Theo Cục An toàn lao động (Bộ LĐTBXH), trong số 36 triệu lao động khu vực phi chính thức, có khoảng 10% lao động trẻ từ 18-24 tuổi làm việc tại khu vực làng nghề cần tập huấn về an toàn, môi trường lao động. Việc hàng triệu lao động trẻ “lơ mơ” kiến thức an toàn lao động cho thấy công tác ATLĐ còn những “lỗ hổng” đáng lo ngại.

Trong số lao động khu vực phi chính thức, lao động trẻ tại các làng nghề hiện chiếm tỷ lệ khá cao trong cơ cấu lao động nông thôn. Nhóm này được đánh giá là có kinh nghiệm nghề nghiệp nhưng thiếu kiến thức ATLĐ. Trên thực tế, Luật An toàn Vệ sinh lao động có hiệu lực từ 1.7.2016 đã quy định mở rộng đối tượng đảm bảo an toàn lao động khu vực phi chính thức. Tuy nhiên, thực tế triển khai nhiều nội dung chưa “đến” với lao động khu vực này, đặc biệt là nông thôn, vùng khó khăn.


Cũng từ thực tế đó, thời gian qua, cơ quan chức năng liên quan đã nỗ lực xây dựng tài liệu tập huấn và mở rộng các lớp tập huấn tại các làng nghề, coi đây là trọng tâm trong thời gian tới bởi những tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn lao động.
Theo ông Nguyễn Anh Thơ, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động, Cục sẽ tăng cường hướng dẫn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường lao động tập trung vào các mô hình làng nghề đã thực hiện điểm về an toàn lao động; đảm bảo an toàn lao động ở các khâu liên quan đến điện, phòng chống cháy nổ, hóa chất.
Trước đó, trong một khảo sát của ILO đưa ra, khi khảo sát tại một số làng nghề tại Hưng Yên, Phú Thọ, hầu hết lao động trẻ từ 18 – 24 tuổi chưa từng tham gia một lớp tập huấn về đảm bảo an toàn lao động; hầu hết kỹ năng nghề là “cha truyền con nối” nên rất bất cập trong quy trình sản xuất, môi trường nơi làm việc. Riêng ở các làng nghề mộc tại Hưng Yên, có khoảng 30% tai nạn lao động xảy ra trong quá trình vận chuyển. Xuất phát từ thực tế này các chuyên gia đã xây dựng các nguyên tắc cơ bản về sắp xếp, vận chuyển vật liệu và sản phẩm gia tăng tính hợp lý, giảm bớt thao tác và nâng cao hiệu quả sản xuất và an toàn lao động.
“Tài liệu đúc kết từ các mô hình làng nghề thí điểm, Cục An toàn lao động sẽ hỗ trợ huấn luyện, mở các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng để người lao động và chủ doanh nghiệp tại các làng nghề có kiến thức, kỹ năng và cải thiện điều kiện làm việc”, ông Thơ cho biết.