Đào tạo sơ cấp nghề

Khai giảng khóa học sơ cấp kỹ thuật Tua-bin

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO LỚP HỌC KỸ THUẬT TUA BIN

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

-  Kiến thức:

+  Trình bày và vận dụng được những kiến thức cơ bản về các môn học cơ sở như Vẽ kỹ thuật, Kỹ thuật điện-điện tử, nhất là môn Nhiệt kỹ thuật, vào việc vận hành và sửa chữa tuabin.

+  Trình bày và thực hiện được các quy trình, quy phạm, công tác phòng hộ lao động của công tác vận hành tuabin và các thiết bị phụ của tuabin.

+  Nhận biết, phân loại và giải thích được: cấu tạo, đặc tính kỹ thuật, nguyên lý làm việc của các thiết bị tuabin và các thiết bị phụ trong dây chuyền công nghệ sản xuất điện-nhiệt năng.

+ Đánh giá được các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Tuabin.

+ Giải thích được những điều cơ bản về quy trình vận hành và xử lý sự cố liên quan tới tuabin và các thiết bị phụ của tuabin.

+  Chỉ ra và mô tả được các công việc bảo dưỡng, sửa chữa Tuabin và các thiết bị phụ của Tuabin.

-  Kỹ năng:

+  Thực hiện được các thao tác vận hành và bảo dưỡng tuabin và các thiết bị phụ của Tuabin.

+  Phân tích, xác định được các nguyên nhân gây ra sự cố thông thường đối với Tuabin, các thiết bị phụ và có thể đề xuất các biện pháp xử lý.

+ Vận dụng được những kiến thức kỹ thuật, công nghệ mới vào các công việc vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa Tuabin và các thiết bị phụ của Tuabin.

+ Biết tổ chức và làm việc theo nhóm.

Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

-  Chính trị, đạo đức:

+ Trình bày được một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác-Lênin, Hiến pháp, Pháp luật và Luật lao động.

+ Nhận biết được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam.

+ Nhận biết được đường lối phát triển kinh tế của Đảng.

+ Biết giữ gìn và phát huy truyền thống của giai cấp công nhân

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

+ Tình nguyện học tập và phục vụ lâu dài đối với nghề đã học. Trong quá trình học tập phải tích cực học tập không ngừng nâng cao trình độ, nắm bắt và thích nghi với sự phát triển của công nghệ để đáp ứng yêu cầu công việc. Luôn có ý thức lao động, kỷ  luật cao, trách nhiệm cao nhằm nâng cao năng suất lao động.

+ Sống lành mạnh, rèn luyện sức khoẻ để phục vụ lâu dài cho tổ quốc. Phải luôn luôn rèn luyện phẩm chất cần thiết của người lao động trong thời kỳ “Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá” đất nước. Có trách nhiệm với công việc được giao, quý trọng bảo vệ thiết bị, tài sản, tiết kiệm vật liệu vật tư, đấu tranh chống lại sai phạm.

-  Thể chất, quốc phòng

+ Nhận biết được vị trí, ý nghĩa, tác dụng của giáo dục thể chất đối với con người nói chung và đối với học viên học nghề và người lao động nói riêng.

+ Trình bày được những nội dung chính về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân, mối quan hệ khăng khít giữa xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng.

+  Kể lại được truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, lịch sử truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam, vinh dự trách nhiệm của người học viên – công dân Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Nhận biết được âm mưu thủ đoạn “diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Từ đó thường xuyên nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia làm tốt công tác quốc phòng ở cơ sở, góp phần làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn phá hoại của chúng.

+ Vận dụng được những kiến thức, kỹ năng TDTT đã học để tự tập luyện nhằm tăng cường bảo vệ sức khoẻ, nâng cao thể lực.

+ Biết vận dụng kiến thức về quốc phòng để xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh, có tổ chức, có kỷ luật, rèn luyện tác phong công tác.

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ-ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Toán ứng dụng

6

Vật liệu nhiệt

2

Cơ học ứng dụng

7

Nguyên lý và chi tiết máy

3

Kỹ thuật an toàn

8

Kỹ thuật điện - điện tử

4

Vẽ kỹ thuật

9

Cơ sở tự động hoá

5

Thủy lực và máy thủy khí

 

 

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Nhiệt kỹ thuật

9

Thực tập Hàn cơ bản

2

Đo và kiểm tra các thông số kỹ thuật

10

Thực tập Điện cơ bản

3

Máy điện và thiết bị điện

11

Thực tập Tự động hóa

4

Tuabin hơi nước

12

Lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa tuabin hơi

5

Hệ thống thiết bị phụ tuabin

13

Thực tập Hướng nghiệp

6

Hệ thống tự động trong tuabin hơi

14

Thực tập Vận hành tuabin hơi

7

Vận hành tuabin hơi

15

Thực tập Tốt nghiệp

8

Thực tập nguội cơ bản

 

 

Các mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Tin học ứng dụng

10

Nghiệp vụ quản lý phân xưỏng

2

Tiếng Anh chuyên nghành

11

Kiểm tra chất lượng kim loại

3

Nhà máy nhiệt điện

12

Thiết bị ngưng hơi

4

Tuabin hơi nước

13

Cân bằng máy rôto

5

Tuabin khí

14

Dao động của Tuabin hơi và biện pháp xử lý

6

Tuabin tàu thuỷ

15

Sự cố trong Tuabin hơi và biện pháp khắc phục

7

Tuabin trong các nhà máy công nghiệp

16

Tính độ bền cho một số chi tiết

8

Lò hơi

17

Kinh tế năng lượng

9

Thiết bị nhiệt trên tàu thuỷ

 

 

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen