Đào tạo sơ cấp nghề

Khai giảng lớp học vận hành thiết bị chế biến dầu khí

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO LỚP HỌC VẬN HÀNH THIẾT BỊ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Nêu lên được các cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong Tiếng Anh và có đủ vốn từ để đọc được tài liệu chuyên ngành nâng cao bằng Tiếng Anh;

+ Ứng dụng được tin học trong công tác văn phòng và vào hoạt động nghề;

+ Giải thích được nguyên lý điều khiển các thông số, chế độ vận hành thiết bị chế biến dầu khí;

+ Trình bày và phân tích các hư hỏng thường gặp của các thiết bị chế biến dầu khí;

+ Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị chế biến dầu khí;

+ Đánh giá sự ảnh hưởng của các hư hỏng và các sự cố thường gặp của các thiết bị trong hệ thống chế biến dầu khí đến quá trình chế biến dầu khí;

+ Ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tiễn của nghề.

- Kỹ năng:

+ Kèm cặp và hướng dẫn công nhân bậc thấp;

+ Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề;

+ Giao tiếp Tiếng Anh được với người nước ngoài và đọc hiểu được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng Tiếng Anh;

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, các ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành và quản lý, tổ chức sản xuất;

+ Thực hiện điều chỉnh các thông số công nghệ trong quá trình vận hành thiết bị chế biến dầu khí;

+ Vận hành thành thạo thiết bị trong hệ thống thiết bị chế biến dầu khí;

+ Xử lý tình trạng hoạt động không bình thường và sự cố đúng quy trình, đảm bảo an toàn;

+ Độc lập lên kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị trong hệ thống thiết bị chế biến dầu khí;

+ Độc lập tiến hành sửa chữa các hư hỏng của các thiết bị chế biến dầu khí;

+ Có khả năng chủ động tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế sản xuất kinh doanh.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước;

+ Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành dầu khí Việt Nam;

+ Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Yêu nghề, có kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc.

+ Luôn có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;

+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất;

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên làm việc được tại các nhà máy lọc dầu, nhà máy chế biến dầu, nhà máy chế biến khí, cụm trung chuyển dầu khí của Tập đoàn dầu khí Việt Nam cũng như các nhà máy của các liên doanh, nhà thầu nước ngoài.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Vẽ kỹ thuật

4

Đo lường tự động hóa

2

Cơ kỹ thuật

5

An toàn

3

Điện kỹ thuật

 

 

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Hóa hữu cơ

11

Vận hành đường ống bồn bể

2

Hóa vô cơ

12

Vận hành thiết bị tách dầu khí

3

Hóa lý

13

Vận hành bơm

4

Cơ sở qúa trình và thiết bị trong công nghệ hóa học

14

Vận hành máy nén

5

Sản phẩm dầu mỏ

15

Vận hành tháp làm nguội

6

Điều khiển qúa trình

16

Vận hành động cơ đốt trong

7

Vận hành thiết bị trao đổi nhiệt

17

Nguội cơ bản

8

Vận hành lò gia nhiệt

18

Thực tập sản xuất

9

Vận hành tháp chưng cất

19

Đồ án tốt nghiệp

10

Vận hành van

 

 

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Vận hành phân xưởng chế biến dầu

6

Cơ sở lý thuyết hóa phân tích

2

Vận hành phân xưởng chế biến khí

7

Hóa học dầu mỏ và khí

3

Tổ chức sản xuất

8

Hóa học môi trường

4

Anh văn chuyên ngành

9

Kỹ thuật phòng thí nghiệm

5

Nhiệt kỹ thuật

 

 

 
cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen