Lớp học kỹ năng hành chính uy tín trên toàn quốc

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ESC VIỆT NAM TỔ CHỨC LỚP HỌC KỸ NĂNG HÀNH CHÍNH VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG HÀNH CHÍNH

 

 
 
1. Lớp học Pháp luật kinh doanh dành cho nhà quản lý doanh nghiệp:
Thời lượng: 2,5 tháng
Học phí: 5.000.000 đ/khóa/HV 
Nội dung:
 
-          Pháp luật về doanh nghiệp, thương mại và đầu tư: các loại hình DN, các cơ cấu tổ chức, quản lý DN, quyền và nghĩa vụ, các hoạt động thương mại, các hình thức đầu tư …;
-          Hợp đồng trong hoạt động KD, TM và phòng ngừa rủi ro;
-          Quy hoạch đô thị, vấn đề sử dụng đất và bảo vệ môi trường trong hoạt động SX, KD của doanh nghiệp;
-          Thuế (VAT, thuế TNDN, thuế tài nguyên …) và các thủ tục về thuế liên quan đến DN;
-          Pháp luật lao động trong hoạt động quản lý nhân sự tại DN;
-          Xác lập, khai thác và bảo vệ tài sản trí tuệ của DN;
-          Tội phạm trong kinh doanh – những vấn đề DN cần lưu ý;
-          Khiếu nại, tố cáo trong hoạt động KD;
-          Các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động KD, TM.
 
 
2. Pháp luật về sở hữu trí tuệ dành cho doanh nghiệp:
Thời lượng: 2,5 tháng
Học phí: 5.000.000 đ/khóa/HV
Nội dung:
 
-          Hệ thống văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ;
-         Nhận diện các tài sản trí tuệ của doanh nghiệp: Quyền tác giả đối với các tác phẩm; Quyền liên quan đến quyền tác giả đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa; Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh; Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh; Quyền đối với giống cây trồng mới;
-          Cách thức để doanh nghiệp có thể nhận biết hoặc tạo lập các tài sản SHTT;
-          Điều kiện bảo hộ đối với các tài sản SHTT; Cách thức xác lập các quyền; Cách thức để có thể đạt được sự bảo hộ một cách hiệu quả nhất;
-          Các hình thức khai thác, chuyển giao quyền; Các biện pháp bảo vệ, ưu điểm và hạn chế của từng biện pháp;
 
3. Soạn thảo hợp đồng, ngăn ngừa rủi ro và các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ HĐ:
Thời lượng: 08 buổi
Học phí: 1.500.000 đ/khóa/HV
Nội dung:
 
-          Các loại hợp đồng trong hoạt động KD; Kỹ năng soạn thảo các HĐ, phòng ngừa các rủi ro phát sinh từ HĐ;
-          Các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ HĐ và hoạt động KD, ưu điểm và hạn chế; Những vấn đề cần lưu ý.
 
4. Pháp luật lao động dành cho nhà quản lý nhân sự:
Thời lượng: 08 buổi
Học phí: 1.500.000 đ/khóa/HV
Nội dung:
 
-          Những nội dung cơ bản của pháp luật lao động:
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Tiền lương; Chế độ đối với người lao động trong các trường hợp đặc biệt (như lao động nữ; lao động chưa thành niên; lao động cao tuổi; lao động có trình độ, tay nghề kỹ thuật cao; lao động trong các ngành nghề nguy hiểm, độc hại …); Bảo hiểm xã hội; Kỷ luật lao động;Thủ tục, trình tự giải quyết tranh chấp lao động; Vai trò của tổ chức Công đoàn;
-          Thoả thuận, ký kết hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động.
 
 
5. Pháp luật doanh nghiệp, thương mại, và đầu tư:
Thời lượng: 1 tháng
Học phí: 650.000 đ/khóa/HV 
Nội dung:
 
-          Pháp luật doanh nghiệp:
Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh;
Cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, nhóm công ty;
Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; Chuyển đổi công ty …
-          Pháp luật thương mại:
Thương nhân;
Hoạt động mua bán hàng hóa trong nước, mua bán hàng hóa quốc tế; Hoạt động cung ứng dịch vụ thương mại; Hoạt động xúc tiến thương mại; Hoạt động trung gian thương mại...
Các chế tài trong thương mại và giải quyết tranh chấp trong thương mại;
-          Pháp luật về đầu tư:
Nhà đầu tư, quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; Các hình thức đầu tư (đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp);
Chính sách, thủ tục đầu tư; Các chế độ ưu đãi, hỗ trợ và khuyến khích đầu tư;
 
6. Pháp luật trong hoạt động ngân hàng:
Thời lượng: 1 tháng
Học phí: 650.000 đ/khóa/HV
Nội dung:
 
-        Cơ cấu tổ chức, hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân;
-         Các loại hợp đồng trong hoạt động của ngân hàng: Hợp đồng vay; hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất; hợp đồng uỷ quyền …
-          Giao dịch bảo đảm trong hoạt động ngân hàng (thế chấp tài sản, bảo lãnh ...);
-          Pháp luật về đất đai, nhà ở liên quan đến hoạt động của ngân hàng: Định giá đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; thế chấp nhà ở;
-          Các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động KD ngân hàng; Những lưu ý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngân hàng, TCTD khác.
 
 
7. Quản trị doanh nghiệp và kiến thức pháp luật dành cho nhà quản lý:
Thời lượng: 05 tháng
Học phí: 10.000.000 đ/khóa/HV 
Nội dung:
 
-          Quản trị doanh nghiệp hiện đại: 
Xây dựng mục tiêu và hoạch định chiến lược kinh doanh; 
Xây dựng và quản lý đội ngũ nhân sự; 
Xây dựng, thực hiện và quản lý dự án; 
Vốn đầu tư, nhận diện, sử dụng và quản lý vốn; 
Marketing và thương hiệu DN; 
Nhận diện và phòng ngừa rủi ro trong KD;
-          Pháp luật trong quản trị doanh nghiệp: 
Pháp luật doanh nghiệp, thương mại & đầu tư; 
Pháp luật lao động trong quản lý nhân sự tại DN; 
Các loại hợp đồng trong KD; Phòng ngừa các rủi ro phát sinh từ HĐ; 
Các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ HĐ và hoạt động KD; 
Xác lập, khai thác và bảo vệ tài sản trí tuệ của DN;
 
 
8. Quản trị hành chính văn phòng và nghiệp vụ thư ký chuyên nghiệp:
Thời lượng: 2 tháng
Học phí: 1.300.000 đ/khóa/HV
Nội dung:
 
-          Cơ cấu tổ chức, các bộ phận trong văn phòng, nhân sự trong văn phòng: thư ký, chánh, phó văn phòng và các nhân viên văn phòng;
-          Tổng hợp, xử lý và cung cấp thông tin cho lãnh đạo;
-          Hoạch định, tổ chức các cuộc họp, hội nghị, các chuyến đi công tác cho lãnh đạo;
-          Tổ chức công tác lễ tân, đón tiếp khách tại cơ quan, doanh nghiệp hoặc qua điện thoại;
-         Công tác văn thư: quản lý văn bản đến, văn bản đi, văn bản nội bộ, văn bản mật; quản lý và sử dụng con dấu; lập hồ sơ;
-          Kỹ năng soạn thảo các loại văn bản hành chính: nghị quyết, quyết định, công văn, báo cáo, biên bản ...;
-          Công tác lưu trữ: phân loại tài liệu, xác định giá trị tài liệu, bổ sung tài liệu, thống kê tài liệu, chỉnh lý tài liệu, bảo quản tài liệu;
 
 
cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen