Danh sách khóa học kế toán trưởng, tin học văn phòng

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ESC VIỆT NAM TỔ CHỨC LỚP HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ TIN HỌC VĂN PHÒNG, CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC VĂN PHÒNG

 

 

Danh sách khóa học Kế ToánTin Học Văn Phòng

KHÓA HỌC TIN HỌC VĂN PHÒNG

- Giảm 10% học phí cho các khoá học. 
- Giảm ngay 10% cho nhóm đăng ký 03 người trở lên. (Nhóm 02 người cũng được giảm thêm 05%)
- Giảm thêm 05% cho sinh viên (có thẻ sinh viên hoặc bằng tốt nghiệp)

 

STT

TÊN KHOÁ ĐÀO TẠO

HỌC PHÍ

SỐ BUỔI HỌC

1

Tin học văn phòng

(Word+Excel)
(đã bao gồm giáo trình)

 1.190.000đ   Giá gốc
1.080.000đ (-10%  Cá nhân)
960.000đ (-20%  Nhóm 3 người)
890.000đ (-25%  Nhóm 3 người + sinh viên)

không giới hạn số buổi

2

Khóa học Word
(đã bao gồm giáo trình)

660.000đ   Giá gốc
594.000đ (-10%  Cá nhân)
528.000đ (-20%  Nhóm 3 người)
495.000đ (-25%  Nhóm 3 người + sinh viên)

không giới hạn số buổi

3

Khóa học Excel

(đã bao gồm giáo trình)

660.000đ   Giá gốc
594.000đ (-10%  Cá nhân)
528.000đ (-20%  Nhóm 3 người)
495.000đ (-25%  Nhóm 3 người + sinh viên)

không giới hạn số buổi

 4

Khóa tin học dành cho kế toán

(đã bao gồm giáo trình)

880.000đ   Giá gốc
790.000đ (-10%  Cá nhân)
704.000đ (-20%  Nhóm 3 người)  
660.000đ (-25%  Nhóm 3 người + sinh viên)

không giới hạn số buổi

5

Khóa tin học Excel nâng cao

(đã bao gồm giáo trình)

880.000đ   Giá gốc
790.000đ (-10%  Cá nhân)
704.000đ (-20%  Nhóm 3 người)  
660.000đ (-25%  Nhóm 3 người + sinh viên)

không giới hạn số buổi

6

Khóa học Powerpoint
(đã bao gồm giáo trình)

450.000đ   Giá gốc
405.000đ (-10%  Cá nhân)
360.000đ (-20%  Nhóm 3 người)
338.000đ (-25%  Nhóm 3 người + sinh viên)

không giới hạn số buổi

7

Tin học cơ sở và hệ điều hành

(đã bao gồm giáo trình)

450.000đ   Giá gốc
405.000đ (-10%  Cá nhân)
360.000đ (-20%  Nhóm 3 người)
338.000đ (-25%  Nhóm 3 người + sinh viên)

không giới hạn số buổi

8

Tin học văn phòng (Word + Excel + Powerpoint)
(đã bao gồm giáo trình)

1.550.000đ  Giá gốc
1.395.000đ  (-10%  Cá nhân)
1.240.000đ  (-20%  Nhóm 3 người)
1.160.000đ (-25%  Nhóm 3 người + sinh viên)

không giới hạn số buổi

KHÓA HỌC KẾ TOÁN

Giảm 10% học phí cho các khoá học.
- Giảm ngay 10% cho nhóm đăng ký 03 người trở lên. (Nhóm 02 người cũng được giảm thêm 05%)
- Giảm thêm 05% cho sinh viên ( có thẻ sinh viên hoặc bằng tốt nghiệp)

- Giảm tiếp   05% cho học viên dùng laptop cá nhân

 


T

T

TÊN KHOÁ ĐÀO TẠO

HỌC PHÍ

THỜI GIAN KẾT THÚC KHÓA HỌC 

HỌC TRÊN CHỨNG TỪ CỦA CÔNG TY

Đã có kiến thức kế toán

Chưa có kiến thức kế toán

1

 

Thực hành kế toán tổng hợp  DNThương Mại – Dịch Vụ 

(học trên Excel)

1.700.000đ   Giá gốc
1.445.000đ  Cá nhân+laptop
1.125.000đ  Nhóm 3+laptop
1.190.000đ  Nhóm 3+laptop+sinh viên

2.200.000đ   Giá gốc
1.870.000đ  Cá nhân+laptop
1.650.000đ  Nhóm 3+laptop
1.540.000đ  Nhóm 3 + laptop + sinh viên

không giới hạn số buổi

Lịch học linh động

 

2

 

Thực hành kế toán tổng hợp  doanh nghiệp Sản Xuất 
(học trên Excel)

1.900.000đ   Giá gốc
1.615.000đ  Cá nhân+laptop
1.425.000đ  Nhóm 3+laptop
1.330.000đ  Nhóm 3 + laptop + sinh viên

2.500.000đ   Giá gốc
2.125.000đ  Cá nhân+laptop
1.875.000đ  Nhóm 3+laptop
1.750.000đ  Nhóm 3 + laptop + sinh viên

không giới hạn số buổi

Lịch học linh động

 

3

Thực hành kế toán tổng hợp doanh nghiệp Xây Lắp 
(học trên Excel)

1.900.000đ   Giá gốc
1.615.000đ  Cá nhân+laptop
1.425.000đ  Nhóm 3+laptop
1.330.000đ  Nhóm 3 + laptop + sinh viên 

2.500.000đ   Giá gốc
2.125.000đ  Cá nhân+laptop
1.875.000đ  Nhóm 3+laptop
1.750.000đ  Nhóm 3 + laptop + sinh viên

không giới hạn số buổi

Lịch học linh động

4

Thực hành kế toán tổng hợp  doanh nghiệp Xuất Nhập Khẩu 
(học trên Execl)

1.900.000đ   Giá gốc
1.615.000đ  Cá nhân+laptop
1.425.000đ  Nhóm 3+laptop
1.330.000đ  Nhóm 3 + laptop + sinh viên

2.500.000đ   Giá gốc
2.125.000đ  Cá nhân+laptop
1.875.000đ  Nhóm 3+laptop
1.750.000đ  Nhóm 3 + laptop + sinh viên

không giới hạn số buổi

Lịch học linh động

5

Thực hành kế toán tổng hợp  DN Thương Mại – Dịch Vụ 

(học trên Excel và 01 phần mềm)

2.500.000đ   Giá gốc
2.125.000đ  Cá nhân+laptop
1.875.000đ  Nhóm 3+laptop
1.750.000đ  Nhóm 3 + laptop + sinh viên


2.900.000đ   Giá gốc
2.465.000đ  Cá nhân+laptop
2.175.000đ  Nhóm 3+laptop
2.030.000đ  Nhóm 3 + laptop + sinh viên

 

không giới hạn số buổi

Lịch học linh động

6

Thực hành kế toán tổng hợp  DN Sản Xuất hoặc Xây Lắp hayXuất Nhập Khẩu 

(học trên Excel và 01 phần mềm)


2.800.000đ   Giá gốc
2.380.000đ  Cá nhân+laptop
2.100.000đ  Nhóm 3+laptop
1.960.000đ  Nhóm 3 + laptop + sinh viên

 


3.300.000đ   Giá gốc
2.805.000đ  Cá nhân+laptop
2.475.000đ  Nhóm 3+laptop
2.310.000đ  Nhóm 3 + laptop + sinh viên

 

không giới hạn số buổi

Lịch học linh động

 

7

Khoá kế toán tổng hợp từ A-Z các loại hình DN ( TMDV, SX, XL/ XNK)

4 loại hình DN học trên excelhoặc 3/4 loại hình DN học trên excel + 1 loại hình DN trên PM )

5.500.000đ   Giá gốc
4.675.000đ  Cá nhân + laptop
4.125.000đ  Nhóm 3 + laptop
3.850.000đ  Nhóm 3 + laptop + sinh viên

5.800.000đ   Giá gốc
4.930.000đ  Cá nhân + laptop
4.350.000đ  Nhóm 3 + laptop
4.060.000đ  Nhóm 3 + laptop + sinh viên

không giới hạn số buổi

Lịch học linh động

8

 

Thực tập kế toán trong doanh nghiệp Thương Mại

(3 tháng chứng từ học trên excel )

1.200.000đ   Giá gốc
1.020.000đ  Cá nhân + laptop
900.000đ  Nhóm 3 + laptop

không giới hạn số buổi

Lịch học linh động

9

Thực tập kế toán doanh nghiệpSX, XL hoặc XNK

(3 tháng chứng từ học trên excel )

1.340.000đ   Giá gốc
1.139.000đ  Cá nhân + laptop
1.005.000đ  Nhóm 3 + laptop

không giới hạn số buổi

Lịch học linh động

10

 

Kế toán hành chính sự nghiệp

 

 

 

4.500.000đ   Giá gốc
3.825.000đ  Cá nhân + laptop
3.375.000đ  Nhóm 3 + laptop
3.150.000đ  Nhóm 3 + laptop + sinh viên

không giới hạn số buổi

Lịch học linh động

11

Nguyên lý kế toán

1.100.000đ   Giá gốc
935.000đ  Cá nhân + laptop
825.000đ  Nhóm 3 + laptop
770.000đ  Nhóm 3 + laptop + sinh viên

không giới hạn số buổi

Lịch học linh động

12

Kiểm tra sai sót và điều chỉnh báo cáo các năm cũ

 

2.200.000đ   Giá gốc
1.870.000đ  Cá nhân+laptop
1.650.000đ  Nhóm 3 + laptop
1.540.000đ  Nhóm 3 + laptop + sinh viên

không giới hạn số buổi

Lịch học linh động

 

13

Thực hành kế toán  trên phần mềm Fast hoặc Misa

(3 tháng chứng từ TMDV )


900.000đ   Giá gốc
765.000đ  Cá nhân+laptop
675.000đ  Nhóm 3 + laptop
630.000đ  Nhóm 3 + lap + sinh viên

 

không giới hạn số buổi

Lịch học linh động

14

Thực hành kế toán trên phần mềm Fast hoặc Misa

(trên 3 tháng chứng từ SXhoặc XL hay XNK)


1.100.000đ   Giá gốc
935.000đ  Cá nhân + laptop
825.000đ  Nhóm 3 + laptop
770.000đ  Nhóm 3 + laptop + sinh viên

 

không giới hạn số buổi

Lịch học linh động

15

Thực hành kế toán trên cả 2 phần mềm Fast + Misa

(ưu đãi đặc biệt)


1.700.000đ   Giá gốc
1.445.000đ  Cá nhân + laptop
1.275.000đ  Nhóm 3 + laptop
1.190.000đ  Nhóm 3 + laptop + sinh viên

 

không giới hạn số buổi

Lịch học linh động

16

Lập BCTC trong doanh nghiệp thực tế  

(TMDV hoặc SX hay XL/ XNK)


860.000đ   Giá gốc
774.000đ  Cá nhân 
730.000đ  Sinh viên 
645.000đ  Nhóm 3 + sinh viên

 

không giới hạn số buổi

Lịch học linh động

17

Thực hành kê khai các loại thuế


400.000đ   Giá gốc
360.000đ  Cá nhân 
340.000đ  Sinh viên
300.000đ  Nhóm 3 + sinh viên

 

không giới hạn số buổi

Lịch học linh động

18

Kế toán thuế nâng cao


980.000đ   Giá gốc
833.000đ  Cá nhân 
735.000đ  Sinh viên
686.000đ  Nhóm 3 + Sinh viên

 

không giới hạn số buổi

Lịch học linh động

 

Lưu ý: Để nhận được khuyến mại 30% các bạn phải đi theo nhóm 03 người, có laptop cá nhân và phải là sinh viên!

 

THỜI GIAN HỌC VÀ KHAI GIẢNG KHÓA HỌC:
Khai Giảng: 04, 12, 24 hàng tháng
Thời Gian: Buổi sáng Từ 7h30 đến 11h30 Buổi chiều từ 13h30 đến 17h
THỦ TỤC NHẬP HỌC - ĐÓNG HỌC PHÍ
Hồ Sơ: 2 hình 3*4, 1 CMND photo (không cần công chứng)
Hình Thức 1: Đăng ký và đóng học phí trực tiếp tại PhòngTuyển Sinh của Viện quản lý đào tạo ESC (Giảm 10% học phí, Giảm 15% nếu đang ký 2 NV trở lên)
Hình Thức 2: Đăng ký qua Điện Thoại, Gmail, Fax. Gửi HS và đóng học phí ở bàn làm việc của Viện quản lý đào tạo ESC tại địa điểm khai giảng khóa học trước 20 phút.
 
cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen