+ Có đủ sức khỏe để làm việc lâu dài theo yêu cầu của nghề;

+ Vững vàng kiến thức cơ bản và  tham gia hoạt động quân sự phổ thông,  sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.       

Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội  làm việc tại Phân xưởng vận dụng đầu máy, Phân xưởng sửa chữa  của  Xí nghiệp đầu máy, các khu công nghiệp có sử dụng đầu máy, với chức danh Lái tàu hoặc sửa chữa đầu máy.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

 

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng -An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Vẽ kỹ thuật cơ khí

5

Điện tử công nghiệp

2

Cơ lý thuyết

6

Cơ sở thiết kế chi tiết trên máy vi tính

3

Vật liệu và công nghệ cơ khí

7

Kỹ thuật số

4

Điện kỹ thuật

 

 

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Động cơ diezel trên đầu máy

7

Tổ chức vận dụng đầu máy

2

Bộ truyền động thủy lực và đảo chiều 

8

Kỹ thuật lái tàu

3

Bộ phận chạy

9

Pháp luật về đường sắt

4

Truyền động điện và điện đầu máy

10

Thực tập chữa đầu máy

5

Bảo dưỡng  sửa chữa đầu máy

11

Thực tập Lái máy

6

Hãm đầu máy 

 

 

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Sửa chữa cơ khí cơ bản

9

Kỹ thuật xung 

2

Nguội cơ bản

10

Vật liệu điện

3

Rèn cơ bản

11

Linh kiện điện tử 

4

Kỹ thuật an toàn

12

Sức bền vật liệu

5

Đường sắt thường thức

13

Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường

6

Nhiên liệu và vật liệu  bôi trơn

14

Đo lường điện

7

Tổ chức quản lý sản xuất

15

Thử nghiệm đầu máy

8

Kỹ thuật  lái đầu máy cơ bản

 

 

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen