Ban giám hiệu của Viện quản lý đào tạo & dạy nghề ESC Việt Nam

Viện trưởng là người đại diện theo pháp luật của Viện quản lý đào tạo và dạy nghề ESC Vietnam; chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạn động của viện theo quy định của pháp luật, chính sách của nhà nước, điều lệ của viện ESC, các quy chế, quy định đã đc cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt

Giới thiệu về phòng đào tạo của ESC Việt Nam

Trưởng phòng: Ths. Lê Hiếu

Phó Trưởng phòng: Ths. Lê Thị Tâm

Địa chỉ liên hệ: Số 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

Điện thoại: 043 6419720 / 0915.500.911

Chức năng và nhiệm vụ của phòng đào tạo

 1. Tham mưu, nghiên cứu xây dựng chiến lược đào tạo dài hạn và hàng năm của Viện;
 2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo chung trong toàn Viện, xây dựng kế hoạch tuyển sinh và là đầu mối tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh;
 3. Là đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan khác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thi kết thúc môn học, thi học kỳ, thi lại, học lại và thi tốt nghiệp;
 4. Xây dựng kế hoạch điều chỉnh chương trình đào tạo, môn học, giáo trình, bài giảng và ngân hàng câu hỏi...;
 5. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch khai giảng, bế giảng hệ cao đẳng chính quy, hệ trung cấp chuyên nghiệp;
 6. Trình Viện Trưởng quyết định thành lập các Hội đồng liên quan đến công tác đào tạo, đề án mở mã ngành; tổ chức nghiệm thu chương trình đào tạo, chương trình môn học, ngân hàng câu hỏi.
 7. Là đầu mối trong việc liên kết đào tạo sơ cấp nghề; quản lý kế hoạch giảng dạy giáo viên thỉnh giảng và thanh toán chế độ đối với giáo viên thỉnh giảng;
 8. Là đầu mối trình Viện Trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp, bảo lưu, tạm dừng, buộc thôi học, xét lên lớp, xét học bổng đối với học sinh, sinh viên;
 9. Là đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức hoạt động hội giảng cấp Viện; thi giáo viên dạy giỏi các cấp; dự giờ hàng năm;
 10. Quản lý hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và các tài liệu có liên quan đến công tác đào tạo theo quy định;
 11. Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản (quy định, hướng dẫn) giúp Viện Trưởng quản lý công tác đào tạo;
 12. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc Phòng quản lý;
 13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện Trưởng giao.
cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen