Đào tạo sơ cấp nghề

Lớp học sơ cấp nghề sản xuất rượu bia

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kiến thức kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức

+ Trình bày được nguyên lý cấu tạo và hoạt động của một số loại thiết bị chính thường được sử dụng trong sản xuất rượu, bia;

+ Mô tả được các thao tác, cách hiệu chỉnh, vận hành các thông số kỹ thuật, chế độ vệ sinh và bảo dưỡng các thiết bị;

+ Trình bày được nguyên lý cơ bản của quá trình sản xuất rượu, bia;

+ Vận dụng được những kiến thức cơ bản trong các môn học vào chuyên môn nghề nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm;

+  Nêu được các bước và yêu cầu của từng bước thực hiện các công việc trong qui trình sản xuất rượu, bia;

+ Trình bày được nội dung công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng các sản phẩm rượu, bia;

+ Phát hiện được các nguyên nhân làm hư hỏng hoặc làm giảm độ chính xác trên các dây chuyền sản xuất; đề xuất được các biện pháp khắc phục,phòng ngừa hoặc phương án cải tiến;

+ Đề ra được giải pháp xử lý các tình huống thường xảy ra trong quá trình thực hiện các công việc trong sản xuất rượu, bia;

+ Trình bày được các nội dung tổ chức quản lý sản xuất trong các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm;

+ Trình bày được các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình thực hiện các thao tác.

- Kỹ năng

+ Vận hành và sử dụng thành thạo các loại máy, thiết bị được sử dụng trong quá trình sản xuất rượu, bia;

+ Thực hiện các thao tác vận hành, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng máy, thiết bị chế biến theo đúng trình tự qui định, đảm bảo an toàn;

+ Thực hiện thành thạo các thao tác đối với từng công đoạn trong quá trình sản xuất;

+ Sản xuất được sản phẩm rượu, bia theo quy trình công nghệ đạt các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm yêu cầu, đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm và năng suất lao động;

+ Thực hiện đầy đủ, đúng trình tự các nội dung kiểm tra, đánh giá  chất lượng sản phẩm ở từng công đoạn sản xuất;

+ Tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất một phân xưởng; một ca hoặc một tổ sản xuất;

+ Giải quyết được công việc một cách độc lập, đồng thời phối hợp được với đồng nghiệp trong phân xưởng, ca sản xuất và tổ sản xuất khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn;

+ Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát được về chuyên môn đối với công nhân trình độ trung cấp và sơ cấp nghề trong quá trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động;

+ Phân tích, đánh giá và xử lý được các sự cố thường xảy ra trong quá trình sản xuất. Đề ra được những quyết định kỹ thuật có tính chuyên môn sâu và có năng lực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực chuyên môn;

+Thực hiện đúng qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động trong toàn bộ quá trình sản xuất.

Chính trị; đạo đức; thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức

+ Vận dụng những hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí

Minh và đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống dân tộc, giai cấp công nhân Việt Namvào quá trình rèn luyện bản thân để trở thành người lao động tốt;

+ Có phẩm chất chính trị tốt, tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân, có đạo đức tốt, có ý thức vươn lên trong nghề nghiệp;

+ Khiêm tốn, cần cù, giản dị, có ý thức kỷ luật tốt, có tinh thần làm chủ tập thể, yêu nghề, hăng say học tập, rèn luyện để trở thành người thợ bậc cao, tay nghề giỏi;

+ Có ý thức tiết kiệm, bảo vệ dụng cụ, máy móc, thiết bị, bảo vệ môi trường và

sức khoẻ cộng đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

+ Có tinh thần tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.

- Thể chất, quốc phòng

+ Thực hiện và hiểu biết được được một số kỹ năng quân sự, xây dựng nên quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang;

+ Có hiểu biết về phương pháp rèn luyện thể chất và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng;

+ Thường xuyên rèn luyện thân thể để có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm

Người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề sản xuất rượu, bia có thể làm việc tại các phòng kỹ thuật, xưởng sản xuất của các cơ sở sản xuất rượu, bia.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

 

Các môn chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng- An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Điện kỹ thuật

7

Các quá trình công nghệ cơ bản trong chế biến thực phẩm

2

Hoá sinh thực phẩm

8

Bao bì thực phẩm

3

Vi sinh vật thực phẩm

9

Máy và thiết bị thực phẩm

4

Vệ sinh an toàn thực phẩm

10

Quản lý chất lượng thực phẩm

5

An toàn và bảo hộ lao động

11

Phân tích thực phẩm

6

Tổ chức sản xuất

 

 

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Tiếp nhận nguyên liệu sản xuất rượu, bia

8

Lên men bia

2

Chuẩn bị dịch lên men rượu etylic

9

Hoàn tất sản phẩm bia

3

Lên men rượu etylic

10

Kiểm tra sản xuất

4

Chưng luyện, hoàn thiện sản phẩm rượu etylic

11

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

5

Sản xuất malt đại mạch

12

Thực hiện an toàn lao động và môi trường

6

Chuẩn bị nguyên liệu thay thế trong sản xuất bia

13

Quản lý sản xuất

7

Chuẩn bị dịch đường lên men bia

14

Thực tập tốt nghiệp

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Bồi dưỡng chuyên môn nâng cao trình độ

5

Tiếng Anh chuyên ngành

2

Sản xuất rượu vang

6

Ngăn chặn sự nhiễm tạp vi sinh vật

3

Sản xuất rượu khai vị

7

Kiểm tra, bảo dưỡng máy - thiết bị sản xuất

4

Sản xuất rượu mùi

 

 

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen