Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình và cấp chứng chỉ hành nghề

Giám sát, nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng xây dựng

1. Giám sát thực hiện hợp đồng:


Điều 59 LĐT quy định việc giám sát thực hiện hợp đồng được thực hiện theo quy định sau:

 

 1. 1.Chủ đầu tư chịu trách nhiệm giám sát nhà thầu trong việc thực hiện hợp đồng;
 2. 2.Cá nhân được giao nhiệm vụ giám sát thực hiện hợp đồng phải bảo đảm công tâm, trung thực, khách quan, có đủ năng lực, kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ của mình;
 3. 3.Nhà thầu tư vấn giám sát thi công thiếu trách nhiệm hoặc thông đồng với nhà thầu xây dựng xác nhận sai khối lượng, chất lượng công trình thì nhà thầu tư vấn và nhà thầu xây dựng phải bồi thường thiệt hại và bị xử lý theo quy định tại Điều 75 của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan;
 4. 4.Cộng đồng dân cư tham gia giám sát hoạt động đấu thầu theo quy định của Chính phủ.

-> lớp học bất động sản và chứng chỉ bất động sản

2. Nghiệm thu hợp đồng:


Điều 59 LĐT quy định việc nghiệm thu hợp đồng được thực hiện theo quy định sau:

 

 1. 1.Việc nghiệm thu từng phần hay toàn bộ hợp đồng phải được tiến hành phù hợp với nội dung hợp đồng đã ký kết;
 2. 2.Cá nhân tham gia vào quá trình nghiệm thu phải bảo đảm công tâm, trung thực, khách quan, có đủ năng lực, kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
 3. -> Lớp học sơ cấp nghề và  tư vấn chứng chỉ hành nghề

 

Cá nhân được giao nhiệm vụ nghiệm thu phải:

 

 • - Công tâm, trung thực, khách quan.
 • - Có đủ năng lực, kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn.
 • - Phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật.

 

3. Thanh lý hợp đồng:

 

 • - Điều 59 LĐT quy định việc thanh lý hợp đồng được thực hiện xong trong thời hạn bốn mươi lăm ngày kể từ khi chủ đầu tư và nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng.
 • - Trường hợp gói thầu thật sự phức tạp thì được phép kéo dài thời hạn thanh lý hợp đồng nhưng không quá chín mươi ngày.

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen