Đào tạo sơ cấp nghề

Khai giảng lớp học sơ cấp nghề kiểm tra và phân tích hóa chất

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO LỚP HỌC KIỂM TRA PHÂN TÍCH HÓA CHẤT

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

Kiến thức: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng:

+ Trình bày đúng các kiến thức cơ bản và cơ sở của môn học đã được trang bị phù hợp với trình độ;

+ Biết cách thiết lập công thức tính toán các kết quả phân tích;

+ Hiểu đúng các phương pháp xử lý và điều chỉnh quy trình phân tích để phù hợp với điều kiện thực tế phòng thí nghiệm;

+ Nhận thức và thiết lập các phương pháp bảo vệ, cải thiện môi trường trong và xung quanh phòng thí nghiệm;

+ Biết cách xử lý các sự cố về an toàn trong phòng thí nghiệm;

+ Nhận thức được các sai số liên quan đến kết quả phân tích;

Kỹ năng: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng thực hiện các nhóm công việc:

+ Thực hiện thành thạo các công việc của trình độ trung cấp nghề;

+ Xây dựng được phương án dự trù dụng cụ và hóa chất cho phòng thí nghiệm;

+ Xây dựng được phương án cho một phòng thí nghiệm phân tích hoàn chỉnh, hiện đại để có thể đáp ứng yêu cầu phân tích của một phòng thí nghiệm trong nhà máy công nghiệp;

+ Có khả năng tổng hợp số liệu và đánh giá kết quả phân tích;

+ Xây dựng và điều chỉnh được quy trình phân tích để phù hợp với điều kiện thực tế phòng thí nghiệm;

+ Có khả năng cập nhật và ứng dụng được những quy trình phân tích mới;

+ Thực hiện được phương án bảo vệ, cải thiện được môi trường trong và xung quanh phòng thí nghiệm;

+ Xử lý được các sự cố về an toàn trong phòng thí nghiệm;

+ Hướng dẫn được những người có trình độ trung cấp nghề;

+ Có kỹ năng tra cứu thông tin và sử dụng thành thạo các phần mềm hóa học để tham gia các dự án nghiên cứu như là một kỹ thuật viên, tự học tập nâng cao trình độ qua sách vở và internet.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác- Lê nin, Hiến pháp, Pháp luật và Luật lao động. Nắm vững quyền và nghĩa vụ của nguời công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, định hướng phát triển của ngành phân tích hóa chất Việt Nam, giữ gìn và phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và của người phân tích hóa chất nói riêng;

+ Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, sáng tạo ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, giải quyết các tình huống kỹ thuật phức tạp trong thực tế;

+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp nhằm tạo điều kiện sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

Thể chất, quốc phòng

+ Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, có thói quen rèn luyện thân thể, đạt tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định nghề đào tạo;

+ Có những kiến thức, kĩ năng cơ bản cần thiết theo chương trình giáo dục quốc phòng; Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm

- Sau khi học xong chương trình này người học có cơ hội làm việc trong phòng thí nghiệm của các viện nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trong các trường đại học cao đẳng, các phòng thí nghiệm của các nhà máy sản xuất thuộc các lĩnh vực sau: phân bón, xi măng, hóa chất cơ bản, chấr tẩy rửa. Ngoài ra người học có thể làm việc trong các phòng thí nghiệm thuộc các trung tâm dịch vụ phân tích;

- Có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

 

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục Quốc phòng  - An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

5

Hóa lý

2

Kỹ thuật phòng thí nghiệm

6

Anh văn chuyên ngành

3

Hóa vô cơ

7

Hóa kỹ thuật đại cương

4

Hóa hữu cơ

 

 

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Cơ sở lý thuyết hóa phân tích

8

Phương pháp lấy mẫu và xử lý mẫu

2

Phân tích định lượng

9

Phân tích hóa chất công nghiệp cơ bản

3

Phân tích trắc quang

10

Phân tích phân bón hóa học

4

Phân tích điện hóa

11

Phân tích xi măng

5

Phân tích sắc ký

12

Phân tích chất tẩy rửa

6

Xử lý số liệu thực nghiệm

13

Đồ án chuyên ngành

7

Kiểm tra chất lượng sản phẩm

14

Thực tập tốt nghiệp

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Quản trị doanh nghiệp

7

Kiểm nghiệm lương thực thực phẩm

2

Thuốc thử hữu cơ trong hóa phân tích

8

Quản lý chất lượng phòng thí nghiệm

3

Chiết bằng dung môi

9

Kiến thức nâng cao

4

Độc chất học

10

Phân tích nước thải công nghiệp

5

Hóa học môi trường

11

Phân tích đồ hộp

6

Các phương pháp phân tích dựa trên phổ nguyên tử

12

Tin học ứng dụng trong hóa học

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen