• Lớp học an toàn và vệ sinh lao động

   Lớp học an toàn lao động, Được sự cho phép của Cục An toàn lao động – Bộ lao động TB&XH Viện ESC Việt Nam tổ chức mở lớp: “Huấn luyện giảng viên an toàn vệ sinh lao động".

  • Khóa học kỹ sư định giá xây dựng

   chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng sau khi hoàn thành khóa học này tại Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam. Đăng kí ngay lớp học kỹ sư định giá xây dựng để nhận được nhiều ưu đãi.

  • Khóa học chứng chỉ đấu thầu

   khóa học nghiệp vụ đấu thầu tại Viện quản lý đào tạo ESC Việt Nam , học viên sẽ được tư vấn cấp chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu theo quy định. Chứng chỉ này có giá trị toàn quốc và là cơ sở để học viên tham gia trong công tác đấu thầu