Đào tạo sơ cấp nghề

Khai giảng khóa học vận hành nhà máy nhiệt điện ( Ngưng Hơi )

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO KHÓA HỌC VẬN HÀNH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Trình bày và giải thích được nguyên lý điều khiển, các thông số kỹ thuật, chế độ vận hành của các thiết bị  trong  nhà máy nhiệt điện như: lò hơi, tua bin hơi, các thiết bị hệ thống nhiên liệu, các thiết bị xử lý nước, các thiết bị phụ lò hơi, các thiết bị điện, các thiết bị đo lường điều khiển;

+ Trình bày và phân tích được các hư hỏng thường gặp của các thiết bị vận hành trong nhà máy nhiệt điện;

+  Phân tích, đánh giá và đưa ra được giải pháp xử lý các sự cố, tình huống thường gặp trong quá trình vận hành nhà máy nhiệt điện ( ngưng hơi);

+ Đánh giá sự ảnh hưởng của các hư hỏng và các sự cố thường gặp của các thiết bị trong nhà máy nhiệt điện đến quá trình vận hành nhà máy;

+ Ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tiễn của nghề;

+ Nêu được các cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh và có đủ vốn từ để đọc được tài liệu chuyên ngành nâng cao bằng tiếng Anh.

+ Ứng dụng được tin học trong công tác văn phòng và vào hoạt động nghề.

- Kỹ năng:

+ Vận hành thành thạo thiết bị trong nhà máy nhiệt điện (ngưng hơi);

+ Xử lý được tình trạng hoạt động không bình thường và sự cố đúng quy trình, đảm bảo an toàn;

+ Thực hiện được việc điều chỉnh các thông số kỹ thuật đảm bảo chế độ vận hành nhà máy nhiệt điện ( ngưng hơi);

+ Tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế sản xuất,  vận hành;

+ Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện;

+ Đọc và  hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành Nhiệt điện bằng tiếng Anh;

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, các ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành và quản lý, tổ chức sản xuất.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức :

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước;

+ Trình bày và giải thích được quyền lợi và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định  hướng phát triển của ngành Điện Việt Nam;

+ Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ   nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm  việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Yêu nghề, có kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc.

+ Luôn có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;

+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất;

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng làm việc tại các nhà máy nhiệt điện ở các vị trí:

- Vận hành hệ thống cung cấp nhiên liệu

- Trực chính điện

- Trưởng kíp điện

-  Lò trưởng

- Máy trưởng

- Trưởng kíp lò máy.

 
DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

CÁC MÔN HỌC CHUNG

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Toán ứng dụng

8

Điện tử công nghiệp

2

Vẽ kỹ thuật

9

Đo lường thông số kỹ thuật

3

Cơ kỹ thuật

10

Máy điện

4

Điện kỹ thuật

11

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

5

Nhiệt kỹ thuật

12

Thủy lực và máy thủy khí

6

Lý thuyết điều khiển tự động

13

Nguyên lý và chi tiết máy

7

Vật liệu kỹ thuật

14

Thực tập Điện cơ bản

Các môn học chuyên môn nghề

1

Nhà máy nhiệt điện

8

Bảo vệ rơ le trong nhà máy nhiệt điện

2

Lò hơi

9

Hóa học và xử lý môi trường

3

Hệ thống thiết bị phụ lò hơi

10

Vận hành thiết bị phụ

4

Tua bin hơi

11

Vận hành lò hơi

5

Hệ thống thiết bị phụ tua bin hơi

12

Vận hành tua bin hơi

6

Phần điện nhà máy điện và trạm biến áp 1

13

Thực tập tốt nghiệp

7

Phần điện nhà máy điện và trạm biến áp 2

 

 

CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ TỰ CHỌN

1

Thực tập vận hành nhà máy nhiệt điện trên thiết bị mô phỏng 1

7

Kỹ thuật điện cao áp

2

Thực tập vận hành nhà máy nhiệt điện trên thiết bị mô phỏng 2

8

Kinh doanh điện năng

3

Vận hành điện

9

Khí cụ điện

4

Tiếng Anh chuyên ngành

10

Nguội cơ bản

5

Tổ chức sản xuất

11

Hàn cơ bản

6

Tin học ứng dụng

 

 

 
cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen