• Khai giảng khóa học nghiệp vụ quản lý thời gian

   Lớp học nghiệp vụ quản lý thời gian, Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên các khái niệm và kỹ thuật cần thiết để quản lý thời gian thông qua việc hoạch định và tổ chức công việc cá nhân thành công

  • Chương trình đào tạo nghiệp vụ giảng viên

   Khóa học nghiệp vụ giảng viên, Khóa học này được thiết kế nhằm mục đích phát triển khả năng giảng dạy chuyên nghiệp cho những người có liên quan trực tiếp đến việc đào tạo và phát triển nhân sự tại các công ty.

  • Khai giảng khóa học nghiệp vụ văn hóa doang nghiệp

   khóa học nghiệp vụ văn hóa doang nghiệp, Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức và cách tiếp cận cơ bản để khởi đầu cho việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp với tổ chức và mục tiêu doanh nghiệp

  • Khai giảng khóa học chuyên viên LOGISTCS

   Khóa học chuyên viên,  Đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn nhân lực trong ngành Logistics tại Việt Nam,  chương trình “Chuyên Viên Logistics” . Viện ESC mở lớp đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ “ Chuyên Viên Logistics”

  • Khai giảng khóa học đánh giá viên nội bộ

   Khóa học đánh giá viên nội bộ, Khóa học này được thiết kế cho học viên nhằm cung cấp kiến thức về bộ tiêu chuẩn ISO 9000( phiên bản năm 2008 ) cho học viên và giúp cho học viên hiểu thêm về sự phù hợp và không phù hợp của các kết quả đã hoạch định và thực hiện so với các yêu cầu của tiêu chuẩn .    

  • Khóa học nhận thức về ISO

   Khóa học nhận thức về ISO, Khóa học này được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức về bộ tiêu chuẩn ISO 9000 (phiên bản năm 2008) cho học viên và giúp cho học viên hiểu khái niệm và nguyên tắc chung của Hệ thống Quản lý Chất lượng.

  • Khai giảng khóa học kỹ năng thuyết trình

   Đào tạo kỹ năng thuyết trình, Là nhà điều hành, quản lý kinh doanh hoặc nhà khoa học, chuyên gia, bạn thường được yêu cầu - hoặc đó là nhiệm vụ của bạn trình bày ý kiến tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo. Đôi khi, bạn cần ứng khẩu trước đám đông. Đừng bao giờ lúng túng khi bị “đột kích” bất ngờ.

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen