• Tư vấn giám sát

    Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình là gì?. Công tác này có vai trò quan trọng như thế nào đến toàn bộ công trình xây dựng?. Và để trở thành 1 kỹ sư giám sát thi công xây dựng cần có những yêu cầu và chuẩn mực gì?.

  • Nghiệp vụ trong công tác giám sát hệ thống kỹ thuật

    Việc giám sát đảm bảo chất lượng hệ thống kỹ thuật với mục đính chính là hạn chế tối đa những sai sót trong thiết kế, thi công lắp đặt, làm tăng hiệu quả kinh tế khi khi đầu tư xây dựng và khai thác công trình.

  • Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

    Điều 59 LĐT quy định việc giám sát thực hiện hợp đồng được thực hiện theo quy định sau: