Đào tạo sơ cấp nghề

Lớp học sơ cấp nghề khai thác đánh bắt hải sản

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Hiểu được cấu tạo và cách tính toán để thi công các dụng cụ khai thác, đánh bắt hải sản;

+  Hiểu được các tính năng hàng hải chủ yếu của tàu thuyền;

+ Hiểu được cấu tạo, tác dụng của các trang thiết bị thuộc bộ phận boong trên tàu cá;

+ Hiểu được nguyên lý hoạt động cuả các máy điện, vô tuyến điện hàng hải trên tàu cá;

+ Phân tích được các bước tiến hành trong quá  trình khai thác, đánh bắt hải sản bằng các nghề cụ thể;

+ Vận dụng được các quy định an toàn lao động trên tàu cá;

+ Hiểu được phương pháp kiểm tra chất lượng  và bảo quản  sản phẩm sau khi khai thác, đánh bắt;

+ Đánh giá được công tác vệ sinh  trên các tàu  khai thác, đánh bắt hải sản;

+ Hiểu được cách tổ chức sản xuất và hạch toán kinh tế trên các tàu khai thác, đánh bắt hải sản.

- Kỹ năng:

+ Lắp ráp thành thạo vàng lưới và các trang thiết bị;

+ Điều khiển tàu thuần thục khi tàu hành trình và khai thác, đánh bắt hải sản;

+ Sử dụng thành thạo các trang tiết bị thuộc bộ phận boong trên tàu cá;

+ Sử dụng thành thạo các máy điện, vô tuyến điện hàng hải trên tàu cá;

+ Thao tác thuần thục các công việc trong quá trình khai thác, đánh bắt hải sản;

+ Thực hiên đúng các quy định an toàn lao động trên tàu cá;

+ Kiểm tra chính xác được chất lượng của sản phẩm và bảo quản tốt sản phẩm sau khi khai thác, đánh bắt;

+ Thực hiện được công tác vệ sinh  trên các tàu khai thác, đánh bắt hải sản;

+ Tổ chức được sản xuất và hạch toán kinh tế trên các tàu khai thác, đánh bắt hải sản.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Nhận thức lý luận: Có hiểu biết về chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nêu được đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ, phương châm đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công nhân kỹ thuật, phương hướng phát triển của ngành;

+ Phẩm chất đạo đức: Có đức tính cần cù, giản dị, khiêm tốn, trung thực, có kỷ luật, tinh thần tập thể, yêu nghề, hăng hái rèn luyện và học tập, có khả năng lao động sáng tạo, không ngừng vươn lên hoàn thiện nhân cách.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế để làm việc lâu dài theo yêu cầu của nghề và áp dụng các phương pháp rèn luyện thân thể để đảm bảo có đủ sức khỏe làm việc lâu dài trong nghề khai thác, đánh bắt hải sản;

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự để bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên tham gia vào các hoạt động đánh bắt hải sản và các dịch vụ khác có liên quan ở các cở sở sản xuất, kinh doanh nghề cá thuộc mọi thành phần kinh tế. Có  thể đảm nhiệm được chức danh thủy thủ trưởng hoặc thuyền phó trên tàu khai thác hải sản.

 

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC,  MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung:

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc:

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Hình hoạ, Vẽ kỹ thuật

6

Pháp luật chuyên ngành

2

Nguyên lý tàu thuyền

7

Ngư trường và ngư loại

3

Cơ sở kỹ thuật điện và vô tuyến điện

8

Nghiệp vụ thuyền viên

4

Khí tượng thuỷ văn

9

Vật liệu và chế tạo ngư cụ

5

Quy tắc phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên biển

 

 

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Máy khai thác

9

Khai thác hải sản bằng lưới rê

2

Hàng hải địa văn

10

Khai thác hải sản bằng lưới vây

3

An toàn lao động

11

Khai thác hải sản bằng lưới kéo

4

Máy điện và vô tuyến điện hàng hải

12

Khai thác mực bằng lưới chụp

5

Bảo quản và sơ chế sản phẩm hải sản

13

Câu cá Ngừ đại dương

6

Pháp chế hàng hải

14

Sử dụng máy xác định vị trí tàu bằng vệ tinh

7

Kinh tế thuỷ sản

15

Thực tập sản xuất tại cơ sở

8

Điều động tàu

 

 

Danh mục các môn học, mô đun đào tạo tự chọn

1

Xử lý các sự cố  hàng hải

11

Tiếng Anh chuyên ngành

2

Luật giao thông đường thuỷ nội địa

12

Tin học ứng dụng khai thác thuỷ sản

3

Khai thác tàu

13

Môi trường, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản

4

Chức trách thuyền viên

14

Sử dụng radar hàng hải

5

Khai thác hải sản bằng lưới đáy

15

Sử dụng máy vô tuyến tầm phương

6

Khai thác hải sản bằng lồng, bẫy

16

Khai thác cá bằng chà rạo kết hợp ánh sáng

7

Sử dụng máy đo sâu, dò cá

17

Khai thác tôm bằng lưới rê

8

Sử dụng máy lái tự động

18

Khai thác bằng lưới đăng

9

Sử dụng máy thông tin liên lạc

19

Khai thác hải sản bằng lưới rùng

10

Hàng hải thiên văn

20

Khai thác hải sản bằng lưới rê ba lớp

 
cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen