NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG

Đào tạo quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng chứng tỏ được tầm quan trọng đối với sự phát triển của các quốc gia trên thế giới. Với mục tiêu trang bị cho học viên nền tảng kiến thức vững chắc về việc quản lý đầu tư, xây dựng công trình, Viện ESC tổ chức đào tạo khóa "Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình"

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

 

=> Chứng chỉ quản lý dự án

Cơ sở pháp lý

Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Thông tư số 25/2009/NĐ-CP ngày 29/07/2009 hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giám sát thi công xây dựng công trình.

Đối tượng tham gia khóa học (Khoản 4 – Điều 36 – Nghị định số 12/2009/NĐ-CP).

Chủ nhiệm đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng công trình;
Chủ trì thiết kế;
Chủ nhiệm khảo sát xây dựng;
Giám sát thi công xây dựng ;
Cá nhân hành nghề độc lập thực hiện các công việc thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng;
Các cá nhân khác có nhu cầu.
Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25 /2009/TT-BXD ngày 29 /7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA và GSTC xây dựng công trình)

 

Chuyên đề 1. Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (12 tiết)

I. Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình
Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng công trình
Nguyên tắc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình
Mục tiêu, yêu cầu của quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Quản lý tiến độ, quản lý chất lượng, quản lý chi phí, quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng, quản lý rủi ro, các nội dung quản lý khác)
Các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

II. Trình tự, thủ tục lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
Thiết kế xây dựng công trình
Giấy phép xây dựng
Quản lý thi công xây dựng công trình
Nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng
Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng
Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

III. Giới thiệu các chương trình phần mềm hỗ trợ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Chuyên đề 2. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (4 tiết)

Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
Lập, trình kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu
Tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu
Phê duyệt và công bố kết quả đấu thầu
Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng

Chuyên đề 3. Hợp đồng trong trong hoạt động xây dựng (4 tiết)

Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng
Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Hồ sơ và nội dung của hợp đồng xây dựng
Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng
Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng
Xử lý tranh chấp hợp đồng

Chuyên đề 4. Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình (4 tiết)

Xác định các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện các công việc của dự án
Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án
Lập, phê duyệt tiến độ của dự án
Quản lý tiến độ của dự án

Chuyên đề 5. Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình (8 tiết)

Tổng quan các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng
Quản lý chất lượng thiết kế công trình xây dựng
Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm vật tư, thiết bị)
Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình
2. Các phương pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng
Lập kế hoạch quản lý chất lượng
Lập hệ thống quản lý chất lượng
Các biện pháp đảm bảo chất lượng
Các biện pháp kiểm soát chất lượng

Chuyên đề 6. Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình (8 tiết)

Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Nội dung chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình
Lập tổng mức đầu tư
Lập dự toán xây dựng công trình
Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng công trình
Các phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

Chuyên đề 7. Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình (4 tiết)

Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng
Quyền và trách nhiệm của các bên trong quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng
Kế hoạch quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng
Các biện pháp kiểm soát và đảm bảo an toàn lao động và môi trường xây dựng
Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
Nhận dạng và phân tích các loại rủi ro
Lập kế hoạch quản lý rủi ro
Các biện pháp kiểm soát và đối phó với rủi ro
Bảo hiểm trong hoạt động xây dựng

Chuyên đề 8. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình (4 tiết)

Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình:
Nguyên tắc, căn cứ thanh toán vốn đầu tư
Tạm ứng vốn đầu tư
Thanh toán khối lượng hoàn thành;
Quy trình, thủ tục thanh toán
Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu
2. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình:
Khái niệm và phân loại quyết toán
Nội dung báo cáo quyết toán và hồ sơ trình duyệt quyết toán
Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư
Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư
Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu

Tổng thời lượng khóa học: 48 tiết

Kiểm tra trắc nghiệm: 30 phút

THỜI GIAN HỌC VÀ KHAI GIẢNG:

Khai Giảng: 04, 12, 24 hàng tháng
Thời Gian: Buổi sáng Từ 7h30 đến 11h30 Buổi chiều từ 13h30 đến 17h

THỦ TỤC NHẬP HỌC - ĐÓNG HỌC PHÍ

Hồ Sơ: 2 hình 3*4, 1 CMND photo (không cần công chứng)
Hình Thức 1: Đăng ký và đóng học phí trực tiếp tại PhòngTuyển Sinh của Viện quản lý đào tạo ESC (Giảm 10% học phí, Giảm 15% nếu đang ký 2 NV trở lên)
Hình Thức 2: Đăng ký qua Điện Thoại, Gmail, Fax. Gửi HS và đóng học phí ở bàn làm việc của Viện quản lý đào tạo ESC tại địa điểm khai giảng khóa học trước 20 phút.

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen