Ohsas 18001 là gì? tài liệu ohsas 18001

Ohsas 18001 là gì? tài liệu ohsas 18001 pdf

 • 1 Ohsas 18001.
  • 1.1 Tiêu chuẩn Ohsas 18001 là gì?
  • 1.2 OHSAS 18001:2007 là gì?
 • 2 Tại sao chứng nhận Ohsas 18001 (ISO 18001)  lại quan trọng đối với một tổ chức?
 • 3 Hướng dẫn áp dụng  thực hiện OHSAS 18001?
 • 4 So sánh sự khác biệt  ISO 45001:2018 VÀ OHSAS 18001
  • 4.1 ISO 45001: 2018 là gì?
  • 4.2 Những điểm giống nhau giữa ISO 45001 giống OHSAS 18001
  • 4.3 Khi đang  áp dụng tiêu chuẩn OHSAS 18001 có phải thay thế ngay thành phiên bản ISO 45001:2018 không?
 • 5 Hướng dẫn chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001:2018
 • 6 Tổ chức cấp chứng nhận OHSAS 18001 ,  ISO 45001:2018 uy tín nhất việt nam
 • 7 Nôi dung Tiêu chuẩn OHSAS 18001
 • 8 1.  Phạm vi OHSAS
 • 9 2. Tài liệu viện dẫn OHSAS.
 • 10 3. Thuật ngữ và định nghĩa OHSAS.
  • 10.1 3.1 Rủi ro chấp nhận được.
  • 10.2 3.2 Đánh giá
  • 10.3 3.3 Cải tiến liên tục.
  • 10.4 3.4 Hành động khắc phục.
  • 10.5 3.5 Tài liệu
  • 10.6 3.6 Mối nguy
  • 10.7 3.7 Xác định mối nguy
  • 10.8 3.8 Suy giảm sức khỏe
  • 10.9 3.9 Sự cố
  • 10.10 3.10 Bên có quan tâm
  • 10.11 3.11 Sự không phù hợp
  • 10.12 3.12 Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (OH&S)
  • 10.13 3.13 Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp OH&S.
  • 10.14 3.14 Mục tiêu về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (OH&S).
  • 10.15 3.15 Kết quả thực hiện OH&S
  • 10.16 3.16 Chính sách về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp OH&S.
  • 10.17 3.17 Tổ chức
  • 10.18 3.18 Hành động phòng ngừa
  • 10.19 3.19 Thủ tục/Quy trình
  • 10.20 3.20 Hồ sơ
  • 10.21 3.21 Rủi ro
  • 10.22 3.22 Đánh giá rủi ro
  • 10.23 3.23 Nơi làm việc
 • 11 4. Các yêu cầu hệ thống quản lý OH&S
  • 11.1 4.1 Các yêu cầu chung.
  • 11.2 4.2 Chính sách OH&S.
  • 11.3 4.3 Hoạch định
  • 11.4 4.4 Thực hiện và tác nghiệp
  • 11.5 4.4.3 Trao đổi thông tin, tham gia, và tham vấn.
  • 11.6 4.4.4 Hệ thống tài liệu.
  • 11.7 4.4.5 Kiểm soát tài liệu.
  • 11.8 4.4.6 Kiểm soát thao tác
  • 11.9 4.4.7 Chuẩn bị và ứng phó với tình trạng khẩn cấp
  • 11.10 4.5 Kiểm tra
  • 11.11 4.5.4 Kiểm soát hồ sơ
  • 11.12 4.5.5 Đánh giá nội bộ.
  • 11.13 4.6 Xem xét của lãnh đạo.
 • 12 Phụ lục A (cung cấp thông tin). Sự tương ứng giữa OHSAS 18001: 2007, ISO 14001:2004 Và ISO 9001:2000
 • 13 Phụ lục A (cung cấp thông tin). Sự tương ứng giữa OHSAS 18001: 2007, ISO 14001: 2004 Và ISO 9001:2000
 • 14  

Tiêu chuẩn Ohsas 18001 là hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp.Tiêu chuẩn Ohsas 18001 có nhiệm vụ , ý nghĩa gì? BS OHSAS 18001:2007 có phải là phiên bản hiện hành không? Sự khác biệt chính của ISO 45001:2018 VÀ OHSAS 18001 như thế nào ? Chúng ta hãy cùng đọc bên dưới nhé!

 1. Tiêu chuẩn Ohsas 18001 là gì?
 2. OHSAS 18001:2007 là gì?
 3. Tại sao chứng nhận Ohsas 18001 (ISO 18001) lại quan trọng đối với một tổ chức?
 4. Hướng dẫn áp dụng thực hiện OHSAS 18001?
 5. So sánh sự khác biệt ISO 45001:2018 VÀ OHSAS 18001
 6. Tổ chức  nào cấp chứng nhận OHSAS 18001 , ISO 45001:2018 tại việt nam ?

Ohsas 18001.

Tiêu chuẩn Ohsas 18001 là gì?

Tiêu chuẩn Ohsas 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series.) là Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp do Viện tiêu chuẩn Anh (BSI) tại Lon Don  xây dựng và ban hành vào năm 1999. Ohsas 18001 có phiên bản hiện hành là OHSAS 18001:2007.

Wikipeadia định nghĩa về OHSAS 18001 là gì ? Wikipeadia trả lời như sau :

OHSAS 18001 là Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp do Viện tiêu chuẩn Anh (BSI) xây dựng và ban hành. OHSAS là viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Occupational Health and Safety Assessment Series.

Source: https://vi.wikipedia.org/wiki/OHSAS_18001

Tiêu chuẩn Ohsas 18001 có các hệ phiên bản OHSAS 18001:1999OHSAS 18001:2007 

OHSAS 18001

OHSAS 18001

OHSAS 18001:2007 là gì?

OHSAS 18001:2007 là Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp - Các yêu cầu. Đây là Tiêu chuẩn đưa ra những yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho một tổ chức.

OHSAS 18001:2007 là tiêu chuẩn được quốc tế thừa nhận. Do vậy khi một doanh nghiệp đạt được chứng nhận OHSAS 18001:2007 thì doanh nghiệp đó cũng được cả thế giới thừa nhận đạt tiêu chuẩn an toàn lao động và nhân quyền. >> Xem thêm : An toàn lao động

OHSAS 18001:1999 là hệ tiêu chuẩn để một doanh nghiệp hay một tổ chức được cấp giấy chứng nhận phù hợp. OHSAS 18001:1999 được ban hành năm 1999 và sửa đổi vào năm 2007 cho đến nay. Phiên bản sửa đổi này chính là OHSAS 18001:2007 là phiên bản mới nhất hiện nay đang áp dụng.

OHSAS la gi

OHSAS la gi

Tại sao chứng nhận Ohsas 18001 (ISO 18001)  lại quan trọng đối với một tổ chức?

Nội dung quan trọng của chứng nhận Ohsas 18001. Chính là việc tuân thủ các yêu cầu về pháp lý về sự an toàn cho người lao động. Được thể hiện cụ thể qua công tác An toàn lao động và an toàn vệ sinh lao động.

Nếu doanh nghiệp không tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động vệ sinh lao động thì sẽ gây nguy hiểm cho mọi người. Ohsas 18001 được đưa ra một khung để xác định và giám sát việc tuân thủ pháp luật liên quan đến sức khỏe và an toàn lao động.

Như vậy có thể nói điểm quan trọng nhất đó là Ohsas 18001 bảo vệ người lao động. Khi người lao động được bảo vệ sức khỏe và sự an toàn. Họ sẽ gắn bó với doanh nghiệp lâu dài từ đó cống hiến năng lực giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển. Đây là tiền đề để tạo ra các sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001 về chất lượng sản phẩm. >> ISO 9001 là gì

Người lao động an tâm gắn bó với doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp ổn định năng suất và chất lượng. Áp dụng Ohsas 18001 sẽ tăng lợi nhuận kinh doanh giúp doanh. Đồng thời giúp doanh nghiệp giảm thiểu các rủi ro, đền bù liên quan đến tai nạn lao động, biến động nhân sự. Các quy trình lao động của doanh nghiệp cũng được cải thiện ổn định hơn.

Video Ohsas 18001

Không một doanh nghiệp tổ chức nào muốn kết hợp với các doanh nghiệp mà doanh nghiệp đó thường xuyên gây tai tiếng trong lao động, nhân sự không thống nhất, lộn xộn. Chính vì vậy khi áp dụng tiêu chuẩn Ohsas 18001  sẽ giúp tăng giá trị doanh nghiệp và tăng cơ hội kết hợp với các doanh nghiệp lớn hơn.

Doanh nghiệp đạt được tiêu chuẩn  ISO 18001 sẽ gây được thiện cảm với người tiêu dùng về sự nhân quyền. Tuân thủ pháp luật, doanh nghiệp sẽ được chính quyền, nhà nước tạo điều kiện kinh doanh phát triển.

iso 18001

iso 18001

Lợi ích khi tham gia tiêu chuẩn Ohsas 18001  ISO 18001 thì có rất nhiều nhưng có thể tóm gọn lại thành 4 vấn đề chính sau:

 1. Bảo vệ người lao động.
 2. Doanh nghiệp ổn định, tăng lợi ích kinh doanh.
 3. Giảm thiểu các rủi ro, lãng phí.
 4. Được chính quyền và người tiêu dùng tạo điều kiện phát triển

 

Hướng dẫn áp dụng  thực hiện OHSAS 18001?

Viện đào tạo ECS xin gửi bảng hướng dẫn thực hiện OHSAS 18001

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN(dự kiến)

TRÁCH NHIỆM

KẾT QUẢ

I

KHẢO SÁT HỆ THỐNG

1. Khảo sát thực trạng hệ thống tại cơ sở của khách hàng

2. Hướng dẫn khách hàng thành lập Ban  .

3. Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án

1-2 ngày

Cán bộ Chủ chốt tại cơ sở + Chuyên gia tư vấn

- Báo cáo khảo sát.

- Ban  .

 - Kế hoạch chi tiết để thực hiện.

II

XÂY DỰNG HỆ THỐNG VĂN BẢN

Đào tạo nhận thức chung về Bộ Tiêu chuẩn   OHSAS 18001

1/2 - 1 ngày

Chuyên gia tư vấn + Quý khách hàng

Cung cấp kiến thức chung về Bộ Tiêu chuẩn   OHSAS 18001

Đào tạo nhận thức về các yêu cầu của tiêu chuẩn   OHSAS 18001

1/2 - 1 ngày

Chuyên gia tư vấn + Quý khách hàng

Quý Khách hàng nắm được các yêu cầu của tiêu chuẩn

Hướng dẫn :

Xây dựng Hệ thống tài liệu và phương pháp quản lý tài liệu

Vai trò của các văn bản trong công tác quản lý

1/2 - 1 ngày

Chuyên gia tư vấn + Quý khách hàng

Trang bị kiến thức cho thành viên nhóm soạn thảo về hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Soạn thảo các văn bản của Hệ thống

Dự kiến ≤ 30 ngày

 

Quý khách hàng + Chuyên gia tư vấn

Tập tài liệu về hệ thống đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn   

III

ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP   OHSAS 18001

Hướng dẫn :

Áp dụng hệ thống quản lý   OHSAS 18001

1 - 2 ngày

Chuyên gia tư vấn

Cán bộ tại Cơ sở nắm rõ hệ thống văn bản/tài liệu đã xây dựng

- Triển khai áp dụng vào thực tiễn

45 ~ 60 ngày

Quý khách hàng

Đảm bảo tính hiệu lực của tài liệu được ban hành.

IV

ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP   OHSAS 18001

Tổ chức đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ

1/2 - 1 ngày

Chuyên gia tư vấn + Quý khách hàng

Cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho cán bộ làm công tác đánh giá chất lượng nội bộ.

Hướng dẫn và Đánh giá nội bộ

1 - 2 ngày

Quý khách hàng + Tư vấn

Kiểm tra vận hành của HTQL trên thực tế và so sánh với hệ thống tài liệu xem có thể cải tiến hệ thống.

Hướng dẫn khắc phục, cải tiến sau đánh giá nội bộ

Phụ thuộc tình hình thực tế

Quý khách hàng + Tư vấn

Quý khách hàng hiểu rõ về cách thức khắc phục, cải tiến sau đánh giá nội bộ

 

Xem xét của lãnh đạo về HTQL

1/2 ngày

Quý khách hàng

Đưa ra các quyết định liên quan đến việc áp dụng HTQL

V

Đánh giá sơ bộ/ đánh giá giai đoạn 1(nếu cần)

1/2 — 1 ngày

Tổ chức chứng nhận

Báo cáo kết quả, kiến nghị cấp Giấy chứng nhận.

Đánh giá chứng nhận/ đánh giá giai đoạn 2

1 ngày

Tổ chức chứng nhận

Khắc phục những điểm không phù hợp (sau đánh giá chứng nhận, nếu có)

Phụ thuộc kết quả đánh giá của Tổ chức chứng nhận

Quý khách hàng + Chuyên gia Tư vấn

Hồ sơ về hành động khắc phục, gửi cho Tổ chức chứng nhận

Cấp chứng chỉ

Sau đánh giá chứng nhận 10 ngày

Tổ chức chứng nhận

Bản Chứng chỉ HTQL phù hợp với tiêu chuẩn   OHSAS 18001, được thừa nhận trên toàn cầu

Để tải nhiều tài liệu liên quan đến ISO nói chung và ohsas 18001  nói riêng xin lick vào tài liệu ISO  .Viện Đào Tạo ECS thường xuyên cập nhật các loại tài liệu download miễn phí. Trong đó có cả ohsas 18001 pdf bản mới nhất, ohsas 18001 song ngữ

>> Download ohsas 18001 tieng viet pdf : ohsas 18001 tieng viet pdf :

>> Download Hướng dẫn thực hiện ohsas 18001 .pdf : Hướng dẫn thực hiện ohsas 18001 .pdf 

 

tiêu chuẩn Ohsas 18001

tiêu chuẩn Ohsas 18001

So sánh sự khác biệt  ISO 45001:2018 VÀ OHSAS 18001

ISO 45001: 2018 là gì?

ISO 45001: 2018 (Standard for management systems of occupational health and safety (OH&S) là Hệ thống quản lý An toàn và Sức khoẻ Nghề nghiệp - Các yêu cầu hướng dẫn áp dụng, được ban hành áp dụng tháng 3/2018.

Mục tiêu của ISO 45001: 2018 là giảm thương tích và các bệnh nghề nghiệp cho người lao động. ISO 45001: 2018 được đưa ra để thay thế cho OHSAS 18001. ISO 45001 cũng tuân theo Cấu trúc cấp cao của các tiêu chuẩn ISO khác như ISO 9001: 2015 và ISO 14001: 2015, giúp việc tích hợp các tiêu chuẩn này dễ dàng hơn nhiều.

ISO 45001 is an ISO standard for management systems of occupational health and safety (OH&S), published in March 2018. The goal of ISO 45001 is the reduction of occupational injuries and diseases.
The standard is based on OHSAS 18001, conventions and guidelines of the International Labour Organization including ILO OSH 2001, and national standards.[2][1] It includes elements that are additional to BS OHSAS 18001 (see below: ISO 45001 changes compared to OHSAS 18001:2007) which it is replacing over a three-year migration period from 2018 to 2021.
ISO 45001 also follows the High Level Structure of other ISO standards like ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 which makes integration of these standards much easier.

source: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_45001

Những điểm giống nhau giữa ISO 45001 giống OHSAS 18001

-  Tiêu chuẩn ISO 45001 giống với OHSAS 18001 ở mục đích: đều bảo vệ người lao động, ngăn ngừa các tai nạn lao động, bảo vệ sức khỏe người lao động.

- Cả 2 tiêu chuẩn đều thực hiện theo chu kỳ PDCA trong  kế hoạch, thực hiện, kiểm tra, hành động. (Chu kỳ PDCA là vòng tròn Plan - Do - Check - Act.)

- Tiêu chuẩn ISO 45001 là tiêu chuẩn bổ sung thay thế cho OHSAS 18001 do đó nó cũng thừa hưởng tất cả những ưu điểm mà tiêu chuẩn 18001 đem lại do đó sự giống nhau cũng bao gồm tất cả các mặt đó.

Những điểm khác nhau giữa ISO 45001 giống OHSAS 18001

- ISO 45001 có cấu trúc khác do với cấu trúc mà OHSAS 18001 đang sử dụng. ISO 45001:2018 có cấu trúc SL do vậy việc triển khai áp dụng được dễ dàng, thuận tiện hơn, tiết kiệm rất nhiều thời gian công sức.

- ISO 45001 đưa ra yêu cầu cam kết tổng thể với tổ chức trong việc kết hợp sức khỏe và sự an toàn trong lao động. Vì thế so với OHSAS 18001 nó ở một mức cao hơn trong Cam kết quản lý.

- ISO 45001 yêu cầu đào tạo an toàn lao động, vệ sinh an toàn lao động để xác định các rủi ro và phòng ngừa rủi ro chặt chẽ hơn so với phiên bản ISO 18001.

Khi đang  áp dụng tiêu chuẩn OHSAS 18001 có phải thay thế ngay thành phiên bản ISO 45001:2018 không?

Cho tới hiện tại vẫn chưa có văn bản chính thức nào cho việc bắt buộc phải chuyển đổi này. Doanh nghiệp vẫn có thể áp dụng OHSAS 18001, hoăc áp dụng song song giữa OHSAS 18001 và ISO 45001:2018.

Nếu doanh nghiệp hướng tới sự ưu việt của  ISO 45001:2018 cũng có thể thực hiện việc chuyển đổi từ tiêu chuẩn  OHSAS 18001 sang ISO 45001:2018 theo hướng dẫn sau:

Hướng dẫn chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001:2018

Bước 1 trong việc chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001:2018 đó là phải hiểu được ISO 45001:2018 như thế nào. Xưa ông bà ta có câu : Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chúng ta muốn đánh thắng giặc thì cần phải biết giặc trú tại đâu. Cũng như thế khi chúng ta hiểu được hết thế mạnh của ISO 45001:2018 thì việc chuyển đổi sẽ giải quyết được triệt để những vấn đề khập khễnh, lúng túng khi chưa hiểu.

Bước 2 trong việc chuyển đổi này đó là xây dựng kế hoạch triển khai, đào tạo chuyển đổi  OHSAS 18001 sang ISO 45001:2018. Việc xây dựng này tốt nhất nên nhờ một bên thứ 3 có chuyên môn ISO cao ví dụ Viện Đào Tạo ECS, sẽ dễ dàng và tiết kiệm hơn.

Bước 3: Tổ chức truyền đạt cho người lao động và các bên liên quan quản lý hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe người lao động.

Bước 4: Thông cáo cập nhật , đánh giá nội bộ.

Bước 5: Liên hệ tổ chức cấp chứng nhận ISO để đánh giá toàn diện và nhận chứng nhận.

Xem thêm: Tiêu chuẩn ISO 13485 : 2016

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen