• Lớp học môi giới bất động sản

   Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam tổ chức nghiệp vụ môi giới bất động sản, lớp học môi giới bất động sản, chứng chỉ môi giới bất động sản

  • Khóa đào tạo CFO - giám đốc tài chính

   Lớp học giám đốc tài chính, CFO là một trong những trụ cột của doanh nghiệp, là người giữ cho nguồn tiền của doanh nghiệp lưu thông một cách hiệu quả nhất

  • Khóa đào tạo CMO - giám đốc MARKETING

   Lớp họcgiám đốc marketing, Hiểu được xu hướng phát triển của Marketing hiện đại, vai trò quan trọng của marketing đối với sự tồn tại của doanh nghiệp nói chung và sự ảnh hưởng của một CMO

  • Lớp học CCO - giám đốc kinh doanh

   Lớp học giám đốc kinh doanh, CCO là người điều phối toàn bộ guồng máy liên quan đến khách hàng và hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty theo chiến lược kinh doanh của công ty 

  • Khóa đào tạo CEO chuyên nghiệp

   Khóa học giám đốc điều hành, lớp học CEO chuyên nghiệp, CEO - Giám đốc điều hành là người có tầm ảnh hưởng trực diện nhất đối với guồng máy hoạt động của doanh nghiệp

  • Khóa học đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình

   Với mục đích bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư, viện đào tạo ESC Việt Nam khải giảng khóa học đánh giá dự án đầu tư, triển khai các lớp học đánh giá dự án đầu tư chuyên nghiệp và cấp chứng chỉ đánh giá dự án đầu tư.

  • Chứng chỉ văn thư lưu trữ - hành chính văn phòng

   Chứng chỉ lớp học văn thư lưu trữ, Khóa học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, những quy định mới của Đảng, Nhà nước về các kỹ năng soạn thảo văn bản, hành chính, văn phòng, văn thư, lưu trữ.