Hướng dẫn sử dụng phần mềm Dự Toán (Phần 2 -Tiếp)

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Dự Toán  (Phần 2 -Tiếp)

9.Lệnh cập nhật đơn giá và hao phí vật tư

-> đào tạo nghiệp vụ xây dựng và đào tạo nghiệp vụ hành chính

Lệnh Tiện ích/ Cập nhật đơn giá và hao phí vật tư hoạt động tại các sheet Don gia XD và Don gia LD. Lệnh này làm đúng lại các công thức tính đơn giá, hao phí vật tư. Quá trình chiết tính đơn giá các công tác, làm các công tác tạm tính, điều chỉnh, copy đơn giá… bạn không phải thiết lập các công thức tính thành tiền và hao phí vật tư nữa. Chỉ cần chú ý dữ liệu, thạm chí bạn nhỡ tay xóa mất một ô chứa công thức tính đơn giá nào đó hoặc bạn sơ suất không để ý tạo các công thức tính đơn giá và hao phí vật tư. Điều này có thể làm đơn giá chi tiết bị sai hoặc tổng hợp sai khối lượng. Chỉ một lệnh này sẽ làm đúng lại lại toàn bộ bảng đơn giá.
Tóm lại sau khi điều chỉnh, chỉnh sửa, copy, thêm, bớt dữ liệu trong bảng đơn giá chi tiết, bạn nên chạy lại lệnh này để đảm bảo các công thức trong bảng đơn giá được làm đúng.

10.Lệnh Lưu giá hiện tại trong bảng Tổng hợp và chênh lệch

Bạn đã tốn công sức tra cứu, tìm kiếm và nhập giá vật tư vào bảng Tổng hợp và chênh lệch hoặc bảng Giá trị vật tư. Khi chạy lệnh Tiện ích/ Lưu giá vật tư hiện tại vào cơ sở dữ liệu thì giá vật liệu, nhân công, máy sẽ được lưu vào file Giá vật tư của bộ CSV đang được chọn. Có thể lưu đến hàng nghìn cột dữ liệu. Tính năng lưu giá vật tư này giúp giảm rất nhiều thời gian công sức, tăng năng suất lao động trong trường hợp phải tổng hợp lại bảng Tổng hợp chênh lệchBảng giá trị vật tưĐơn giá chi tiết hoặc muốn sử dụng lại các dữ liệu đó cho các dự toán công trình, hạng mục, gói thầu khác; chia sẻ file GVT.CSV hoặc sử dụng đưa vào Dự toán  khi cần lập dự toán bổ sung, điều chỉnh, so sánh tăng/giảm khi trình duyệt bổ sung… tại các thời điểm khác trong chu trình lập và quản lý chi phí của dự án.
Bạn đang mở sheet nào thì giá sẽ được lưu theo đúng giá vật tư đang thể hiện ở sheet đó. Sau khi bấm lệnh lưu, hộp thoại tùy chọn lưu giá vật tư hiện ra, chỉ việc chọn cột tháng cần lưu rồi bấm 1 trong các nút bên dưới để lưu.

Hình 2.22 – Nhập tháng cần lưu giá vào
Bấm Duyệt từng giá khi đã có dữ liệu ở tháng chọn lưu rồi, giờ lưu dữ liệu mới lên, để quyết định có ghi đè thay giá cũ không. Nếu là lưu mới lần đầu bấm Lưu không cần hỏi. Sau đó sẽ có hộp thoại báo: Bạn vừa cập nhật giá mới vào cơ sở dữ liệu.

11.Lệnh Tra lại giá vật tư đã lưu

Lệnh Tiện íchTra lại giá vật tư có thể gọi ra giá vật tư đã lưu tại 1 cột trong file GVT.CSV của bộ dữ liệu đang sử dụng vào các bảng bảng Đơn giá chi tiết, Tổng hợp và chênh lệch vật tư, Giá vật liệu hiện trường và bảng Giá trị vật tư.

Hình 2.23 - Hộp tùy chọn gọi giá tháng đã lưu ra

12.Lệnh tính lại công tác tạm tính

Trường hợp bạn dùng đơn giá địa phương và trong file dự toán của bạn có công tác tạm tính (thường là vận dụng hoặc xây dựng định mức mới) khi hoàn thiện xong file dự toán rồi mà trường hợp bạn phải điều chỉnh giá vật tư cho các công tác tạm tính này, giá này phải được cập nhật sang sheet Dự toán XD mới đúng như yêu cầu bạn đặt ra.
Lệnh này sẽ giúp bạn kiểm soát được giá vật tư của riêng các công tác tạm tính được Copy/ Paste value vào trong sheetDự toán XD.
Thao tác: Tiện ích/ Tính lại công tác tạm tính

Hình 2.24 – Lệnh tính lại công tác tạm tính

IV.MENU DỮ LIỆU


Hình 2.25  - Menu Dữ liệu

1.Xuất dữ liệu

Khi bạn lập dự toán và bạn muốn xuất ra 1 bộ CSDL cho riêng bạn, lần sau cứ chọn các công việc đó là ra đơn giá bạn đã chiết tính mà không mất công làm lại bạn có thể sử dụng tính năng Xuất dữ liệu này.
Bạn có thể xuất CSDL từng phần Đơn giá, Giá vật tư, Định mức, Từ điển vật tư, Phụ lục vữa, Giá ca máy hoặc tất cả các phần 1 lúc ở ngay trên file Dự toán đang làm và lưu sang các file CSV sau.
Hoặc cũng có thể dùng lệnh số 8. Xuất dữ liệu ra CSV để xuất toàn bộ ra dữ liệu thành các file CSV, lưu thành 1 folder như các folder CSDL mà chúng ta hay chọn.
Thao tác: Dữ liệu/ Xuất dữ liệu/ 8. Xuất dữ liệu ra CSV

Hình 2.26 - Menu Dữ liệu, xuất toàn bộ dữ liệu ra file CSV

2.Dữ liệu Đơn giá, Giá vật tư, Giá ca máy, Định mức, Từ điển vật tư, Phụ lục vữa

Khi bấm vào một trong các mục này sẽ hiện ra một hộp thoại như khi chúng ta tra mã hiệu đơn giá. Ví dụ khi chiết tính công tác nào trong Đơn giá chi tiết nghi ngờ sai đơn giá hoặc định mức, hoặc giá vật tư… có thể vào các mục này để kiểm tra so sánh với CSDL.

Hình 2.27 –Hộp thoại chọn mã hiệu
Các dữ liệu thể hiện trên hộp thoại này chính là lấy từ file CSV tương ứng ra, có thể sửa CSDL ngay trên hộp thoại này bằng cách kích đúp vào đơn giá cần sửa và kích Thêm, Sửa.

3.Làm việc với dữ liệu CSV

- Trong file DGdiaphuong.csv, 3 dòng đầu tiên lưu các thông tin: số hiệu đơn giá, mức lương tối thiểu dùng, các khoản phụ cấp để tính bộ đơn giá. Chỉ cần gõ SHĐGLTTPC trong sheet Du toan XD sẽ hiện các thông tin này.
- Dữ liệu của phần mềm Dự toán VKT có điểm khác biệt: Tên các công việc ngắn gọn, biên tập với sự hiểu biết chuyên môn sâu, đưa tất cả các ký hiệu chuyên ngành vào tên công việc như <>, Φ (phi, đường kính)... điều này cũng giúp cho việc trình bày các hồ sơ sáng sủa, ngắn gọn.

Hình 2.28 - Dữ liệu đã bổ sung vào các file DGdiaphuong.csv
- Có một cột Từ khóa, giúp tra mã theo từ địa phương, hoặc cách viết khác nhau như: Côn - Co, Bê tông - beton - RC, Sêno - seno... Việc tìm kiếm, áp dụng các công việc thuận lợi hơn. Người sử dụng cũng có thể bổ sung thêm từ khóa, các công việc vận dụng vào đây để lần sau tra cứu lại sẽ thuận lợi hơn. Có thể dùng lệnh Dữ liệu/ Đơn giá sau đó tìm kiếm mã hiệu và chọn sửa để đưa từ khóa vào. Hoặc mở luôn file đơn giá (Ví dụ: DGHaNoi2011.csv) và tìm đến mã hiệu cần sửa, đưa luôn từ khóa vào cột mã hiệu.
Ví dụ: Gõ từ cofa hoặc coffa, coppha đều ra các công tác ván khuôn.
  • Bạn cũng có thể mở trực tiếp các file CSV ra và tự tạo ra các Đơn giá mới trong file DG*.csv với cấu trúc như các đơn giá trong đó, tự tạo ra mã định mức phù hợp với mã đơn giá vừa tạo. Cấu trúc 1 định mức gồm mã hiệu định mức, mã hiệu các vật tư và hao phí vật tư. Bạn mở tiếp file GVT*.csv và TDVT*.csv để nhập vào các mã vật tư và giá vật tư  mới nhập trong định mức vào. Lưu các file CSV lại và mở phần mềm lên chọn CSDL vừa lập là có thể sử dụng được các đơn giá mới.
 

V.MENU TRỢ GIÚP


Hình 2.29 – Menu trợ giúp

1.Hướng dẫn sử dụng

 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Dự toán  đã đưa toàn bộ lên trang http://wwwdaotaonghiepvu.edu.vn. Chọn lệnh này sẽ đưa bạn tới trang tải file hướng dẫn sử dụng.

2.Phản hồi, góp ý

Kích sẽ tới trang phản hồi, góp ý để gửi các ý kiến phản hồi tới nhà sản xuất nhanh nhất.

3.Diễn đàn Giá Xây Dựng

Kích sẽ chuyển đến diễn đàn giá xây dựng, ngôi nhà xây dựng, website lớn và uy tín nhất Việt Nam về dự toán, giá xây dựng, quản lý dự án…

4.Hội quán Dự toán VKT

Kích sẽ chuyển đến trang thành viên, người sử dụng phần mềm Dự toán VKT.

5.Kiểm tra updates

Khi kích vào mục kiểm tra Update sẽ hiện lên hộp thoại thông báo phiên bản phần mềm hiện tại bạn đang dùng là Version ngày bao nhiêu.
Khi có thông báo phiên bản mới hơn thì bạn sẽ bấm Cập nhật để phần mềm tự động tải về bộ mới nhất mà không cần cài đặt lại.

Hình 2.30 – Kiểm tra update
Bạn sẽ thấy hộp thoại sau thông báo: Đang kiểm tra thông tin bản quyền bạn vui lòng nhấn ‘OK’ và chờ một chút/ OKsẽ có một hộp thoại cảnh báo bạn tắt hết các chương trình Excel đang mở, sau đó bấm ‘YES’ là phần mềm tự động cập nhật lên phiên bản mới.

6.Kiểm tra thông tin khóa cứng

Khóa mềm sau khi khai báo thông tin và kích hoạt. Phần mềm sẽ tự động gửi 1 email thông tin tài khoản DutoanVKT.vn gồm tên đăng nhập và mật khẩu vào địa chỉ email được sử dụng để đăng ký. Tài khoản diễn đàn DutoanVKT. vn để tải tài liệu, dữ liệu và các hướng dẫn chuyên môn, trợ giúp… đó là quyền lợi lớn khi sử dụng phần mềm bản quyền.
Khóa cứng thì không phải kích hoạt, do đó người sử dụng khai báo thông tin theo form để có tài khoản DutoanVKT.vn sẽ được gửi vào email đã khai báo. Do đó, bạn khai báo email phải thật chính xác để nhận thông tin tài khoản.

7.Liên hệ

Kích vào sẽ chuyển cho bạn tới trang liên hệ trên http://wwwdaotaonghiepvu.edu.vn, ở đây các bạn có thể liên hệ với Trung tâm thông tin, Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng bằng bất kỳ mọi hình thức như qua điện thoại, mail … có ghi sẵn trên trang.

VI.MENU CHUỘT PHẢI VÀ 1 SỐ TÍNH NĂNG KHÁC

1.Hiển thị các sheet

Mặc định khi mở phần mềm lên các bạn chỉ thấy hiện 10 sheet: ML, Ts, Bia, TM, THCP xay dung, Du toan XD, Don gia XD, TH chenh lech XD, Gia tri vat tu, Thong ke thep. Khi mở 10 sheet này trên Ribbon các bạn sẽ thấy phần Mặc định hiển thị sheet được tích.

Hình 2.31 – Tùy chọn hiển thị sheet

2.Dự toán thiết bị

  • Để lập dự toán phần thiết bị bạn bấm tích vào ô Dự toán thiết bị lập tức các sheet dùng để lập dự toán thiết bị sẽ hiển thị. Phần dự toán thiết bị các bạn dùng các lệnh và thực hiện như phần dự toán xây dựng.
  • Nếu công việc của bạn thường xuyên là lập dự toán phần thiết bị, bạn muốn các sheet lập dự toán thiết bị này luôn hiện khi mở các sheet đó bạn tích vào Mặc định hiển thị sheet thì những lần mở phần mềm tiếp theo những sheet đã tích Mặc định hiển thị sheet sẽ luôn hiển thị. Ngược lại nếu công việc thường bạn làm không cần đến phần dự toán xây dựng, bạn vào các sheet phần xây dựng và bỏ tích Mặc định hiển thị sheet lần sau mở phần mềm lên chỉ thấy các sheet phần thiết bị.
 

3.Dự toán công trình

  • Khi bạn lập Dự toán xây dựng công trình (Phân biệt: Dự toán các bạn thường làm là dự toán chi phí xây dựng công trình chỉ là một phần trong Dự toán xây dựng công trình) bạn tích vào Dự toán công trình phần mềm lập tức hiển thị tất cả các sheet ra. Sau khi làm xong phần chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, các bạn phải quan tâm hoàn thiện các sheet:

3.1 Sheet Tổng hợp kinh phí

Sheet này tổng hợp toàn bộ các chi phí của Dự toán XDCT được link từ các sheet chi phí thành phần của Dự toán XDCT là: Chi phí XD từ sheet TH Hang muc, Chi phí thiết bị từ sheet TH CP thiet bi, Chi phí tư vấn từ sheet Cp tu van, Chi phí khác từ sheet Cp khac, Chi phí dự phòng từ sheet Cp du phong.
Dựa vào các thông tin đã được nhập ở sheet Ts và sheet QD957 phần mềm sẽ tự động nội suy ra các định mức tỷ lệ phần trăm các khoản mục có trong chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác.

Hình 2.32– Bảng tổng hợp kinh phí dự toán xây dựng công trình
Chi phí quản lý dự án được tự động tính toán khi xác định được GXD và GTB. Định mức tỷ lệ của GQLDA được tự động nội suy trong sheet QD 957 và nối sang bảng Tổng hợp dự toán công trình, nhân với giá trị trước thuế (GXD + GTBđã xác định được bằng lập dự toán chi phí xây dựng và lập dự toán chi phí thiết bị.

3.2 Sheet CP Tư vấn, CP khác

Trong quá trình lập dự án đầu tư hoặc đang thực hiện việc quản lý chi phí, bạn không biết được một khoản chi phí nào đó nằm trong khoản nào của Tổng mức đầu tư, Dự toán xây dựng công trình và cách tính như thế nào, mời các bạn mở một trong hai sheet này ra, chắc chắn đến 99% bạn có câu trả lời chuẩn xác.
Trong 2 sheet này đã thống kê ra tất cả các khoản mục chi phí có thể có, tùy thuộc vào đặc thù công trình mà có những khoản mục chi phí không phải tính, bạn có thể ẩn các khoản mục chi phí đó đi.
Một số khoản mục chi phí cần phải lập dự toán riêng, các bạn bắt buộc phải lập được dự toán riêng sau đó nhập giá trị vào.
Một số khoản mục chi phí được quy định tính bằng định mức tỷ lệ đã được tự động nội suy nối từ sheet QD 957 sang.

3.3 Bảng tính chi phí dự phòng (GDP)

Như chúng ta đã biết, Chi phí dự phòng (GDP) gồm có 2 loại:
+ Dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh (GDP1)
+ Dự phòng do yếu tố trượt giá (GDP2)
a. Dự phòng do khối lượng phát sinh được tính như sau:
* Đối với dự toán: GDP1= 5%*(Gxd + Gtb + Gqlda + Gtv + Gk)
* Đối với báo cáo KTKT: GDP1=5%*(Gxd + Gtb + Gdb-tdc + Gqlda + Gtv + Gk)
* Đối với Tổng mức đầu tư: GDP1=10%*(Gxd + Gtb + Gdb-tdc + Gqlda + Gtv + Gk)
Trong đó: Gxd: Chi phí xây dựng                  Gtv: Chi phí tư vấn
Gtb: Chi phí thiết bị                      Gk: Chi phí khác
Galda: Chi phí quản lý dự án          Gdb-tdc: Chi phí giải phóng mặt bằng
b. Dự phòng do yếu tố trượt giá được tính theo công thức quy định trong Thông tư 04/2010/T-BXD. Phần mềm Dự toán VKT đã hỗ trợ lập bảng tính GDP2, trong phần mềm đang để các công thức cũng như mẫu bảng tính cho việc Lập dự toán XDCT. Khi sử dụng các bạn cần biến hóa linh động để phù hợp với từng địa bàn, từng cách tính hoặc số năm thực hiện dự án.
Ví dụ: khi tính Dự phòng yếu tố trượt giá, ta cần tính mức trượt giá bình quân của ít nhất 3 năm gần nhất, tuy nhiên năm 2008 lại là năm trượt giá đột biến, nên có thể để tính toán chính xác, ta phải bỏ qua năm này trong hệ thống tính chỉ số trượt giá.

3.4 Sheet QD957

Sheet QD957 chính là bảng tra định mức tỷ lệ các khoản chi phí như Chi phí quản lý dự án và các Chi phí tư vấn được đính kèm trong phần mềm, đây là một hệ thống công thức nội suy theo Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 về việc Công bố Định mức chi phí Quản lý dự án và Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình và một số Thông tư khác của Bộ Tài chính có liên quan đến các khoản mục chi phí trong chi phí tư vấn và chi phí khác.
Có được bảng nội suy này, chúng ta xác định được tất cả các khoản chi phí tư vấn được kê trong Quyết định 957. Bảng nội suy sẽ dựa vào các thông tin về loại công trình được nhập ở sheet Ts và bạn tự chọn thêm các thông tin về số bước thiết kế công trình, cấp công trình và loại báo cáo Lập dự án hay báo thiết kế kinh tế kỹ thuật.

Hình 2.33 – Bảng nội suy các định mức tỷ lệ

4.Thống kê cốt thép

Để thống kê cốt thép ta dùng bảng Thống kê cốt thép (sheet Thng kê thép). Rất đơn giản và hiệu quả. Gõ C tại ô dưới cùng của cột B (hình dưới là ô B17) để tạo bảng thống kê mới cho 1 cấu kiện. Gõ số hiệu thanh vào cột C để thêm 1 thanh thép vào bảng, nhập tên cấu kiện ở cột và số liệu ở cột E, F, G, H. Cốt thép sẽ được tự động thống kê theo 3 loại đường kính ≤10mm, ≤18mm và >18mm.
Khi có cùng một lại cấu kiện ví dụ như có 2 móng M1, M2: sau khi thống kê hết số thanh của M1. Tại cột B gõ ký hiệu cấu kiện M2, cùng dòng đó cột C gõ thanh số 1. Sẽ tự động tạo ra bảng thống kê cho móng M2, nhập số cấu kiện, các thông tin số thanh, chiều dài thanh. Cuối cùng, cốt thép theo 3 loại đường kính sẽ được thống kê tổng hợp ở dưới, vì chung loại cấu kiện sử dụng chung mã định mức, bạn không phải cộng thủ công khối lượng các cấu kiện cùng loại nữa.

Hình 2.34 – Bảng thống kê cốt thép

5.Lệnh xóa công tác

Muốn xóa một công tác thì bạn chọn công tác đó ở bảng dự toán (sheet Dự toán XD), kích phải và chọn Xóa công tác. Công tác đó sẽ bị xóa đồng thời khỏi bảng Dự toán và bảng Đơn giá chi tiết.
Chạy lệnh: Kích chuột phải vào mã hiệu công tác cần xóa/ Xóa công tác

Hình 2.35 – Lệnh xóa công tác được chọn

6.Lệnh không phân tích vữa

Chạy lệnh: Chuột phải vào mã hiệu công tác/ Không phân tích vữa

Hình 2.36 – Lệnh không phân tích vữa
Lệnh này sẽ xóa mã vữa ở cột mã vữa, không phân tích cấp phối vữa trong bảng Đơn giá chi tiết (sheet Don gia XD) của riêng công tác được chọn. Dùng lệnh này khi không muốn phân tích đơn giá chi tiết theo cấp phối vữa (dùng BT thương phẩm; vữa xây, trát, ốp, lát; bù 1m3 XM PC30 bằng 1m3 XM PC40). Giữ Ctrl để chọn nhiều công tác thực hiện 1 lần.

7.Lệnh sử dụng bê tông thương phẩm

Lệnh này áp dụng tại sheet Du toan XD cho công việc bạn muốn sử dụng bê tông thương phẩm thay cho bê tông sản xuất qua trạm trộn.
Bấm chuột phải vào mã hiệu đơn giá dùng BTTP/ Sử dụng bê tông thương phẩm. Tính bù chênh lệch bằng bê tông thương phẩm sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Hình 2.37 – Lệnh sử dụng bê tông thương phẩm
Ví dụ: Như hình sau tra mã AF. 22163 trên 2 dòng, một dòng giữ nguyên, dòng kia chọn ô mã hiệu đơn giá, kích phải chuột chọn lệnh Sử dụng bê tông thương phẩm. Khi đó phần mềm sẽ tự trừ giá trị bê tông trong đơn giá vật liệu và chỉ thị màu vàng ở cột đơn giá vật liệu. Giá trị còn lại 42.807 đồng chính là vật liệu làm ván sàn công tác.
Phân tích đơn giá chi tiết, so sánh kết quả hai công tác sẽ thấy như sau:

Hình 2.38a – Bảng chiết tính đơn giá công tác 1

Hình 2.38b – Bảng chiết tính đơn giá công tác 2
Khi sử dụng bê tông thương phẩm thì tổng hợp vật tư, bê tông thương phẩm sẽ được coi như một loại vật liệu bình thường, người lập dự toán nhập giá mua bê tông trước thuế vào cột vật tư tại thời điểm lập dự toán.
Lưu ý: Nếu làm theo phương pháp đơn giá địa phương thì phải nhập giá cả cho cột vật tư thời điểm gốc bằng với giá tại thời điểm lập dự toán để không xuất hiện chênh lệch giá vật liệu cho phần BTTP vì đơn giá ở bảng dự toán đã cắt hẳn phần đơn giá của bê tông thời điểm gốc nên không cần phải bù giá nữa.

8.Lệnh đổi bảng mã font

Tính năng đổi bảng mã font thuộc menu chuột phải, được thực hiện khi bạn copy file dự toán từ 1 phần mềm dự toán khác sang Dự toán VKT, cách Chạy lệnh này được trình bày chi tiết và cụ thể tại Mục 1 lấy dữ liệu từ phần mềm khác sang thuộc phần III Menu Tiện ích.

Hình 2.39 – Lệnh menu chuột phải, đổi bảng mã font

9.Lệnh đánh lại số thứ tự đơn giá

Số thứ tự các công tác trong bảng Dự toán XD được đánh số lại thứ tự theo các số tự nhiên trường hợp bạn có chỉnh sửa, thêm bớt 1 số công tác trong bảng này (kể cả dự toán nhiều hạng mục). Chạy lệnh: Kích chuột phải/ Đánh lại số thứ tự đơn giá

Hình 2.40 – Đánh lại số thứ tự đơn giá

10.Lệnh chèn thêm cự ly vận chuyển

Lệnh chèn thêm cự ly vận chuyển ở menu chuột phải được thực hiện tại sheet Giá vật liệu HTXD. Vật liệu mua tại nguồn đưa tới hiện trường xây dựng phải qua 1 số cung đường vận chuyển (phần mềm áp dụng tính toán theo bảng giá cước vận chuyển của từng địa phương). Lệnh chèn thêm cự ly vận chuyển bạn tham khảo trình bày tại Mục 6.6.3 Bảng giá vật liệu hiện trường xây dựng, thuộc Phần 1.

Hình 2.41 – Chèn thêm cự ly vận chuyển

11.Lệnh kết nối đơn giá với dự toán

Lệnh này dùng khi muốn nối một hoặc một vài đơn giá trong sheet Đơn giá XD sang công việc tương ứng tại bảng Dự toán. Lệnh này có thể thực hiện tại sheet Đơn giá XD hoặc sheet Dự toán XD. Rất hữu dụng để kết nối các đơn giá có công tác tạm tính, vận dụng hoặc chiết tính thêm 1 đơn giá chỉ có định mức, không có trong dự toán... Trong sheet Dự toán XD có thể giữ Ctrl để chọn các công tác nằm cách nhau, chạy lệnh này để nối đơn giá.
Thao tác như sau: Kích chuột phải tại mã hiệu công tác cần kết nối và chọn lệnh Kết nối đơn giá với dự toán

Hình 2.42 – Lệnh kết nối đơn giá với dự toán

12.Lệnh chèn dòng

Nếu cần chèn 1, 2 dòng thì nên kích vào tiêu đề dòng, đánh dấu cả dòng và kích phải chọn lệnh Insert của Excel. Nhưng khi muốn chèn nhanh hàng trăm, hàng ngàn dòng vào bảng thì ta dùng lệnh Chèn dòng. Lệnh chèn dòng được sử dụng hầu hết tại các sheet trong phần mềm. Thao tác lệnh như sau: Kích chuột phải vị trí cần thêm dòng và chọn Chèn dòng:

Hình 2.43 – Lệnh chèn dòng

13.Biểu tượng các lệnh tắt trên Menu Ribbon


Hình 2.44 - Biểu tượng lệnh tắt trên Menu
Ý nghĩa của từng biểu tượng:

Phân tích đơn giá chi tiết. Tương đương với chạy lệnh:
Chi phí xây dựng/ 1. Chiết tính đơn giá/ 1 Bảng chiết tính đơn giá

Tổng hợp và chênh lêch vật tư. Tương đương với chạy lệnh:
Chi phí xây dựng/ 2. Tổng hợp và chênh lệch vật tư

Giá trị vật tư. Tương đương với chạy lệnh:
Chi phí xây dựng/ 6. Tính giá trị vật tư

Giá vật liệu đến hiện trường. Tương đương với chạy lệnh:
Chi phí xây dựng/ 3. Tính giá vật liệu/ 1 Bảng giá vật liệu đến hiện trường

Tính giá nhân công. Tương đương với chạy lệnh:
Chi phí xây dựng/ 4. Tính giá nhân công/ 1 Bảng giá nhân công

Tính giá ca máy đơn giản. Tương đương với chạy lệnh:
Chi phí xây dựng/ 5. Tính giá ca máy/ 3 Điều chỉnh giá ca máy đơn giản

Dự toán dự thầu. Tương đương với chạy lệnh:
Chi phí xây dựng/ 10. Tính dự toán dự thầu

Cập nhật công việc vào đơn giá chi tiết.
 

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen