• Khóa học thương mại điện tử

   Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam thông báo tổ chức khóa học Thương mại điện tử, và cấp chứng chỉ thương mại điện tử uy tín trên toàn quốc

  • Chứng chỉ kế toán trưởng

   khoá học kế toán trưởng của Viện ESC Việt Nam, học viên được đào tạo đầy đủ thời lượng kiến thức như theo quy định của Bộ Tài chính, khóa học tế toán trưởng của viện ESC Việt Nam

  • Khai giảng lớp học nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và nâng cao

   Viện Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chức năng tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu và cấp chứng chỉ đấu thầu của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản...

  • Khai giảng lớp học bất động sản

   Nghiệp vụ bất động sản, Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao việc bổ sung những kỹ năng cần thiết cho đội ngũ kinh doanh bất động sản, quản lý điều hành bất động sản, ESC Việt Nam khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bất động sản và cấp các chứng chỉ kinh doanh bất động sản như: Môi giới bất động sản, định giá bất động sản, quản lý sàn giao dịch bất động sản.

  • Học tiếng anh ở đâu tốt nhất

   Học tiếng anh ở đâu tốt nhất, Nhằm đáp ứng nhu cầu của mọi học viên, Viện ESC Việt Nam với các khóa đào tạo cho mọi lứa tuổi như 

  • Học kế toán ở đâu tốt nhất

   Học kế toán ở đâu tốt nhất Hà Nội? Học kế toán ở đâu được thực hành thực tế? Hãy đến với Viện ESC Việt Nam bạn sẽ có câu trả lời ...

  • Lớp học kế toán trưởng doanh nghiệp

   Khóa học kế toán trưởng của Viện ESC Việt Nam sẽ trang bị cho các bạn những kiến vững vàng đáp ứng được nhu cầu cảu các doanh nghiệp hiện nay.  

  • Khóa học kế toán trên Excel

   Khóa học kế toán trên Excel, thực hành thực tế tại Công ty Tư vấn Quản lý Hà Nội là khóa học thực hành kế toán Excel nâng cao tốt nhất dành cho các bạn muốn học làm kế toán trên Excel