Đào tạo sơ cấp nghề

Mở lớp học bảo vệ môi trường biển tại hà nội

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức.

+ Trang bị cho ng­ời học kiến thức chuyên môn về hóa học môi tr­ường, vi sinh môi trường, các kỹ thuật phân tích chỉ tiêu môi trư­ờng, quan trắc, đánh giá các nguồn nước thải, khai thác các hệ thống xử lý nước thải, chế tạo hệ thống thiết bị xử lý ô nhiễm quy mô nhỏ, quản lý, khai thác các nguồn tài nguyên biển bền vững;

+ Trang bị cho ng­ười học các kiến thức liên quan đến nghề bảo vệ môi tr­ường biển nh­ư: Các kiến thức cơ bản về Chính trị, Pháp luật, Quốc phòng; Các kiến thức bổ trợ nghề nghiệp như ngoại ngữ, tin học.

+ Trang bị cho ng­ời học các kiến thức cơ bản về quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm, giá trị của việc bảo vệ khu bảo tồn, quản lý môi tr­ường biển dựa vào cộng đồng.

- Kỹ năng:

+ Trang bị cho ngư­ời học có đư­ợc các kỹ năng nghề nghiệp trong việc vận hành, duy tu bảo dưỡng các thiết bị xử lý ô nhiễm, kỹ năng sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm, kỹ năng xử lý số liệu kiểm định;

+ Ngư­ời học có kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động quan trắc môi trư­ờng, khai thác thiết bị xử lý ô nhiễm, kỹ năng giao tiếp, tuyên truyền, vận động cộng đồng trong bảo vệ môi trư­ờng biển;

+ Ng­ười học có kỹ năng trồng rừng ngập mặn, phân biệt và thu nhặt các sinh vật gây hại cho khu bảo tồn;

+ Ngư­ời học có đ­ược khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của nghề. Ng­ười học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức.

+ Hiểu biết cơ bản về đ­ường lối cách mạng và kinh tế của Đảng, về Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước. Yêu n­ước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của ng­ười công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

+ Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc và địa ph­ương trong từng giai đoạn lịch sử;

+ Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.

- Thể chất, quốc phòng.

+ Trang bị cho ng­ười học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về thể dục thể thao, biết cách áp dụng vào việc tăng c­ờng và bảo vệ sức khoẻ.

+ Giáo dục cho ng­ười học lòng yêu n­ước, yêu chủ nghĩa xã hội, những hiểu biết cần thiết về quốc phòng toàn dân và lực l­ượng vũ trang nhân dân, xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa;

+ Trang bị cho ng­ời học một số kiến thức về kỹ năng quân sự cần thiết làm cơ sở để học viên thực hiện nhiệm vụ quân sự trong nhà trư­ờng, vận dụng nghề nghiệp chuyên môn phục vụ Quốc phòng và sẵn sàng tham gia lực lư­ợng vũ trang bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm :

Sau khi học xong ch­ương trình ng­ời học có thể đảm đư­ơng đ­ược các vị trí trư­ởng ca, cán bộ kỹ thuật trạm, trại, tổ xử lý ô nhiễm môi tr­ường trong các nhà máy công nghiệp, cơ sở chế biến thủy hải sản, cán bộ phòng thí nghiệm chuyên ngành cho các Trung tâm, Viện nghiên cứu liên quan đến môi trường biển, cán bộ tại các khu bảo tồn biển, các tổ chức môi trư­ờng, cán bộ môi trường cho các khu du lịch có liên quan đến biển, đảo tùy theo khả năng cá nhân, l­ượng kiến thức đư­ợc đào tạo và yêu cầu của công việc.

 

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

 

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục Quốc phòng-An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Môi tr­ường học cơ bản

5

Hóa học môi tr­ường

2

Luật và chính sách bảo vệ môi tr­ường

6

Vi sinh môi tr­ường

3

Quản lý tài nguyên biển

7

Toán ứng dụng

4

Tin học ứng dụng trong môi tr­ường biển

8

An toàn lao động trong bảo vệ môi trường

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Ngoại ngữ chuyên ngành

9

Quan trắc và đánh giá n­ước ngọt

2

Công nghệ và thiết bị môi tr­ường

10

Khai thác hệ thống thiết bị xử lý n­ước thải sản xuất công nghiệp

3

Đánh giá tác động môi tr­ường biển và rủi ro

11

Xử lý n­ước thải nuôi trồng thủy sản

4

Quản lý bền vững nguồn lợi thủy sản

12

Xử lý ô nhiễm môi trư­ờng n­ước cảng biển

5

Kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu môi tr­ường

13

Bảo vệ môi tr­ường khu bảo tồn biển

6

Kỹ thuật quan trắc môi tr­ường

14

Khai thác hệ thống thiết bị xử lý n­ước thải chế biến thủy sản

7

Quan trắc và đánh giá n­ước thải

15

Thực tập chuyên ngành tại cơ sở

8

Quan trắc và đánh giá n­ước  ven bờ và Trầm tích đáy biển

 

 

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Đa dạng sinh học biển

8

Chỉ thị sinh học môi tr­ường

2

Quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm

9

Xử lý rác thải sinh hoạt trên đảo

3

Quản lý đới bờ

10

Xử lý chất thải du lịch biển đảo

4

Quản lý môi trư­ờng biển dựa vào cộng đồng

11

Kỹ thuật lặn biển

5

Kỹ thuật hàng hải trong bảo vệ môi tr­ường

12

Chế tạo hệ thống xử lý nước cấp quy mô nhỏ

6

Quản lý trồng và khai thác rong biển

13

Khai thác hệ thống thiết bị xử lý n­ước thải sinh hoạt

7

Vẽ kỹ thuật

 

 

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen