Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
 

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 101 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, dự thảo thông tư phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ để cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia ý kiến. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải toàn văn Dự thảo Thông tưhướng dẫn một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP (thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 1/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐT ngày 18/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư).

Để có cơ sở tiếp tục hoàn thiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị Quý Cơ quan:

1. Góp ý cụ thể đối với Dự thảo Thông tư đối với nội dung “vốn lưu động ban đầu để khai thác, vận hành dự án” quy định tại Khoản 5 Điều 3 Dự thảo Thông tư (thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018);

2. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc khác cần được hướng dẫn thêm tại Dự thảo Thông tư và đề xuất cụ thể phương án sửa đổi, bổ sung.

Ý kiến góp ý của Quý Cơ quan đề nghị gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý đấu thầu) trước ngày 30/7/2018(đồng thời gửi file văn bản theo địa chỉ email: levantuan@mpi.gov.vn) để kịp thời tổng hợp, thực hiện./.

 
cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen