Đào tạo sơ cấp nghề

Khai giảng lớp học sơ cấp nghề khoan thăm dò địa chất

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO LỚP HỌC KHOAN THĂM DÒ ĐỊA CHẤT

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức:

+ Trình bày được công dụng, cấu tạo, phương pháp sử dụng và bảo quản  các loại dụng cụ khoan và dụng cụ cứu chữa sự cố; công dụng và cấu tạo tháp khoan;

+ Đọc được sơ đồ truyền động của các thiết bị khoan thăm dò thông dụng;

+ Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các cụm cơ cấu trên máy khoan, máy bơm, động cơ điện, động cơ Điêzen;

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về Địa chất, Địa chất thủy văn;

+ Đọc và giải thích được bản Thiết kế kỹ thuật lỗ khoan; trình bày được nội dung và ý nghĩa của bảng phân cấp đất đá theo độ khoan;

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về thổi, rửa lỗ khoan và dung dịch rửa lỗ khoan; các khái niệm về khoan hợp kim, khoan kim cương;

+ Biết lựa chọn thiết bị, dụng cụ khoan theo yêu cầu, phù hợp với điều kiện cụ thể của lỗ khoan;

+ Biết tính toán, lựa chọn chế độ công nghệ khoan hợp lý;

+ Đề ra biện pháp xử lý các hiện tượng phức tạp và các sự cố trong lỗ khoan;

+ Có kiến thức tổ chức lao động khoa học trong một kíp khoan để nâng cao năng suất lao động;

+ Cập nhật được các tiến bộ kỹ thuật nghề nghiệp và tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

- Kỹ năng:

+ Lựa chọn và sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên dùng của nghề khoan;

+ Lựa chọn bộ dụng cụ khoan phù hợp đất đá khoan qua; tháo, lắp thành thạo, đảm bảo kỹ thuật, thời gian và an toàn; kiểm tra, điều chỉnh bộ ống mẫu đảm bảo yêu cấu kỹ thuật, phù hợp điều kiện cụ thể;

+ Bảo quản, bảo dưỡng dụng cụ khoan đúng qui định;

+ Vận hành thành thạo các bộ máy khoan thăm dò địa chất thông dụng.

+ Tổ chức và chỉ đạo công tác bảo dưỡng, chăm sóc kỹ thuật thiết bị khoan đang sử dụng; sửa chữa được một số hư hỏng nhỏ;

+ Tổ chức xây lắp các thiết bị khoan nông, chiều sâu đến 300 m;

+ Kéo, thả thành thạo dụng cụ khoan trong lỗ khoan; thực hiện hiệp khoan lấy mẫu, khoan phá toàn đáy, khoan chuyển cấp đường kính, chống ống đúng qui trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn;  

+ Lấy, sắp xếp và bảo quản mẫu khoan đúng qui định;

+ Điều chỉnh và kiểm tra được tất cả các thông số của dung dịch khoan dùng trong điều kiện bình thường và phức tạp;

+ Xử lý được các sự cố trong lỗ khoan khi chưa ở mức trầm trọng;

+ Làm việc theo nhóm, tổ chức và điều hành kíp khoan một cách khoa học để nâng cao năng suất và hạ giá thành mét khoan;

+ Hướng dẫn, kèm kặp được thợ phụ, thợ cả khoan.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức:

+ Có kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác – Lê nin; hiểu biết Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết nhất định về đường lối phát triển kinh tế của đất nước; định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống làm việc theo Hiến pháp, Pháp luật;

+ Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống  lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất - Quốc phòng

+ Đủ sức khoẻ để làm việc lâu dài tại các tổ, đội khoan thăm dò. Sức khoẻ đạt loại I hoặc loại II theo phân loại của Bộ Y tế;

+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc;

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm

- Sau khi tốt nghiệp người học có thể làm việc với vai trò thợ cả hoặc kíp trưởng khoan tại các tổ máy khoan thăm dò địa chất, ở các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, các xí nghiệp khoan khai thác nước ngầm, các xí nghiệp khảo sát thuộc các công ty khảo sát xây dựng và các doanh nghiệp khác có sử dụng khoan thăm dò địa chất, các cơ sở có khoan nổ mìn khai thác vật liệu xây dựng;

- Người tốt nghiệp cao đẳng nghề khoan thăm dò địa chất cũng có thể thành lập doanh nghiệp, tự tạo việc làm trong lĩnh vực khoan thăm dò địa chất, hoặc có thể học liên thông lên trình độ cao hơn như qui định trong Luật giáo dục và các Qui chế đào tạo của Bộ Giáo dục – Đào tạo.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

 

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục Quốc phòng-An ninh

2

Pháp  luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học; mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Cơ kỹ thuật

5

Địa chất đại cương

2

Vẽ kỹ thuật

6

Thực hành Nguội

3

Điện kỹ thuật

7

 Động cơ đốt trong

4

An toàn lao động và vệ sinh môi trường

8

Đại cương về khoan thăm dò

Các môn, mô đun kỹ thuật chuyên môn nghề

1

Xa nhíc và hệ thống kéo thả

13

Khoan bằng mũi khoan hợp kim 1

2

Cần khoan

14

Khoan bằng mũi khoan hợp kim 2

3

Bộ ống mẫu

15

Khoan bằng mũi khoan kim cương 1

4

Máy khoan 1

16

Khoan bằng mũi khoan kim cương 2

5

Máy khoan 2

17

Các biên pháp nâng cao tỷ lệ mẫu 1

6

Máy bơm và Máy tháo lắp cần khoan

18

Các biên pháp nâng cao tỷ lệ mẫu 2

7

Lắp đặt thiết bị khoan 1

19

Khoan lấy mẫu luồn 1

8

Lắp đặt thiết bị khoan 2

20

Khoan phá toàn đáy

9

Kéo thả bộ dụng cụ khoan

21

Chống ống 1

10

Dung dịch khoan và phương pháp rửa lỗ khoan 1

22

Các hiện tượng phức tạp và sự cố lỗ khoan 1

11

Dung dịch khoan và phương pháp rửa lỗ khoan 2

23

Các hiện tượng phức tạp và sự cố lỗ khoan 2

12

Khoan mở lỗ và kết thúc lỗ khoan

24

Thực tập tổng hợp và nâng cao

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn 

1

Khoan địa chất thuỷ văn

6

Tổ chức và quản lý sản xuất

2

Khoan địa chất công trình

7

Khoan nâng cao

3

Khoan phụt vữa xi măng và bơm ép nước thí nghiệm

8

Khoan lấy mẫu luồn 2

4

Khoan định hướng

9

Chống ống 2

5

Địa chất thuỷ văn

10

Khoan nổ mìn

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen