Đào tạo sơ cấp nghề

Khai giảng khoá học sơ cấp lắp đặt điện công trình

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Hiểu được kiến thức cơ bản của các môn kỹ thuật cơ sở;

+ Giải thích được cấu tạo, hoạt động của các thiết bị điện thông dụng trong công nghiệp và dân dụng;

+ Hiểu được các đặc tính cơ bản của động cơ điện và các phương pháp điều khiển động cơ thông dụng;

+ Lập được các phương pháp thi công, lắp đặt lắp đặt thiết bị điện;

+ Phân tích được quy trình, quy phạm vận hành, sửa chữa mạch điện, thiết bị điện.

- Kỹ năng:

+ Lựa chọn, vận hành, sửa chữa được một số loại khí cụ điện thông dụng;

+ Đọc được các bản vẽ thiết kế, bản vẽ lắp phức tạp; bố trí, lắp đặt, cân chỉnh được các thiết bị theo sơ đồ đấu nối;

+ Lập được các phương án thi công đối với từng công trình cụ thể;

+ Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, nghiệm thu hệ thống cấp điện trước khi đưa vào vận hành trong lưới điện ≤ 35KV;

+ Có khả năng lập trình và vận dụng được thiết bị lập trình PLC vào trong công nghiệp;

+ Thực hiện được các biện pháp an toàn khi lắp đặt, thi công, sửa chữa, vận hành;

+ Phụ trách và phối hợp được giữa các bộ phận, cá nhân thi công trong công trình.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức :

+ Có kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu và đường lối cách mạng của Đảng và Nhà nước;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, tính tự giác, lao động, sáng tạo trong nghề nghiệp;

+ Yêu nghề, ý thức nghề nghiệp đúng đắn, tác phong lao động công nghiệp khoa học.

- Thể chất và quốc phòng: 

 Có sức khoẻ tốt, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, công tác quốc phòng toàn dân; kỹ thuật quân sự cơ bản cần thiết của người chiến sỹ để vận dụng trong học tập, sinh hoạt, bảo vệ trật tự trị an, tham ra phục vụ chiến đấu, thực hiện nghĩa vụ công dân.

Cơ hội việc làm:

- Ở lĩnh vực xây lắp của các xí nghiệp, công ty: Tổ chức lắp đặt được các công trình điện theo bản vẽ thiết kế và thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Trong lĩnh vực thương mại: quản lý vận hành được các thiết bị trong công trình;

- Trong lĩnh vực sản xuất chế tạo: Sửa chữa, tiến hành được các thử nghiệm, kiểm tra thiết bị trước khi đưa vào lắp đặt.

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

 

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

 

 

1

Vẽ kỹ thuật

5

Văn hòa doanh nghiệp

2

Vật liệu điện

6

Nguội cơ bản

3

Kỹ thuật điện

7

Hàn điện cơ bản

4

Kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động và an toàn

 

 

Các môn học chuyên môn nghề

1

Kỹ thuật sử dụng thiết bị nâng chuyển và dụng cụ thi công

9

Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ điện

2

Lắp đặt thiết bị trạm biến áp

10

Lập trình cơ bản với PLC

3

Lắp đặt hệ thống cung cấp điện

11

Máy thủy khí và tự động khí nén

4

Lắp đặt hệ thống tiếp địa và chống sét

12

Xử lý sự cố

5

Lắp đặt tủ, bảng điện

13

Tổ chức thi công công trình

6

Lắp đặt thiết bị chiếu sáng

14

Phát triển nghề nghiệp

7

Lắp đặt thang máy

15

Thực tập tốt nghiệp

8

Lắp đặt thiết bị cảnh báo an toàn

 

 

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

1

Điện tử có bản

4

Sửa chữa động cơ điện và máy biến áp P <= 1000 VA

2

Kỹ thuật lạnh cơ sở

5

Sử dụng máy trắc địa

3

Vận hành- lắp đặt- sửa chữa hệ thống lạnh

 

 

 

   

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen