Dịch vụ hỗ trợ thực hiện chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài

Với mục tiêu là cầu nối giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam và các cơ sở giáo dục nước ngoài, hướng tới sự phát triển bền vững trong hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài ở Việt Nam, CIEC cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và phát triển các chương trình liên kết đào tạo bao gồm các chương trình đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ và các chương trình cấp bằng đại học và sau đại học.

1. Đối với các cơ sở giáo dục Việt Nam:

Hỗ trợ tìm và phát triển quan hệ hợp tác với đối tác nước ngoài uy tín, đảm bảo chất lượng liên kết theo quy định cho cơ sở giáo dục Việt Nam, phù hợp với yêu cầu do cơ sở giáo dục Việt nam đề ra.

Hỗ trợ quá trình ký Thóa thuận hợp tác đào tạo giữa 2 Bên liên kết

Hỗ trợ xây dựng Hồ sơ đề nghị phê duyệt chương trình liên kết đào tạo để trình Cục Đào tạo với nước ngoài thẩm định.

Liên tục hỗ trợ 2 Bên liên kết trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình liên kết đào tạo liên quan đến công tác truyền thông, quảng bá và đảm bảo chất lượng đào tạo.

2. Đối cơ sở giáo dục nước ngoài

Hỗ trợ tìm và thiết lập quan hệ hợp tác với cơ sở giáo dục Việt Nam

Cung cấp các quy định về hoạt động liên kết đào tạo tại Việt Nam, giúp các cơ sở đào tạo nước ngoài vượt qua những rào cản về luật và quy định liên quan đến hoạt động liên kết đào tạo

Hỗ trợ quá trình ký Thóa thuận hợp tác đào tạo giữa 2 Bên liên kết

Liên tục hỗ trợ 2 Bên liên kết trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình liên kết đào tạo liên quan đến công tác truyền thông, quảng bá và đảm bảo chất lượng đào tạo.

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen