Khai giảng khóa học đánh giá viên nội bộ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 

KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ TIÊU CHUẨN THEO ISO 9001:2008

Xem nội dung khóa học

Khóa học này được thiết kế cho học viên nhằm cung cấp kiến thức về bộ tiêu chuẩn ISO 9000( phiên bản năm 2008 ) cho học viên và giúp cho học viên hiểu thêm về sự phù hợp và không phù hợp của các kết quả đã hoạch định và thực hiện so với các yêu cầu của tiêu chuẩn .

 

 

> Lớp học nhận thức về ISO

I. MỤC ĐÍCH LỚP HỌC

- Giúp cho học viên nắm vững yêu cầu chung của bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008

- Hệ thống quản lý chất lượng – Những yêu cầu về tiêu chuẩn 19011- Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng .

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ LỚP HỌC

- Khóa học này dành cho cấp quản lý phó phòng và các thành phần cốt lõi ( Core team) .

- Những người điều hành chịu trách nhiệm trong việc thực hiện đánh giá chất lượng nội bộ đối với các hệ thống chất lượng của công ty họ

III. LỢI ÍCH CỦA LỚP HỌC

- Hiểu được những nội dung chính của tiêu chuẩn .

- Hiểu được cách tiếp cận đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo quá trình và có khả năng hoạch định , chuẩn bị đánh giá chất lượng nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn .

- Giải thích được nội dung của các yêu cầu của tiêu chuẩn và phục vụ cho mục đích đánh giá

- Có khả năng phân tích những vấn đề để đưa ra những kết luận chính xác về các diểm phù hợp hay không phù hợp của của hệ thống quản lý chất lượng so với yêu cầu của tiêu chuẩn và tính hiệu quả của hệ thống nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra

- Nắm vững phương pháp và kỹ thuật đánh giá chất lượng nội bộ

VI. THỜI GIAN VÀ HỌC PHÍ

- Thời gian học : 3 ngày

- Ngôn ngữ học và ngôn ngữ tài liệu : Tiếng Việt

- Học phí : 1.800.000đ/học viên (Bao gồm học phí, chứng chỉ, teabreak)

KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ VIÊN MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ THEO ISO 14001: 2004

Xem nội dung khóa học

I. MỤC ĐÍCH LỚP HỌC

Cung cấp cho học viên những kiến thức cần thiết về lý thuyết cần thiết nhằm giúp cho việc đánh giá Hệ Thống Quản Lý Môi Trường hiệu quả hơn theo phiên bản ISO 14001: 2004.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ LỚP HỌC

- Các cán bộ đã và đang tham gia vào công tác đánh giá nội bộ của công ty.

- Các học viên đã có kinh nghiệm đánh giá và mong muốn nâng cao kỹ năng đánh giáHệ Thống Quản Lý Môi Trường theo ISO 14001: 2004.

III. THỜI GIAN VÀ HỌC PHÍ

- Thời gian học: 3 ngày

- Ngôn ngữ học và ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt

- Học phí:1.800.000đ/học viên ( Bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak)

KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ THEO HTQL AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP OHSAS 18001:2007

Xem nội dung khóa học

Khóa học này được thiết kế cho học viên nhằm cung cấp kiến thức về bộ tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 cho học viên và giúp cho học viên hiểu thêm về sự phù hợp và không phù hợp của các kết quả đã hoạch định và thực hiện so với các yêu cầu của tiêu chuẩn.

I. MỤC ĐÍCH LỚP HỌC

- Mục tiêu và lợi ích của việc áp dụng hệ thống này.

- Mục đích về các điều khoản trong bộ tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007.

- Các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007.

- Xây dựng tài liệu dựa trên các yêu cầu của tiêu chuẩn.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ LỚP HỌC

- Khóa học này dành cho mọi cấp Quản lý và những người có trách nhiệm thực hiện và duy trì hệ thống quản lý oan toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

- Khóa học này cũng hữu ích cho những chuyên gia đánh giá quan tâm đến Hệ Thống Quản Lý An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp.

III. LỢI ÍCH CỦA LỚP HỌC

- Hiểu được những nội dung chính của tiêu chuẩn.

- Hiểu được cách tiếp cận đánh giá HTQL ATSKNN theo quá trình và có khả năng hoạch định , chuẩn bị đánh giá chất lượng nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn .

- Giải thích được nội dung của các yêu cầu của tiêu chuẩn và phục vụ cho mục đích đánh giá.

- Có khả năng phân tích những vấn đề để đưa ra những kết luận chính xác về các diểm phù hợp hay không phù hợp của hệ thống quản lý ATSKNN so với yêu cầu của tiêu chuẩn và tính hiệu quả của hệ thống nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra.

- Nắm vững phương pháp và kỹ thuật đánh giá chất lượng nội bộ.

VI. THỜI GIAN VÀ HỌC PHÍ

- Thời gian học: 3 ngày

- Ngôn ngữ học và ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt

- Học phí: 1.800.000đ/học viên (Bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak)

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN: là những chuyên viên tư vấn - đào tạo đã trải qua kinh nghiệm thực tế ở nhiều công ty khác nhau. Nhờ vậy, quá trình đạo tạo mang tính thực tế và tính ứng dụng cao. Nội dung đào tạo điều chỉnh phù hợp với thời lượng và tình hình thực tế của từng doanh nghiệp.

THỜI GIAN HỌC VÀ KHAI GIẢNG:
Khai Giảng: 04, 12, 24 hàng tháng
Thời Gian: Buổi sáng Từ 7h30 đến 11h30 Buổi chiều từ 13h30 đến 17h
THỦ TỤC NHẬP HỌC - ĐÓNG HỌC PHÍ
Hồ Sơ: 2 hình 3*4, 1 CMND photo (không cần công chứng)
Hình Thức 1: Đăng ký và đóng học phí trực tiếp tại PhòngTuyển Sinh của Viện quản lý đào tạo ESC (Giảm 10% học phí, Giảm 15% nếu đang ký 2 NV trở lên)
Hình Thức 2: Đăng ký qua Điện Thoại, Gmail, Fax. Gửi HS và đóng học phí ở bàn làm việc của Viện quản lý đào tạo ESC tại địa điểm khai giảng khóa học trước 20 phút.
cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen