Đào tạo sơ cấp nghề

Khai giảng lớp học sơ cấp nghề sản xuất các chất vô cơ

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO LỚP HỌC SẢN XUẤT CHẤT VÔ CƠ

Đào tạo người học nghề có trình độ cao đẳng nghề sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc trong lĩnh vực sản xuất các chất vô cơ.

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức:

+ Vận dụng được tính chất, đặc điểm, ứng dụng của các chất vô cơ để thực hiện quá trình sản xuất các chất vô cơ;  

+ Vận dụng được kiến thức về các phản ứng hoá học, kỹ thuật tiến hành các phản ứng hoá học trong sản xuất các chất vô cơ;

+ Có trình độ về ngoại ngữ, tin học để có thể tự  học tập nâng cao trình độ từ đó tiếp thu được các kiến thức chuyên môn nghề;

+ Có kiến thức về một số sự cố phức tạp của quy trình công nghệ sản xuất các chất vô cơ;

+ Trình bày được các biện pháp thực hiện an toàn lao động, an toàn hoá chất và an toàn thiết bị.

- Kỹ năng:

+ Vận hành thành thạo được các máy và thiết bị trong dây chuyền sản xuất các chất vô cơ;

+ Tổ chức, điều hành phân xưởng sản xuất, ca sản xuất, tổ sản xuất được phân công;

+ Theo dõi được việc sử dụng các hoá chất, điều chỉnh được các điều kiện tiến hành phản ứng hoá học như: nhiệt độ, áp suất và nồng độ;

+ Thực hiện được các phản ứng oxi hóa phức tạp như oxi hóa SO2 thành SO3,, oxi hóa amoniac thành NO, vận hành các máy nén khí, thiết bị tổng hợp amoniac, vận hành điện phân dung dịch muối ăn, vận hành thiết bị làm lạnh khí H2, sấy và hóa lỏng khí Cl2 hoặc các công việc phức tạp trong các dây chuyền sản xuất các chất vô cơ;

+ Theo dõi được các hoạt động của máy và thiết bị, phát hiện, tìm được nguyên nhân và xử lý được một số sự cố phức tạp trong sản xuất; 

+ Có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ phát huy sáng kiến cải tiến trong sản xuất;

+ Tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế sản xuất, kinh doanh;

+ Thu thập được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành, sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, để phục vụ cho công việc chuyên môn và tổ chức quản lý sản xuất;

+ Lập kế hoạch hoặc điều chỉnh kế hoạch sản xuất;

+ Bổ trợ nhân lực, bồi dưỡng thợ bậc thấp.

Chính trị,  đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức:

+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và tỏc phong công nghiệp;

+ Có ý thức học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của công việc.  

- Thể chất, quốc phòng:

+ Thường xuyên rèn luyện thân thể để có sức khoẻ học tập và công tác lâu dài;

+ Trình bày được đường lối Quốc phòng của Đảng, luyện tập quân sự sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm

-  Hiện nay, Việt Nam đã và đang thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, phấn đấu đến năm 2020 trở thành một nước công nghiệp. Do đó, trong những năm gần đây và những năm tới, các khu công nghiệp lớn, nhỏ và vừa được mở ra ngày càng nhiều, thu hút một lực lượng lao động đáng kể. Vì vậy những người được đào tạo cao đẳng nghề sản xuất các chất vô cơ sau khi tốt nghiệp sẽ nhanh chóng có việc làm hoặc tự tạo việc làm đáp ứng nhu cầu xã hội;

- Người được đào tạo nghề sản xuất các chất vô cơ có trình độ cao đẳng nghề sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất hoá chất: vận hành các máy, thiết bị trong các quy trình sản xuất các ôxit kim loại, các axit, các bazơ và các muối vô cơ;

- Tại các doanh nghiệp kinh doanh hoá chất: quản lý kinh doanh, buôn bán hoá chất, thủ kho hoá chất, chuyên chở hoá chất.

 

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

 

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục Thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

 

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

 

 

1

Vẽ kỹ thuật

7

Hoá phân tích

2

Dụng cụ đo

8

Hoá lý 1

3

Điện kỹ thuật

9

Quá trình và thiết bị công nghệ hoá học

4

Tiếng Anh chuyên ngành

10

Quản lý sản xuất

5

An toàn lao động

11

Giản đồ pha

6

Hoá vô cơ

12

Động học và thiết bị phản ứng

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Phân tích các chất vô cơ 1

6

Sản xuất axit clohidric

2

Sản xuất các oxit kim loại 1

7

Sản xuất xut-clo

3

Sản xuất axit sunfuric

8

Sản xuất amoniac

4

Sản xuất axit photphoric

9

Sản xuất sô đa

5

Sản xuất axit nitric

10

Thực tập nghề nghiệp

Các môn học/mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Hoá đại c­ương

11

Kỹ thuật xúc tác

2

Kỹ thuật phòng thí nghiệm

12

Tự động hoá

3

Cơ kỹ thuật

13

Hoá phân tích công cụ

4

Hóa lý 2

14

Phân tích các chất vô cơ 2

5

Công nghệ điện hoá

15

Sản xuất bazơ

6

Ăn mòn và bảo vệ kim loại

16

Sản xuất các oxit kim loại 2

7

Kỹ thuật phản ứng

17

Sản xuất các muối halogen MXn

8

Kỹ thuật môi trư­ờng

18

Sản xuất các muối sunfat M2(SO4)n

9

Hoá kỹ thuật đại cư­ơng

19

Sản xuất oxit nhôm

10

Tin học ứng dụng trong hoá học

20

Sản xuất kẽm

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen