Đào tạo sơ cấp nghề

Khai giảng lớp học vận hành thiết bị hóa dầu

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO LỚP HỌC VẬN HÀNH THIẾT BỊ HÓA DẦU

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Nắm vững các kiến thức cơ bản và cơ sở của môn học đã được trang bị phù hợp với trình độ;

+ Hiểu biết được kết cấu, nguyên lý làm việc và sự cần thiết của mỗi loại thiết bị trong các nhà máy sản xuất các sản phẩm hóa dầu;

+ Vận dụng được các kiến thức về nguyên lý làm việc vào vận hành các thiết bị trong dây chuyền sản xuất và chế biến các sản phẩm dầu mỏ;

+ Trình bày được các quy trình sản xuất và chế biến dầu mỏ, khí và các sản phẩm dầu mỏ;

+ Trình bày được các quy trình sản xuất các sản phẩm hóa dầu trong các dây chuyền công nghệ tại nhà máy sản xuất phân đạm, sản xuất nhựa, dung môi hữu cơ, chất hoạt động bề mặt và sản xuất amoniac;

+ Ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào các quy trình vận hành thiết bị.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện thành thạo các quy trình sản xuất, vận hành đã được học;

+ Xây dựng được quy trình vận hành cho các quá trình công nghệ chế biến dầu khí, sản xuất các sản phẩm hóa dầu;

+ Vận hành thành thạo các thiết bị, dây chuyền sản xuất các sản phẩm dầu mỏ, hóa dầu;

+ Bảo dưỡng các thiết bị hóa dầu;

+ Xử lý các sự cố trong quá trình vận hành thiết bị hóa dầu;

+ Hướng dẫn vận hành được những người có trình độ thấp hơn.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật và Luật Lao động;

+ Nắm vững quyền và nghĩa vụ của nguời công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, định hướng phát triển của nghề Vận hành thiết bị hóa dầu, giữ gìn và phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam;

+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp nhằm tạo điều kiện sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, có thói quen rèn luyện thân thể, đạt tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định nghề đào tạo;

+ Có những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết theo chương trình Giáo dục  quốc phòng - An ninh;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ  làm việc tại:

- Các nhà máy chế biến khí, các nhà máy lọc dầu, các nhà máy sản xuất dầu nhờn, bitum, mỡ nhờn;

- Các kho chứa sản phẩm năng lượng và phi năng lượng;

- Các nhà máy hóa dầu như nhà máy sản xuất phân đạm, nhà máy sản xuất nhựa, nhà máy sản xuất dung môi, sản xuất chất họat động bề mặt, sản xuất amoniac đi từ nguyên lliệu dầu khí;

- Các trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chế biến dầu khí và hóa dầu;

- Các kho chứa sản phẩm hóa dầu và có khả năng tìm việc làm và tự tạo việc làm.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Toán cao cấp

6

Vẽ kỹ thuật

2

Vật lý cơ sở

7

Kỹ thuật điện

3

Hóa hữu cơ

8

Cơ kỹ thuật

4

Hóa vô cơ

9

Hóa học, hóa lý polymer

5

Hóa lý

10

Tổng hợp hóa dầu

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Quá trình và thiết bị truyền nhiệt

8

Kỹ thuật tổng hợp thuốc nhuộm

2

Quá trình và thiết bị truyền khối

9

Công nghệ sản xuất amoniac

3

Thực tập quá trình và thiết bị

10

Công nghệ sản xuất nhựa

4

Tự động hóa và điều khiển các quá trình công nghiệp

11

Công nghệ sản xuất dung môi hữu cơ

5

Công nghệ chế biến và chưng cất dầu thô

12

Bảo dưỡng thiết bị hóa dầu

6

Công nghệ chế biến khí

13

Thí nghiệm chuyên ngành (TNCN)

7

Công nghệ sản xuất chất hoạt động bề mặt

14

Thực tập tốt nghiệp (TTTN)

Danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Kỹ thuật điện tử

8

Hóa học kỹ thuật đại cương

2

Động học xúc tác

9

Quá trình và thiết bị thủy cơ

3

An toàn môi trường dầu khí

10

Quá trình và thiết bị gia công vật liệu

4

Anh văn chuyên ngành

11

Công nghệ sản xuất phân đạm

5

Ăn mòn và bảo vệ kim loại

12

Kỹ thuật sản xuất chất dẻo

6

Dụng cụ đo

13

Tồn trữ và vận chuyển xăng dầu

7

Kỹ thuật môi trường

 

 

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen