Hướng dẫn sử dụng phần mềm Dự Toán (Phần 3)

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Dự Toán  (Phần 3)

 

PHẦN 3: THỰC HÀNH LẬP DỰ TOÁN BẰNG PHẦN MỀM

I.LẬP DỰ TOÁN SỬ DỤNG ĐƠN GIÁ ĐỊA PHƯƠNG

Sử dụng đơn giá địa phương lập dự toán sẽ phải bù trừ chênh lệch vật liệu trực tiếp hoặc dùng hệ số để điều chỉnh nhân công và máy thi công. Phần này hướng dẫn bạn hiểu rõ bản chất việc bù trừ chênh lệch vật liệu, điều chỉnh nhân công và máy thi công.
Để chạy Dự toán  cần cơ sở dữ liệu Đơn giá địa phương (đơn giá do tỉnh, thành phố tính toán, chế bản, công bố để mọi người tra cứu và sử dụng để lập dự toán). Ngoài ra còn có các bộ đơn giá chuyên ngành (do các ngành công bố) sau đây gọi là chung Đơn giá địa phương. Các tập đơn giá địa phương được công bố ở 1 thời điểm nào đó. Ví dụ: Nhiều bộ đơn giá địa phương được ban hành năm 2006, năm đó Bộ Xây dựng ban hành nhiều định mức và văn bản mới về lập và quản lý chi phí. Năm 2007, Bộ Xây dựng đổi sang công bố định mức, do đó nhiều địa phương đổi sang công bố lại đơn giá năm 2007, 2008… Các tập đơn giá đó hiện vẫn được sử dụng để lập dự toán, nhưng các đơn giá đã “lạc hậu”, vì vậy:
E Khi sử dụng đơn giá địa phương để lập dự toán thì sẽ tính được giá trị dự toán ở thời điểm công bố (in) bộ đơn giá đó. Cần phải bù trừ chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công… để đưa giá trị các chi phí về thời điểm lập dự toán.
E Đơn giá địa phương công bố là đơn giá không đầy đủ nên phải tính thêm các khoản như: Trực tiếp phí khác, Chi phí chung, Thu nhập chịu thuế tính trước, Thuế GTGT, Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công. Các khoản chi phí đó trong dự toán thường xác định theo định mức tỷ lệ % theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

1.Quy trình Lập dự toán sử dụng Đơn giá địa phương bù chênh lệch trực tiếp

Quy trình sau hướng dẫn thực hiện với các bảng tính chi phí phần xây dựng (các sheet có chữ XD), phần thiết bị làm tương tự (các sheet có chữ TB).
Bước 1: Mở phần mềm, chọn cơ sở dữ liệu
Bước 2: Nhập các thông số ban đầu, lưu file dự toán
Bước 3: Chọn phương pháp lập dự toán
Bước 4: Tra mã hiệu đơn giá, định mức, chỉnh sửa nội dung công việc (nếu cần), nhập số liệu tính toán khối lượng
Bước 5: Chiết tính đơn giá, phân tích vật tư
Bước 6: Tổng hợp và chênh lệch vật tư
Bước 7: Bù giá vật liệu, nhân công, máy thi công về thời điểm lập dự toán
Bước 8: Kiểm tra lại, chỉnh các bảng biểu cho vừa ý
Bước 9: Trình bày, sắp xếp chuẩn bị in hồ sơ.

2.Ví dụ minh họa các bước theo quy trình

Để hiểu rõ bản chất của phương pháp này chúng ta sẽ thực hiện các bước theo quy trình như trên bằng 1 ví dụ minh họa cụ thể.
Ví dụ: Dùng phần mềm Dự toán  lập dự toán chi phí cho 12 dầm của một công trình dân dụng 6 tầng, chiều cao 20m, thi công xây dựng tại Quận Thanh Xuân – Hà Nội, dầm có tiết diện 0,2x0,3m, dài 4,5m, khối lượng cốt thép theo thiết kế là 20kg/dầm.
Gợi ý: Lập dự toán là đi tính chi phí để thực hiện 3 công tác sau:
 • Công tác ván khuôn dầm (sử dụng ván khuôn thép)
 • Công tác lắp dựng cốt thép vào dầm (thép ø<18)
 • Công tác đổ bê tông dầm (đá 1x2, mác 250).
Để giải quyết bài toán bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở phần mềm, chọn cơ sở dữ liệu

 1. Các bước mở phần mềm:
Các thao tác thực hiện như đã trình bày đầy đủ tại Mục 2– Phần 1. Giới thiệu các lệnh và tính năng, các bạn có thể quay lại để tham khảo.
 1. Chọn cơ sở dữ liệu
  Chạy lệnh: Hồ sơ/ Chọn cơ sở dữ liệuChọn CSDL Hà Nội 2011.

Hình 3.1 – Hộp thoại chọn cơ sở dữ liệu

Bước 2: Nhập các thông số ban đầu, lưu file dự toán

Các thông số ban đầu rất quan trọng, đặc biệt là các hệ số, định mức tỷ lệ, giá nhiên liệu năng lượng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị công trình và tính chính xác của bảng dự toán đang lập. Các giá trị thông số này có sẽ được liên kết trực tiếp vào bảng THCP xây dựng và từng đơn giá chi tiết. Thông số ban đầu được đưa vào sheet Ts như sau:
 • Thông tin về công trình:
Các thông tin về công trình, chủ đầu tư, địa điểm… được nhập vào phần I. THÔNG TIN CHUNG. Bạn cần nhập đúng ô như trong hình vì các thông tin này sẽ được lấy sử dụng cho nhiều bảng biểu khác. Nên bật Caps Lock để nhập chữ in, sử dụng bảng mã Unicode.

Hình 3.2 – Các thông tin ban đầu về công trình
 • Hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công, các định mức tỷ lệ:

Hình 3.3 – Các hệ số, định mức tỷ lệ
 1. Các hệ số:
 • Vật liệu ít khi có hệ số, ngoại trừ 1 số tỉnh như Hòa Bình, Trà Vinh công bố hệ số tính chi phí vận chuyển theo tỷ lệ so với giá mua. Do đó chúng ta thường tính bù trừ trực tiếp (chênh lệch vật liệu).
 • Hệ số nhân công, máy thi công lấy theo văn bản hướng dẫn của Sở Xây dựng hoặc các Tập đoàn, Tổng công ty... về việc điều chỉnh dự toán tại thời điểm lập dự toán.
Ở đây ta sử dụng phương pháp bù trừ trực tiếp nên các hệ số này giữ nguyên là 1.
 1. Các định mức tỷ lệ:
 • Chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công được xác định bằng các định mức tỷ lệ phù hợp với từng loại công trình. Trên hình 3.2, các bạn thấy có 3 Listbox hiện ra, bạn chỉ cần bấm vào và chọn loại công trình, cùng các thông tin trong đô thị hay ngoài đô thị, công trình thông thường hay không thì các định mức tỷ lệ phù hợp sẽ được tự động tra ra cho đúng. Các định mức tỷ lệ này được tra tại bảng 3.7 và 3.8 trong Phụ lục 3 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD đã được để ngay trong sheet Ts để người sử dụng tiện tra cứu, kiểm tra lại.
 • Thuế suất GTGT theo thông tư mới nhất của Bộ Tài chính hướng dẫn luật thuế GTGT (mức thuế suất hiện hành là 10% cho đầu ra công trình xây dựng).
 • Sau khi nhập đầy đủ các thông số ban đầu, tiến hành lưu file dự toán hiện như đã trình bày đầy đủ tại Mục 2– Phần 1. Giới thiệu các lệnh và tính năng, các bạn có thể quay lại để tham khảo.

Bước 3: Chọn phương pháp lập dự toán

 • Ta sẽ lựa chọn phương pháp lập dự toán bằng thao tác như đã trình bày tại Mục 6 – Phần 1. Giới thiệu các lệnh và tính năng. Trên thanh Ribbon bấm: Hồ sơ/Các tùy chọn
Hộp thoại tùy chọn hiện ra, ta chọn phương pháp lập dự toán dùng Đơn giá địa phương hoặc Dùng đơn giá công trình, chọn xong ta kích chuột vào "Đồng ý". Ngay sau khi bấm đồng ý thì trong 2 sheet TH Chenh lech và Gia tri vat tu, sheetnào không dùng bị ẩn đi.

Hình 3.4 – Chọn phương pháp lập dự toán
Ta chọn phương pháp: Bù trừ chênh lệch trực tiếp vật liệu, nhân công, máy để thực hiện ví dụ này.

Bước 4: Tra mã, chỉnh sửa nội dung công việc (nếu cần), nhập khối lượng tính toán

 1. Thực hiện tra mã hiệu cho các công tác:
Thực hiện tra mã tại bảng Dự toán chi phí xây dựng (sheet Du toan XD).
Với công tác thứ nhất “công tác ván khuôn dầm” bạn tra bằng cách gõ từ khóa “khuôn+dầm” vào cột Mã hiệu đơn giánhư đã hướng dẫn chi tiết tại Mục 7 – Phần 1.
Gõ từ khóa xong bấm Enter, lúc đó hộp thoại chọn mã hiệu hiện ra ta thấy mã hiệu AF.86321có nội dung phù hợp với nội dung công việc đang cần tra. Bạn kích chuột và dòng chứa mã hiệu đó rôi bấm Đồng ý để chọn.

Hình 3.5 – Chọn mã hiệu từ hộp thoại mã hiệu
         b.Chỉnh sửa nội dung công việc, nhập khối lượng tính toán

Một số công tác khi tra ra nội dung công việc chưa đúng với nội dung công việc chúng ta cần. Có thể sửa như đã hướng dẫn ở các phần trên, sau đó nhập diễn giải khối lượng.
Thực hiện tương tự cho 2 công tác còn lại, ta nhận được 2 mã AF.61523 và AF.22333 đã chỉnh sửa nội dung công việc, nhập diễn giải khối lượng như hình:


Hình 3.6 – Bảng dự toán tất cả các công tác

Bước 5: Chiết tính đơn giá, phân tích vật tư

Sau khi đã tra mã, chỉnh sửa nội dung công việc và nhập diễn giải khối lượng tương ứng cho các công tác, thực hiện chiết tính đơn giá để chương trình tự động phân tích hao phí vật tư. Lúc đó ta được bảng phân tích đơn giá chi tiết.
Chạy lệnh: Chi phí xây dựng/ 1. Chiết tính đơn giá/ 1. Bảng chiết tính đơn giá

Hình 3.7 – Lệnh chiết tính đơn giá
Bảng đơn giá chi tiết (hình minh họa cho công tác thứ nhất).

Hình 3.8 – Bảng đơn giá chi tiết

Bước 6: Tổng hợp và Chênh lệch vật tư

Mục đích của việc thực hiện tổng hợp và chênh lệch vật tư này là đưa tất cả các vật tư và tổng khối lượng hao phí của các vật tư đó ở bảng Đơn giá chi tiết sang tổng hợp thành 1 bảng gọi là Bảng Tổng hợp và chênh lệch, ở đây có thể tổng hợp theo tên (hoặc theo mã). Sau khi thực hiện tổng hợp chúng ta thực hiện bù trừ chênh lệch tại đây.
Chạy lệnh: Chi phí xây dựng/ 2. Tổng hợp và chênh lệch

Hình 3.9 – Lệnh tính bảng tổng hợp và chênh lệch
Kết quả nhận được tại bảng tổng hợp chênh lệch như hình sau:

Hình 3.10 – Bảng tổng hợp và chênh lệch vật tư xây dựng

Bước 7: Bù giá vật liệu, nhân công, máy thi công về thời điểm lập dự toán

 1. Nhập giá vật liệu tại thời điểm hiện tại:
Ta sẽ xác định giá hiện tại (thời điểm lập giá dự toán) bằng những nguồn như sau:
 • Tra tìm công bố giá mới nhất về vật liệu của các địa phương.
 • Thu thập các công bố giá của các tổ chức, đơn vị có uy tín.
 • Giá vật liệu từ hồ sơ dự toán của các công trình đã thực hiện.
 • Tìm thông tin giá gốc, giá cước vận chuyển hoặc chi phí vận chuyển …
 • Ví dụ này, ta giả sử nhập được công bố giá mới nhất của Liên sở Tài chính – Xây dựng Hà Nội, kết quả như hình dưới:

Hình 3.11 – Bù giá vật liệu tại Bảng tổng hợp và chênh lệch
          b.Tính giá nhân công
Cách điều chỉnh bù trừ chênh lệch nhân công (tương tự bù chênh lệch vật liệu) được sử dụng khi văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán của địa phương không ra kịp thời, không tìm được hệ số điều chỉnh nhân công. Để bù trừ chênh lệch nhân công thì cần tính bảng giá nhân công (sheet Nhan cong XD).
Thực hiện: Chi phí xây dựng/ 4. Tính giá nhân công/ 1. Bảng giá nhân công

Hình 3.12 – Lệnh tính bảng giá nhân công
Kết quả nhận được bảng giá nhân công:

Hình 3.13 – Bảng lương nhân công
 • Số liệu thể hiện ở hình trên:
 • Lương tối thiểu chung, vùng: lấy theo quy định tại thời điểm lập dự toán
 • Các khoản phụ cấp xem tại thuyết minh đơn giá các tỉnh
Các thông số đầu vào này được nhập ở sheet Ts như hướng dẫn tại điểm d) ở dưới đây.
         c.Xác định giá ca máy thời điểm hiện tại
 • Việc điều chỉnh bù trừ chênh lệch máy thi công (tương tự bù chênh lệch vật liệu và nhân công) thường thì nếu có văn bản hướng dẫn điều chỉnh giá ca máy thì chỉ hướng dẫn điều chỉnh đến thời điểm công bố văn bản đó. Nên nếu thời điểm lập dự toán cách xa thời điểm công bố văn bản hướng dẫn thì vẫn phải tính giá ca máy để bù trừ chênh lệch máy thi công ta tính được bảng giá ca máy (sheet Gia ca may)
Chạy lệnh: Chi phí xây dựng/ 5. Tính giá ca máy/ Chọn 1 trong 3 phương pháp.

Hình 3.14 – Tính bảng giá ca máy
 • Kết quả nhận được bảng giá ca máy như sau:

Hình 3.15 – Bảng giá ca máy
 • Để tính toán được giá ca máy tại thời điểm lập dự toán chúng ta quay lại sheet Ts để nhập các thông số đầu vào. .
d. Nhập các thông số đầu vào cho nhân công, máy thi công 
Bù giá nhân công và máy phụ thuộc các thông số nhập vào sheet Ts theo các chế độ chính sách và các văn bản về chế độ tiền lương cũng như giá nhiên liệu năng lượng tại thời điểm lập dự toán.
 • Đối với nhân công:

Hình 3.16 – Các thông số về tiền lương
+ Lương tối thiểu chung (LTTC): Áp dụng cho đối tượng là cán bộ công chức, viên chức, giáo viên, bộ đội… gọi chung là đối tượng hưởng lương ngân sách nhà nước. Ví dụ này giả thiết nhập theo Nghị định 66/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở (từ NĐ 66/2013 LTTC được gọi là lương cơ sở).
+ Lương tối thiểu vùng (LTTV): Áp dụng cho người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác… kể các doanh nghiệp nước ngoài có thuê mướn lao động. Ví dụ này giả thiết nhập theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng.
+ Các loại phụ cấp nhập theo Phần thuyết minh của Bộ đơn giá xây dựng công trình do các địa phương ban hành.
Đối với máy thi công (các thông số về nhiên liệu, năng lượng):
+ Nhiên liệu về xăng, dầu... tham khảo tại trang petrolimex.com của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.
+ Năng lượng về giá điện tham khảo tại trang evn.com.vn của Tập đoàn điện lực Việt Nam.
Nhập các thông số đầu vào như hình sau:

Hình 3.17 – Các thông số về nhiên liệu, năng lượng
Lưu ý: Khi nhập các thông số về chế độ phụ cấp, tiền lương, giá nhiên liệu năng lượng thì đối với giá nhân công sẽ được tính tại sheet Nhan cong XD, giá ca máy sẽ được tính tại sheet Gia ca may XD. Thông số về tiền lương cũng dùng để tính chi phí nhân công thợ điều khiển máy nên nếu dùng hệ số điều chỉnh nhân công thì vẫn phải nhập đúng thông số tiền lương để tính giá ca máy.
 1. Kết nối các giá nhân công, máy thi công vào bảng Tổng hợp và Chênh lệch XD
Khi nhập các thông số ở sheet Ts thì giá ca máy và giá nhân công đã được đưa về thời điểm lập dự toán tại sheet Gia ca may và sheet Nhan cong. Phần mềm Dự toán VKT rất thông minh, khi đã lựa chọn phương pháp Bù trừ chênh lệch trực tiếp vật liệu, nhân công, máy chỉ cần bấm lệnh tính Bảng giá nhân công, giá ca máy là phần mềm đã tự động nối giá nhân công và giá ca máy vừa tính được sang Bảng Tổng hợp và tính chênh lệch vật tư xây dựng để tiến hành bù trừ và tổng hợp chênh lệch.
Tuy nhiên ví dụ này vẫn trình bày thực hiện nối với Bảng chênh lệch để khi chọn nhầm phương pháp Bù trừ chênh lệch trực tiếp vật liệu; hệ số điều chỉnh nhân công, máy mà vẫn có thể nối được giá nhân công và máy sang sheet TH chenh lech XD. Thực hiện kết nối như sau:
Chạy lệnh: Chi phí xây dựng/ 8. Nối với bảng chênh lệch

Hình 3.18 – Lệnh kết nối với bảng chênh lệch
Hộp thoại chọn kết nối hiện ra, bạn muốn nối bảng nào đến bảng Tổng hợp và chênh lệch thì tích vào ô đầu tương ứng với bảng đó. Ví dụ này tích chọn như hình sau:

Hình 3.19 – Nối giá nhân công, giá ca máy với bảng tổng hợp và chênh lệch XD
Lưu ý:
 • Nếu Sở Xây dựng địa phương có công bố hệ số điều chỉnh nhân công, giá ca máy. Bạn có thể vào các Tùy chọn/ Dùng đơn giá địa phương/ Bù trừ chênh lệch trực tiếp vật liệu; hệ số điều chỉnh nhân công, máy. Sau đó vào sheet Ts nhập hệ số trong phần Các Hệ số, Định mức tỷ lệ. Khi chọn Tùy chọn này, các hệ số sẽ được nhân trongĐơn giá chi tiết nên không cần lệnh tính nhân công và giá ca máy nữa. Trong bảng Tổng hợp và tính Chênh lệch vật tư giữ nguyên phần nhân công và máy thi công mà không phải nhập giá hay nối giá từ bảng Lương nhân công và Giá ca máy.
 • Tuy hiên, hệ số điều chỉnh máy thường không còn phù hợp khi mà thời điểm công bố hệ số và thời điểm lập dự toán thường cách xa nhau, giá nhân công có thể ít thay đổi nhưng giá nhiên liệu năng lượng thường xuyên có biến động nên tốt nhất vẫn phải tính ra giá ca máy tại thời điểm hiện tại mà không nên dùng hệ số điều chỉnh máy. Khi đó, ta chỉ cần nhập hệ số nhân công theo như hướng dẫn của Sở ban ngành, hệ số máy thì vẫn để mặc định là 1. Sau đó thực hiện các bước tính giá ca máy, nối giá ca máy sang bảng tổng hợp chênh lệch như hướng dẫn ở trên.
 • Dù đã sử dụng hệ số nhân công nhưng các thông số LTTC, LTTV và các khoản phụ cấp vẫn phải nhập đúng với thời điểm lập dự toán vì thông số này vẫn ảnh hưởng đến lương thợ điều khiển máy trong giá ca máy.
 • Khi nhập, nối giá vật tư thì các chữ số ở cột giá vật tư thời điểm lập dự toán sẽ có màu xanh nếu lớn hơn giá vật tư gốc và màu đỏ nếu nhỏ hơn.

Hình 3.20 – Bảng tổng hợp và chênh lệch XD sau khi đã bù chênh lệch

Bước 8: Kiểm tra kết quả, căn chỉnh các bảng biểu

Sau khi bù giá về vật liệu, nhân công cũng như máy thi công bạn chuyển đến sheet THCP xay dung sẽ nhận được giá trị dự toán chi phí xây dựng là: 18.803.000 đồng.
Lưu ý: tất cả các bảng tính (các sheet) được liên kết với nhau theo công thức. Nên khi có thay đổi khối lượng thì bạn trở về bảng Dự toán để bổ sung khối lượng. Mọi số liệu sẽ được thay đổi đến tận Tổng hợp kinh phí. Nếu bổ sung thêm công tác thì bạn phải phân tích, tổng hợp và tính lại chênh lệch vật tư. Vì vậy, tốt nhất là nên hoàn thiện bảng dự toán rồi hãy tiến hành các công đoạn tiếp theo.  

Bảng 3.21 – Bảng tổng hợp chi phí xây dựng

Bước 9: Trình bày, sắp xếp chuẩn bị in hồ sơ

Kích và kéo thả các sheet về cạnh nhau, kích chọn sheet ban đầu, giữ phím Shift kích sheet cuối, rồi bấm lệnh in. Khi chọn group sheet để in như thế, hồ sơ in ra sẽ được đánh số trang liên hoàn.
Các sheet cần in ra có thể bao gồm: Bia, TM, THCP xay dung, Du toan XD, Don gia XD, TH Chenh lech XD (tương tự cho phần thiết bị).
Trường hợp có thuyết minh viết riêng bên Word, không viết vào sheet TM, cần phải đánh số nối tiếp thuyết minh.

II.LẬP DỰ TOÁN SỬ DỤNG ĐƠN GIÁ CÔNG TRÌNH

Đơn giá công trình là Đơn giá mà người lập dự toán tự xây dựng lên từ Định mức và các giá vật liệu, nhân công, máy thi công tại công trình đó ở thời điểm lập dự toán (thay vì dùng Đơn giá địa phương và bù giá).
 • Chúng ta có thể hiểu sơ lược rằng: Từ số liệu Định mức có sẵn, lắp các giá vật liệu, nhân công và máy ở thời điểm hiện tại thì người sử dụng chiết tính ra được đơn giá như ví dụ minh họa trong hình dưới đây.

Hình 3.22 – Ví dụ về đơn giá công trình
 • Từ các số liệu có trong hình trên, chúng ta nhận thấy với công tác đổ bê tông móng:
 • Phần định mức hao phí chính là Định mức 1776 (nhóm mã công việc AF. 22320).
 • Phần đơn giá người lập sẽ nhập giá luôn giá hiện tại vào. Khi đó sẽ tính ra được các chi phí trực tiếp (vật liệu, nhân công, máy thi công).
 • Tính thêm các Chi phí theo định mức tỷ lệ (thường gọi là chi phí “đuôi”) như: Trực tiếp phí khác, Chi phí chung, Thu nhập chịu thuế tính trước, Thuế GTGT, Lán trại ta sẽ được một Đơn giá xây dựng đầy đủ.
 • Để rõ hơn ta xem hình so sánh Đơn giá địa phương và Đơn giá công trình ở dưới: Trong đó là mã hiệu công tác “Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường đổ bằng cần cẩu, bê tông dầm, chiều cao ≤16m, đá 1x2 vữa BT mác 250” trong sheet Du toan XD:
 • Tra mã AF. 22324 ta được Đơn giá vật liệu, nhân công, máy thi công trong bộ đơn giá của Hà Nội 2011.

Hình 3.23 – Ví dụ về đơn giá địa phương
 • Người dùng đã tạo ra đơn giá công trình với Đơn giá vật liệu, nhân công, máy thi công thời điểm hiện tại.

Hình 3.24 – Ví dụ về Đơn giá công trình
Tại hình 3.24 đơn giá công trình được xác định ở thời điểm hiện tại. Tại hình 3.23 đơn giá địa phương xác định ở thời điểm in quyển đơn giá. Nếu ta dùng đơn giá địa phương đưa vào để lập dự toán thì phải giải bài toán bù thêm lượng chênh lệch từ thời điểm in quyển đơn giá về thời điểm hiện tại. Giá trị đơn giá địa phương sau khi bù sẽ bằng đơn giá công trình.
Thực chất chỉ là 2 cách giải của 1 bài toán, người này quen cách giải này, người khác quen cách giải khác, nhưng dù giải theo cách nào kết quả phải ra cùng 1 đáp số.

1.Quy trình Lập dự toán sử dụng đơn giá công trình

Phần này sẽ giới thiệu quy trình lập dự toán theo đơn giá công trình. Các số liệu cần nhập vào, các thao tác tính toán trong các bảng tính và các lệnh để thực hiện quy trình này. Các bước để làm dự toán theo đơn giá công trình tương tự các bước lập dự toán theo đơn giá địa phương, bao gồm những bước cơ bản sau:
Bước 1: Mở phần mềm, lưu file, chọn cơ sở dữ liệu
Bước 2: Nhập các thông số ban đầu
Bước 3: Chọn phương pháp lập dự toán
Bước 4: Tra mã hiệu đơn giá, định mức, chỉnh sửa nội dung công việc (nếu cần), nhập số liệu tính toán khối lượng
Bước 5: Chiết tính đơn giá, phân tích vật tư
Bước 6: Tạo bảng giá vật tư nối vào để chiết tính đơn giá
Bước 6.1: Sử dụng bảng Tổng hợp và chênh lệch
Bước 6.2: Sử dụng bảng Giá trị vật tư
Bước 7: Kiểm tra lại, căn chỉnh các bảng biểu
Bước 8: Trình bày, sắp xếp chuẩn bị in hồ sơ.

2.Ví dụ minh họa các bước theo quy trình

Tương tự như phần lập dự toán sử dụng Đơn giá địa phương chúng ta sẽ thực hiện làm 1 ví dụ điển hình để hiểu rõ bản chất, quy trình từng bước để lập dự toán theo đơn giá công trình.
Ví dụ: Giả sử chúng ta cần lập dự toán chi phí xây dựng theo đơn giá công trình cho công tác thi công cột bê tông cốt thép của một công trình dân dụng (công trình cao < 16m, thi công tại Thanh Xuân – Hà Nội) cho 3 công tác với số liệu như sau:
 • Công tác lắp dựng cốt thép (giả thiết chỉ dùng ø<18mm): 10,871 (tấn)
 • Công tác ván khuôn cột, ván khuôn kim loại (cột vuông): 9,879 (100m2)
 • Công tác đổ bê tông cột (bê tông đá 1x2, mác 200): 115. 737 (m3)

Bước 1: Mở phần mềm, lưu file, chọn cơ sở dữ liệu

Các bước mở phần mềm chọn cơ sở dữ liệu (csv) tương tự phương pháp lập dự toán theo đơn giá địa phương, nhưng bản chất sử dụng có điểm khác như sau: Ta không nhất thiết phải chọn Đơn giá Tỉnh, Thành phố đúng với nơi công trình cần lập dự toán. Tức là bạn có thể chọn tạm bộ dữ liệu của địa phương bất kỳ. Tuy nhiên, ta nên dùng đơn giá của địa phương vì còn tận dụng số liệu bảng giá ca máy địa phương.
 • Với ví dụ này chúng ta chọn Cơ sở dữ liệu là Thành phố Hà Nội (Hanoi2011).

Bước 2: Nhập các thông số ban đầu, lưu file dự toán

Việc nhập các thông số ban đầu, lưu file dự toán tương tự như bước 2 trong phần lập dự toán theo đơn giá địa phương. Ngoài ra bạn cần lưu ý một vài điểm dưới đây:
 • Các hệ số và định mức tỷ lệ:

Hình 3.25 – Hệ số và các định mức tỷ lệ
 • Do ta sẽ tự chiết tính đơn giá công trình nên các hệ số vật liệu, nhân công, máy thi công giữ nguyên là 1. Sở dĩ không cần hệ số điều chỉnh vì đơn giá, chi phí vật liệu, nhân công, máy sẽ được tính cho thời điểm hiện tại.
 • Các định mức tỷ lệ % xác định chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và chi phí lán trại được tự động tra theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD phù hợp với các thông tin chung về công trình đã được khai báo ở sheet Ts.
  • Các thông số để tính bảng giá nhân công:

Hình 3.26 – Các thông số về tiền lương
Các thông số về tiền lương hoàn toàn tương tự như phần dự toán sử dụng đơn giá địa phương, ở đây dùng đơn giá công trình nên không có bù giá chúng ta nhập và phần mềm sẽ tính về giá hiện tại cho chúng ta.
Các số liệu ở trên giả thiết được nhập vào thời điểm hiện tại lập dự toán, cần nhập đúng số liệu phù hợp với công trình của mình vào từng thời điểm.

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen