Đào tạo sơ cấp nghề

Lớp học chăn nuôi gia súc, gia cầm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo cao đẳng nghề “Chăn nuôi gia súc, gia cầm” nhằm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật có trình độ cao đẳng nghề làm việc trong ngành chăn nuôi, thú y.

Hoàn thành chương trình đào tạo này, người học có khả năng:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp.

- Kiến thức:

+ Phân tích được công việc chăn nuôi, thú y đối với các loại vật nuôi;

+ Trình bày được việc chọn giống, nhân giống, chăm sóc, nuôi dưỡng các loại vật nuôi, chẩn đoán, phòng và trị các bệnh thường gặp ở gia súc, gia cầm;

+ áp dụng kiến thức chuyên môn vào việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được việc chọn giống, nhân giống, chăm sóc, nuôi dưỡng và chẩn đoán bệnh cho gia súc, gia cầm thông qua triệu chứng lâm sàng, bệnh tích và dịch tễ;

+ Sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị chăn nuôi và các loại thuốc thú y để phòng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm đạt hiệu quả cao;

+ Tổ chức, quản lý, chăn nuôi gia súc, gia cầm theo phương thức chăn nuôi nông hộ và tập trung công nghiệp.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng.

- Chính trị, đạo đức:

+ Chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm;

+ Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào lĩnh vực sản xuất của ngành, đảm bảo an toàn môi trường sinh thái;

+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khoẻ tốt.

- Thể chất và quốc phòng.

+ Thường xuyên rèn luyện thể chất, tăng cường sức khoẻ để phục vụ nghề nghiệp;

+ Nêu cao ý thức bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm

Người có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề “Chăn nuôi gia súc, gia cầm” có thể làm việc tại: Trang trại chăn nuôi nông hộ, Doanh nghiệp chăn nuôi tư nhân hoặc Nhà nước, Trung tâm khuyến nông, Trung tâm giống gia súc, gia cầm, các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, cơ sở truyền giống gia súc và cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương về chăn nuôi.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

 

Các môn học chung

1

Chính trị.

4

Giáo dục quốc phòng- An ninh

2

Pháp luật.

5

Tin học.

3

Giáo dục thể chất.

6

Ngoại ngữ.

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học cơ sở.

1

Giải phẫu gia súc- gia cầm.

5

Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi.

2

Sinh lý gia súc.

6

Giống và kỹ thuật truyền giống.

3

Di truyền động vật.

7

Dược lý thú y.

4

Sinh hoá động vật.

8

Vi sinh vật chăn nuôi.

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề.

1

Nội chẩn gia súc.

10

Chuẩn bị nước uống.

2

Chăn nuôi lợn.

11

Bố trí dụng cụ, thiết bị chăn nuôi.

3

Chăn nuôi trâu bò.

12

Thực hiện công tác giống.

4

Chăn nuôi gia cầm.

13

Nuôi dưỡng gia súc, gia cầm.

5

Vi sinh vật truyền nhiễm .

14

Chăm sóc gia súc, gia cầm.

6

Ký sinh trùng.

15

Vệ sinh thú y.

7

Ngoại sản gia súc.

16

Phòng bệnh gia súc, gia cầm.

8

Kiểm tra chuồng trại.

17

Điều trị gia súc, gia cầm.

9

Lập kế hoạch thức ăn.

18

Tiêu thụ sản phẩm .

Danh mục các môn học, mô đun đào tạo tự chọn

1

Kỹ thuật nuôi ong.

6

Phối giống nhân tạo lợn.

2

Chăn nuôi dê.

7

Phối giống nhân tạo bò.

3

Chăn nuôi thỏ.

8

ấp trứng gia cầm.

4

Chăn nuôi cá nước ngọt.

9

Mổ lấy thai gia súc.

5

Chăn nuôi chim cút.

10

Hoạn gia súc cái.

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen