Đào tạo sơ cấp nghề

Lớp học sơ cấp nghề sản xuất nước giải khát

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Nêu được các cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh và có đủ vốn từ để đọc được tài liệu chuyên ngành nâng cao bằng tiếng Anh;

+ Ứng dụng được tin học trong công tác văn phòng vào hoạt động nghề;

+ Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản về công nghệ sản xuất nước giải khát như: quy trình sản xuất, mục đích, yêu cầu, cơ sở lý thuyết của từng quá trình;

+ Hiểu được về tính chất cảm quan, hóa lý, vi sinh của nguyên liệu và phân tích được ảnh hưởng của chúng đến công nghệ, chất lượng sản phẩm;

+ Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và kỹ thuật vận hành đảm bảo an toàn các thiết bị trong sản xuất nước giải khát ;

+ Giải thích được nguyên tắc và các phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng một số chỉ tiêu nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm trong dây chuyền sản xuất nước giải khát (theo TCVN);

+ Hiểu được tầm quan trọng của an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong sản xuất;

+ Phân tích và tổng hợp được kế hoạch quản lý sản xuất, quản lý trang thiết bị, nguyên vật liệu;

+ Có khả năng nghiên cứu cải tiến kỹ thuật và phát triển sản phẩm mới.

- Kỹ năng:

+ Giao tiếp được với người nước ngoài và dịch được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh;

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, các ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành và quản lý, tổ chức sản xuất;

+ Vận hành thành thạo các thiết bị dùng trong sản xuất nước giải khát ;

+ Làm được công tác bảo dưỡng thiết bị định kỳ theo đúng quy trình ;

+ Tính toán chính xác khối lượng nguyên liệu để phối liệu trong sản xuất ;

+ Pha được các dung dịch hóa chất và sử dụng thuần thục các dụng cụ phòng thí nghiệm dùng trong phân tích các chỉ tiêu chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm;

+ Phát hiện và khắc phục sự cố kỹ thuật trong mỗi công đoạn sản xuất;

+ Vận dụng có hiệu quả phương pháp đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất;

+ Điều hành được các nhiệm vụ về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong từng công đoạn sản xuất;

+ Sử dụng được các dụng cụ đo, kiểm tra nguyên liệu, thiết bị trên dây chuyền sản xuất;

+ Sử dụng được một số phương tiện sơ, cấp cứu cá nhân;

+ Tổ chức quản lý và điều hành sản xuất;

+ Sáng tạo trong việc cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm;

+ Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước;

+ Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng;

+ Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Yêu nghề, có kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;

+ Luôn có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;

+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất;

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên làm các công việc của tổ trưởng, đốc công, cán bộ chỉ huy sản xuất và năng lực thực hành có khả năng làm việc độc lập, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào các công việc cụ thể của nghề, nhân viên kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm trên các công đoạn sản xuất nước giải khát, Tổ chức và quản lý doanh nghiệp sản xuất nước giải khát với quy mô nhỏ, vừa và lớn.


DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Vẽ kỹ thuật

7

Hóa phân tích

2

Điện kỹ thuật

8

Hóa sinh thực phẩm

3

Kỹ thuật phòng thí nghiệm

9

Vi sinh thực phẩm

4

Hóa học đại cương

10

Kỹ thuật thực phẩm 1

5

Hóa lý

11

Kỹ thuật thực phẩm 2

6

Hóa học thực phẩm

12

Kỹ thuật thực phẩm 3

Các môn học chuyên môn nghề

1

Các quá trình cơ bản trong công nghệ sản xuất nước giải khát

10

Công nghệ sản xuất CO2

2

Vệ sinh an toàn thực phẩm

11

Kiểm tra chất lượng (KCS) nước giải khát

3

An toàn lao động

12

Công nghệ sản xuất nước giải khát

4

Tiếng Anh chuyên ngành

13

Nấu Siro

5

Đánh giá cảm quan thực phẩm

14

Nấu Caramen

6

Phụ gia thực phẩm

15

Pha chế  Si rô mùi

7

Bao gói nước giải khát

16

Pha chế, chiết rót đóng chai

8

Tổ chức sản xuất

17

Thực tập sản xuất

9

Xử lý nước dùng cho sản xuất nước giải khát

 

 

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Tin học ứng dụng

11

Kiểm tra bảo dưỡng máy và thiết bị

2

Phát triển sản phẩm

12

Công nghệ chế biến nước quả

3

Tinh dầu và hương liệu thực phẩm

13

Công nghệ sản xuất nút khoén

4

Công nghệ sản xuất nước đá

14

Vệ sinh công nghiệp

5

Công nghệ sản xuất nước soda

15

Xử lý nước thải

 
cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen