Lựa chọn tổ chức chứng nhận iso

Lựa chọn tổ chức chứng nhận iso

 1. Chứng nhận iso là gì?.
 2. Các loại chứng nhận ISO?
 3. Quy trình cấp chứng nhận ISO.
 4. Tổ chức chứng nhận iso tại việt nam.

CHỨNG NHẬN ISO

Chứng nhận iso là gì?

Chứng nhận ISO (ISO Certification) là chứng nhận  được cấp cho tổ chức, doanh nghiệp đã áp dụng và đạt tiêu chuẩn chất lượng đề ra bởi tổ chức ISO. 

ISO (International Organization for Standardization) là Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế thiết lập tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra các tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp trên phạm vi toàn thế giới.

Là một chủ doanh nghiệp, nếu bạn có kế hoạch đấu thầu các dự án, đặc biệt là các dự án đấu thầu của các tổ chức lớn hoặc nhà nước. Tiêu chí điều kiện hiện nay, thường đòi hỏi doanh nghiệp của bạn đã đạt chứng nhận ISO hay chưa? Nếu doanh nghiệp của bạn đã đạt được chứng nhận ISO thì xin chúc mừng bạn! Bạn đã có 1 thế lợi rất lớn trong sự cạnh tranh.

chứng nhận ISO

chứng nhận ISO

CÁC LOẠI CHỨNG CHỈ ISO

Mặc dù có rất nhiều loại chứng chỉ ISO nhưng tất cả các chứng chỉ này đều đảm bảo rằng các sản phẩm, dịch vụ và quy trình mà một công ty sử dụng tuân thủ đạt theo tiêu chuẩn quốc tế đề ra.

Hiện tại, ISO đã công bố hơn 22000 tiêu chuẩn khác nhau cho hàng hóa, dịch vụ và quy trình.  Phổ biến nhất chính là tiêu chuẩn ISO 9001, cụ thể là ISO 9001:2015 là phiên bản ISO mới nhất về quản lý chất lượng. Xem thêm ISO 9001:2015 là gì ?.

1. Chứng chỉ iso 9001

ISO 9001 là gì ? ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2015 - phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015 . Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu. ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức. (Theo Wikipedia).

Chứng chỉ ISO 9001 là chứng chỉ được cấp cho doanh nghiệp tổ chức khi doanh nghiệp tổ chức đạt được các tiêu chuẩn về hệ quản lý chất lượng do ISO đưa ra cho sản phẩm hoặc thương mại.

Các phiên bản của ISO 9001:

 • ISO 9001:1987 Quality systems - Model for quality assurance in design/development, production, installation and servicing (Quản lý chất lượng - Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế/triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật).
 • ISO 9001:1994 Quality systems - Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:1996 Quản lý chất lượng - Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế, triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật).
 • ISO 9001:2000 Quality management systems - Requirements (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2000 Quản lý chất lượng - Các yêu cầu).
 • ISO 9001:2008 Quality management systems - Requirements (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2008 Quản lý chất lượng - Các yêu cầu). Đây là phiên bản hiện hành của ISO 9001.
 • ISO 9001:2015 Quality managemeint systems - Requirements (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2015 Quản lý chất lượng - Các yêu cầu). Đây là phiên bản mới nhất sẽ thay thế phiên bản hiện hành ISO 9001:2008 sẽ hết hạn vào tháng 9/2018.

Nếu 1 doanh nghiệp đạt được giấy chứng nhận iso 9001, doanh nghiệp đó có năng lực cạnh tranh quốc tế về chất lượng sản phẩm. Doanh nghiệp đó sẽ có cơ hội hợp tác với các tổ chức lớn cũng như các dự án mang tầm cỡ quốc gia. Đặc biệt là các nghành sản xuất.

Hiện nay người tiêu dùng khi mua sản phẩm thường an tâm hơn nếu sản phẩm đó có chứng chỉ iso 9001.

Chứng chỉ iso 9001

2.Chứng chỉ iso 14001

ISO 14001 là gì? - ISO 140001 (Environmental management system) là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường. ISO 14001  là cốt lõi của ISO 14000  series. [Xem thêm: Tài liệu iso 14001 ]Tiêu chuẩn ISO 14001 không yêu cầu nhà nước cho thực hiện về môi trường, nhưng đầu ra là khung cho công ty hoặc tổ chức có thể theo dõi việc thực hiện EMS.

Cũng như tiêu chuẩn ISO 90001, tiêu chuẩn ISO 14001 cũng là một hệ tiêu chuẩn chung, có thể áp dụng cho bất cứ tổ chức nào muốn cải thiện và quản lý nguồn lực hiệu quả hơn.

ISO 1400 bao gồm các phiên bản: 

 • ISO 14001 Hệ thống quản lý môi trường - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng
 • ISO 14004 Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và kỹ thuật hỗ trợ
 • ISO 14006 Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn kết hợp thiết kế sinh thái
 • ISO 14015 Đánh giá môi trường của các trang web và các tổ chức
 • ISO 14020 series (14.020-14.025) Nhãn môi trường và khai báo
 • ISO 14030 Thảo luận về đánh giá môi trường sau sản xuất
 • ISO 14031 Đánh giá hiện trạng môi trường - Hướng dẫn
 • ISO 14040 series (14040 to 14049), Life Cycle Assessment, LCA, thảo luận về tiền sản xuất thiết lập mục tiêu quy hoạch và môi trường
 • ISO 14046 Bộ hướng dẫn và yêu cầu để đánh giá lượng nước của sản phẩm, quy trình, và các tổ chức. Chỉ bao gồm phát thải khí và đất mà ảnh hưởng chất lượng nước trong việc đánh giá.

ISO 14001:2015 hiện nay đang là phiên bản mới nhất của hệ quản lý tiêu chuẩn môi trường ISO 14001. Nó còn có tên gọi khác là : TCVN ISO 14001

Chứng chỉ iso 14001 được cấp cho các doanh nghiệp điều đó chứng tỏ doanh nghiệp đó hoạt động luôn tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động, môi trường lao động. Đồng thời cũng cho biết doanh nghiệp có sự hoạch định rất tốt cho tương lai. Có năng lực cạnh tranh uy tín, thân thiện, lành mạnh.

Chứng nhận ISO 14001:2015

Chứng nhận ISO 14001:2015

3. Chứng chỉ ISO 22000 

ISO 22000 ( Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain)  là hệ quản lý các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Phiên bản hiện hành của ISO 22000 là ISO 22000:2018. Tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam tương đương là TCVN ISO 22000:2007.

So với ISO 9001, tiêu chuẩn ISO 22000 là một hướng dẫn thủ tục có tính định hướng nhiều hơn. Ngoài ra, ISO 22000 là một hệ thống quản lý rủi ro của một ngành công nghiệp cụ thể cho bất kỳ loại thực phẩm nào, điều này có liên quan chặt chẽ với hệ thống quản lý chất lượng của ISO 9001.

Chứng chỉ ISO 22000 được cấp cho các doanh nghiệp đạt được tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm.

Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 Series : gồm ISO 22000, ISO 22002, ISO 22003, ISO 22004, ISO 22005, ISO 22006.

Ngoài ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018 ra thì còn có các chứng chỉ tiêu chuẩn ISO khác như : ISO/TS 22003:2007 ( Quản lý  các tiêu chuẩn đánh giá hệ thống an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000). ISO/IEC 17021:2006 (Hệ thống tiêu chuẩn cho các tổ chức chứng nhận). ISO/TS 19649 ( Quản  lý các tiêu chuẩn về ô tô). ISO 15189: Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm y tế (tiêu chuẩn của Việt Nam tương đương là TCVN 7782:2008)

chứng nhận iso 22000

chứng nhận iso 22000

QUY TRÌNH CẤP CHỨNG NHẬN ISO

Tổ chức ISO Quốc Tế không trực tiếp chứng nhận cho các doanh nghiệp, tổ chức, mà họ chỉ đưa ra các tiêu chuẩn về chất lượng, về môi trường , về y tế, về an toàn thực phẩm . Để được cấp chứng nhận ISO thì doanh nghiệp cần phải liên hệ với bên thứ 3 - là các thành viên của tổ chức ISO được tổ chức ISO cấp phép hoạt động tại mỗi nước. Khi muốn chứng chỉ, thì doanh nghiệp cần phải xem quy trình, san phẩm, dịch vụ của mình có đáp ứng được các tiêu chuẩn ISO hay không? Sau đó liên hệ với tổ chức được cấp phép ISO ở tại mỗi nước để tổ chức đó kiểm toán thẩm định. Đạt yêu cầu thì cấp phép, quá trình thẩm định, chi phí  tùy thuộc vào mô hình của công ty.

Quynh trình cấp chứng nhận ISO phải tuân thủ qua 8 bước sau:

 1. Đăng ký chứng nhận ISO.
 2. Xem xét hợp đồng và lập kế hoạch đánh giá.
 3. Đánh giá tài liệu.
 4. Đánh giá hiện trường.
 5. Thẩm xét hồ sơ.
 6. Cấp giấy chứng nhận hiệu lực 3 năm.
 7. Đánh giá giám sát định kỳ.
 8. Đánh giá chứng nhận lại.

quy trình cấp chứng nhận ISO

quy trình cấp chứng nhận ISO

Khi công ty của bạn được chứng nhận ISO, bạn sẽ được cung cấp chứng chỉ từ cơ quan chứng nhận và bạn có thể sử dụng khi đấu thầu hợp đồng hoặc quảng cáo cho khách hàng để họ thấy rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn tuân thủ các tiêu chuẩn chính xác của ISO.

TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ISO TẠI VIỆT NAM.

Danh sách các tổ chức chứng nhận ISO uy tín nhất Việt Nam.

Viện Đào Tạo Quản Lý ECS - Tổ chức chứng nhận của Việt Nam

Chức năng: Đào tạo an toàn lao động, vệ sinh lao động, tư vấn và cấp chứng chỉ ISO, quan trắc môi trường lao động. Các chứng nhận ISO được cấp bao gồm:  ISO 9001, AS 9000, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, Global Gap, IFS, GMP, SA8000, BRC

Địa chỉ: HH4C Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Vietnam

Điện thoại: 0966777780

Website: http://daotaonghiepvu.edu.vn/

Det Norske Veritas - Tổ chức chứng nhận của Nauy

Địa chỉ: Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024.66607780

Intertek Group PLC - Tổ chức chứng nhận của Mỹ

Chức năng: ISO 9000, ISO 14000, ISO 13485, OHSAS 18001, TL 9000, AS 9000, SA 8000/ WRAP, SQF, BRC, HACCP, GMP, IFS …

Địa chỉ: Quận Tân Bình, Hồ chí Minh.

Korea Management Resgistar - Tổ chức chứng nhận của Hàn Quốc

Các dịch vụ chứng nhận bao gồm: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, FSSC 22000, HACCP, GMP, OHSAS 18001/ISO 45001, ISO 27001, IATF 16949, AS 9000, …

Xem thêm:  Chứng nhận ISO 9001 - Tư vấn chứng nhận ISO 9001

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen