Đào tạo sơ cấp nghề

Khai giảng lớp học sơ cấp nghề phân tích các sản phẩm lọc dầu

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO LỚP HỌC PHÂN TÍCH SẢN PHẨM LỌC DẦU

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng:

+ Trình bày đúng các kiến thức cơ bản và cơ sở của môn học đã được trang bị phù hợp với trình độ;

+ Vận dụng được các kiến thức về phân tích, kỹ thuật tiến hành để phân tích các chỉ tiêu cơ bản của dầu mỏ, khí và các sản phẩm lọc dầu;

+Trình bày được các quy trình phân tích dầu mỏ, khí và các sản phẩm lọc dầu trong các phòng thí nghiệm của các trung tâm nghiên cứu, các nhà máy chế biến khí, các nhà máy lọc dầu, các kho chứa sản phẩm năng lượng và phi năng lượng;

+ Thiết lập được công thức tính toán các kết quả phân tích;

+ Xử lý được các số liệu sau khi phân tích;
 - Kỹ năng: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng thực hiện các nhóm công việc:

+ Thực hiện thành thạo các quy trình phân tích các chỉ tiêu đã được học;

+ Xây dựng được phương án dự trù dụng cụ và hóa chất cho phòng thí nghiệm của nhà máy lọc dầu, các kho chứa xăng dầu;

+ Thực hiện được các kỹ năng phân tích dầu mỏ, khí và các sản phẩm lọc dầu trong các phòng thí nghiệm của các trung tâm nghiên cứu, các nhà máy chế biến khí, các nhà máy lọc dầu, các kho chứa sản phẩm năng lượng và phi năng lượng;

+ Tổ chức, điều hành được phòng thí nghiệm đã được phân công;

+ Vận hành thành thạo các trang thiết bị, máy móc trong phòng thí nghiệm phân tích các sản phẩm lọc dầu;

+ Thiết lập được quy trình phân tích cho các chỉ tiêu mới;

+ Xử lý được các sự cố về an toàn trong phòng thí nghiệm;

+ Hướng dẫn được những người có trình độ thấp hơn.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác- Lê nin, Hiến pháp, Pháp luật và Luật lao động. Nắm vững quyền và nghĩa vụ của nguời công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, định hướng phát triển của ngành phân tích hóa chất Việt Nam, giữ gìn và phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và của người phân tích hóa chất nói riêng;

+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp nhằm tạo điều kiện sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

- Thể chất; quốc phòng

+ Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, có thói quen rèn luyện thân thể, đạt tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định nghề đào tạo;

+ Có những kiến thức, kĩ năng cơ bản cần thiết theo chương trình giáo dục quốc phòng; có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm

Sau khi học xong chương trình này người học có cơ hội làm việc trong các phòng thí nghiệm của các trung tâm nghiên cứu, các nhà máy chế biến khí, các nhà máy lọc dầu, các kho chứa sản phẩm năng lượng và phi năng lượng và có khả năng tìm việc làm và tự tạo việc làm.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học/môđun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học/mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Toán cao cấp 1

5

Hóa vô cơ

2

Vật lý 1

6

Vẽ kỹ thuật

3

Hóa hữu cơ

7

Quản trị doanh nghiệp

4

Hóa lý

 

 

Các môn học/mô đun chuyên môn nghề

1

Kỹ thuật phòng thí nghiệm

8

Thực hành chuyên ngành phân tích dầu khí

2

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

9

Tin học ứng dụng trong hóa học

3

Cơ sở lý thuyết hóa phân tích 1

10

Thực tập nhà máy lọc dầu

4

Cơ sở lý thuyết hóa phân tích 2

11

Thực tập phòng thí nghiệm

5

Hóa học dầu mỏ và khí

12

Phân tích các sản phẩm lọc dầu

6

Sản phẩm dầu khí

13

Đồ án chuyên ngành

7

Công nghệ chế biến dầu khí

14

Thực tập tốt nghiệp

Danh mục các môn học/mô đun nghề tự chọn

1

Xử lý số liệu

7

Kiểm tra chất lượng sản phẩm

2

Anh văn chuyên ngành

8

Phương pháp lấy mẫu và xử lý mẫu

3

Hóa kỹ thuật đại cương

9

Các phương pháp phân tích sắc ký

4

Độc chất học

10

Tồn trữ và vận chuyển xăng dầu

5

Hóa môi trường

11

Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu

6

Quản lý chất lượng phòng thí nghiệm

 

 

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen