Lớp học an toàn lao động

Khóa học an toàn lao động tại cần thơ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI CẦN THƠ

 
 
 
THÔNG BÁO

V/v khai giảng lớp học an toàn lao động tại Cần Thơ - Cấp chứng chỉ an toàn lao động

 
Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP
 
- Căn cứ Điều 150 của Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
- Căn cứ Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao Động hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động;
 
Nhằm giúp các cá nhân, tổ chức thuộc khối doanh nghiệp có kiến thức cơ bản về an toàn lao động Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ thường xuyên tổ chức "lớp nghiệp vụ an toàn lao động tại Cần Thơ" theoquy định của Bộ lao động thương binh và xã hội với những nội dung chính sau:
 
1. Đối tượng tham gia khóa học an toàn lao động tại Cần Thơ: được quy định tại Điều 139, Điều 150 Bộ luật lao động được chia thành 4 nhóm chính sau theo thông tư 27/2013-BLĐ: 
 
-  Nhóm 1: Người làm công tác quản lý
-  Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở; Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.
-  Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
-  Nhóm 4: Các đối tượng khác
 
2. Khai giảng lớp học an toàn lao động tại Cần Thơ: Ngày 26 Hàng tháng. Vui lòng liên hệ 0915.500.911 để có thông tin mới nhất lịch khai giảng lớp học an toàn lao động trong tháng tại Cần Thơ.

NỘI DUNG LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI CẦN THƠ

Nhằm triển khai thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm làm việc: Chương trình được Viện ESC Việt Nam thiết kế theo quy định của Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ lao động thương binh xã hội hướng dẫn các lớp an toàn lao động vệ sinh lao động sau:
 
Nhóm 1: Được huấn luyện kiến thức chung chủ yếu sau đây:
a. Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
b. Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;
c. Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.
 
Nhóm 2: Được huấn luyện kiến thức chung bao gồm:
a. Kiến thức chung như nhóm 1;
b. Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở;
c. Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.
 
Nhóm 3: Được huấn luyện kiến thức chung và chuyên ngành gồm:
a. Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
b. Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
c. Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
d. Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
đ. Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.
 
Nhóm 4: Nội dung huấn luyện nhóm 4 gồm 2 phần sau:
a. Phần 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung);
b. Phần 2: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
 
3. Học phí: 
+ Nhóm 1: 800.000 VNĐ/học viên.
+ Nhóm 2,3:  900.000 VNĐ/học viên.
 
4. Địa điểm lớp học an toàn tại Cần Thơ: Trung tâm học liệu Đại Học Cần Thơ - Đường 3/2 - Phường Xuân Khánh - Quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ
 
5. Giảng viên: Là các chuyên gia đầu ngành được mời từ cục an toàn lao động - BLĐTBXH, và các giảng viên được mời từ sở lao động.
 
6. Chứng chỉ: Kết thúc khóa học, Học viên được cấp chứng nhận, chứng chỉ an toàn lao động theo quy định tại thông tư 27/2013-BLĐTBXH của Bộ Lao Động Thương Binh & Xã Hội.
 
cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen