Đào tạo sơ cấp nghề

Khai giảng lớp học quản lý, vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp


VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ESC

Địa chỉ: Số 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

Điện thoại: +84 (4) 36419720 - Fax: +84 (4) 36419719

Email: daotaoesc@gmail.com

Website: http://www.daotaonghiepvu.edu.vn - http://www.enterscvietnam.com


THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LỚP SƠ CẤP QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP CÓ CẤP ĐIỆN ÁP TỪ 220 KV TRỞ LÊN

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO LỚP HỌC VẠN HÀNH SỮA CHỮA ĐƯỜNG DÂY:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Vận dụng các kiến thức về kỹ thuật an toàn - vệ sinh công nghiệp, kỹ thuật lưới điện, nhà máy điện và trạm biến áp, bảo vệ rơ le để quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 220 KV trở lên;

+ Vận dụng các kiến thức về cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, các chế độ làm việc, thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị điện để quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 220 KV trở lên;

+ Vận dụng kiến thức về tổ chức sản xuất, kỹ thuật lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện, phương pháp sử dụng các phương tiện, dụng cụ đồ nghề và vật tư kỹ thuật để xây dựng phương án và tổ chức sửa chữa các công trình thuộc lưới điện có cấp điện áp từ 220 KV trở lên;

+ Phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp để xử lý các trạng thái làm việc không bình thường và sự cố các thiết bị điện trong trạm biến áp và đường dây có cấp điện áp từ 220 KV trở lên;

+ Biết quy trình quản lý, vận hành đường dây và các thiết bị điện trong trạm biến áp có cấp điện áp đến 220 KV trở lên;

+ Biết thực hiện các biện pháp an toàn lao động, an toàn điện và vệ sinh công nghiệp bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ;

+ Biết vận dụng kiến thức tin học và ngoại ngữ để quản lý vận hành hệ thống thông tin liên lạc và hệ thống biên bản thí nghiệm, hồ sơ thiết bị;

- Kỹ năng:

+ Kiểm tra, phát hiện và sửa chữa được các phần tử hư hỏng trên đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 220 KV trở lên, đảm bảo lưới truyền tải điện vận hành an toàn, liên tục, đúng quy trình, quy phạm, kinh tế và đảm bảo chất lượng điện năng;

+ Đọc được các bảng vẽ, sơ đồ nối điện trạm biến áp, giải thích được các ký hiệu, chức năng, nhiệm vụ của từng phần tử;

+  Nghiệm thu các phần tử, công trình lưới điện xây dựng mới và sau khi sửa chữa để đưa vào vận hành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước;

+ Thực hiện được nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống truyền tải an toàn và liên tục; 

+ Biết lập kế hoạch, tiến độ để tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa đường dây truyền tải điện có cấp điện áp từ 220 KV trở lên;

+ Kiểm tra, phát hiện và kịp thời xử lý các vi phạm khoảng cách an toàn   công trình lưới điện; tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện;

+ Sử dụng được các máy móc, trang thiết bị dụng cụ để: kiểm tra, đo đạc; sửa chữa, thay thế các phần tử hư hỏng, xử lý sự cố trên đường dây và trong trạm biến áp có cấp điện áp từ 220 KV trở lên;

+ Vận hành, sửa chữa thiết bị phòng chống cháy nổ;

+ Quản lý, vận hành hệ thống thông tin liên lạc phục vụ cho công tác vận hành đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 220 KV trở lên;

+ Quản lý có hệ thống các biên bản thí nghiệm, hồ sơ các thiết bị của đường dây và trạm biến áp;

+ Quyết định về kỹ thuật trong phạm vi có giới hạn chuyên môn đã được đào tạo, có khả năng phân tích đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các tình trạng không bình thường trên đường dây;

+ Ứng dụng các kỹ thuật, thành tựu của khoa học công nghệ vào thực tế sản xuất;

+ Làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm, có khả năng phối hợp với những người trong tổ, đội lao động;

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ thấp hơn.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước;

+ Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành Điện Việt Nam;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Yêu nghề, có kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;

+ Luôn có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc;

+ Có tinh thần trách nhiệm và tính độc lập, chịu trách nhiệm các nhân.

- Thể chất và quốc phòng

+ Đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;

+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất;

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm:         

Sau khi tốt nghiệp sinh viên làm việc tại:

+ Các Công ty truyền tải điện;

+ Các Công ty xây lắp điện;

+ Các Nhà máy điện.

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Vẽ kỹ thuật

6

Khí cụ điện

2

Cơ kỹ thuật

7

Máy điện

3

Vật liệu điện

8

Kỹ thuật điện tử

4

Kỹ thuật điện

9

Gia công cơ khí

5

Đo lường điện

10

Điện cơ bản

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Kỹ thuật lưới điện

9

Ổn định của hệ thống điện

2

Kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp

10

Quy trình điều độ hệ thống điện

3

Ngắn mạch trong hệ thống điện

11

Lắp đặt điện

4

Bảo vệ rơ le

12

Đo các đại lượng điện

5

Tự động hóa

13

Thực tập nhận thức đường dây và trạm biến áp 220 KV

6

Phần điện trong trạm biến áp

14

Quản lý, vận hành, sửa chữa đường dây tải điện có cấp điện áp từ 220 KV trở lên

7

Tổ chức sản xuất

15

Quản lý, vận hành, sửa chữa trạm biến áp có cấp điện áp từ 220 KV trở lên

8

Bảo vệ quá điện áp

16

Thực tập sản xuất

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Hệ thống thông tin

7

Lắp đặt đường dây tải điện trên không có cấp điện áp từ 220 KV trở lên

2

Kinh doanh điện năng

8

Tiếng Anh chuyên ngành điện

3

Cơ khí đường dây

9

Lắp đặt thiết bị cho trạm biến áp có cấp điện áp từ 220 KV trở lên

4

Tin học ứng dụng

10

Sửa chữa nóng đường dây trên không

5

Vận hành thiết bị đo

11

Bảo dưỡng, sửa chữa trạm biến áp 220 KV

6

Vận hành hệ thống điện

 

 

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ESC

TRỤ SỞ CHÍNH

ĐC: 12 Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: (04) 36419720 - Fax: (04) 36419719

Hotline: 0915.500.911

Yahoo: daotaoesc

Skype: daotaoesc

Email: daotaoesc@gmail.com

TRUNG TÂM: MIỀN BẮC

ĐC: 220 Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0915.510.911

Yahoo: phongdaotaomienbac

Skype: phongdaotaomienbac

Email: phongdaotaomienbac@gmail.com

 

TRUNG TÂM: MIỀN TRUNG

ĐC: 41 Lê Duẩn, Hải Châu, Đà Nẵng

Hotline: 0915.646.291

Yahoo: phongdaotaomientrung

Skype: phongdaotaomientrung

Email: phongdaotaotaomientrung@gmail.com

TRUNG TÂM: MIỀN NAM

ĐC:10 Đường 3/2, P12, Q10, Hồ Chí Minh

Hotline0914.810.886

Yahoo: phongdaotaomiennam

Skype: phongdaotaomiennam

Email: phongdaotaomiennam@gmail.com

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen