NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG

Khóa học đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU THEO NGHỊ ĐỊNH VÀ THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ 

 

Hướng dẫn về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu:

- Nghị định 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư (Hiệu lực 20/4/2020, thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP)
- Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư (Hiệu lực 05/11/2020)
- Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Chương trình khung đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà đầu tư bao gồm các chuyên đề cơ bản như sau:
Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà đầu tư

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
- Mục tiêu của lựa chọn nhà đầu tư;
- Quá trình hình thành và phát triển công tác lựa chọn nhà đầu tư tại Việt Nam;
- Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;
- Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà đầu tư;
- Các đối tượng áp dụng;
- Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

Chuyên đề 2: Quy định chung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đầu tư dự án có sử dụng đất
Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Các pháp luật có liên quan đến dự án đầu tư;
- Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);
- Dự án đầu tư có sử dụng đất.

Chuyên đề 3: Sơ tuyển và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư  

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
- Sơ tuyển;
- Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.

Chuyên đề 4: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Quy trình đấu thầu rộng rãi
- Quy trình đấu thầu rộng rãi dự án PPP nhóm C;
- Quy trình chỉ định thầu.

Chuyên đề 5: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Quy trình đấu thầu rộng rãi;
- Quy trình chỉ định thầu.

Chuyên đề 6: Hợp đồng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
- Nguyên tắc chung của hợp đồng;
- Hồ sơ hợp đồng;
- Điều kiện ký kết hợp đồng;
- Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;
- Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng dự án.

Chuyên đề 7: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu
Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà đầu tư;
- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;
- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;
- Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

THỦ TỤC NHẬP HỌC

Hồ sơ nhập học bao gồm: 02 ảnh 3 x 4cm, 1 CMND photo và học phí
Khai giảng: vào 7h30 phút ngày.
Học viên có thể đăng ký qua điện thoại, hoặc email trước ngày khai giảng lớp học đấu thầu.
Mọi chi tiết về khóa học nghiệp vụ đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư này xin liên hệ:

Mọi chi tiết về khóa học nghiệp vụ đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư này xin liên hệ:

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam

Hotline: 0912668000
Email:  daotaoesc@gmail.com

 

Xem thêm khóa học: Khóa học đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen