Lớp học ISO 9001 - 2015

Lớp học ISO 9001 nâng cao

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ESC VIỆT NAM THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC ISO 9001 NÂNG CAO

=> Lớp học chuyên viên ISO 9000 trong ngành xây dựng 

 

Mục đích

Trang bị cho các học viên các kiến thức và kỹ năng nâng cao để có thể thiết lập và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 tại tổ chức của mình.

Đối tượng:

- Các giám đốc

- Các cán bộ quản lý

- Nhân viên

- Những người muốn trở thành chuyên viên ISO 9000

Thời lượng: 5 ngày

Chứng chỉ: Chuyên viên ISO 9000 Nâng cao

Nội dung chương trình:

Module 1Các khái niệm cơ bản

a) Bản chất của kinh doanh

b) Tâm thức (mindset) của các doanh nghiệp vượt trội

c) Xác định nhu cầu của khách hàng

d) Khái niệm chất lượng

e) Tiêu chuẩn chất lượng

f) Các phương pháp quản lý chất lượng

g) Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9000

h) Mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 tại doanh nghiệp bạn

i)  Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008

j) Xác định chính sách và các mục tiêu chất lượng cho doanh nghiệp bạn

k) Thiết lập cơ cấu tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn trong hệ thống quản lý chất lượng.

Module 2: Quản lý quá trình (Process Management)

a) Khái niệm quá trình

b) Các đặc tính của quá trình

c) Thiết kế quá trình cơ bản (Basic process design)

d) Lập lưu đồ quá trình (process flowchart)

e) Thiết lập quy trình (procedure) như là cách thức để thực hiện quá trình

Module 3: Đo lường, phân tích, cải tiến

a) Đo lường sản phẩm

b) Đo lường quá trình

c) Đo lường sự thỏa mãn của khách hàng

d) Đánh giá nội bộ

e) Giới thiệu 7 công cụ chất lượng (7 quality tools)

f) Xem xét hệ thống

g) Hành động khắc phục & phòng ngừa và cải tiến

Module 4: Kỹ năng nâng cao

a) Thiết kế quá trình nâng cao (Advanced process design)

b) Các phương pháp cải tiến quá trình nâng cao

- Áp dụng phương pháp thống kê

- Áp dụng 7 công cụ quản lý chất lượng

Module 5: Từ chất lượng đến mô hình kinh doanh vượt trội

a) Từ chất lượng đến kinh doanh vượt trội

b) Quản lý quá trình thay đổi

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen